Terapie rodinných vztahů a duševního zdraví 

Rodinným vztahům a výchově, se věnuji již od roku 2009, kdy jsem dokončila výcvik v rodinné terapii u PhDr. Jiřiny Prekopové. Od té doby se nadále v této oblasti vzdělávám a vedu semináře empatické výchovy ,,Růst lásky v rodině". Působím jako rodinný a výchovný poradce, terapeut, pracuji s rodinnými konstelacemi. Nyní procházím akreditovaným výcvikem v rodinné terapie ,,Cestou systemických terapií".

Mgr. Kateřina Neubauerová

sociální pedagog, terapeut

 porozumění rodičům i dětem

Provedu vás rodičovstvím od narození miminka po pubertu. Cestou respektu a porozumění k potřebám lásky,  sounáležitosti, ale i řádu a důsledného vedení.

 sdílení ve společném dialogu

Ve sdíleném dialogu v prostředí důvěry a respektu vytváříme podmínky pro nastolení pozitivních změn ve vašem životě. 

 cestou k pramenům vnitřní síly

Když se lásce a sounáležitosti nedaří,  hledáme cesty, jak  nastolit rovnováhu v rodinném systému, aby se přítomným pospolu vedlo dobře.