Terapie rodinných vztahů a

duševní pohody

 

 

 

Cestou k pramenům vnitřní síly

Individuální terapie

Vytváříme podmínky pro pozitivní životní změny v rovnocenném vztahu klient - terapeut skrze vzájemný dialog si vyjasňujete vlastní postoje, myšlenky a zpracováváte emoce. 

Párová terapie

Problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi jednotlivce. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Cílem terapie je nalezení společného cíle a vyladit vzájemnou komunikaci.  

Rodinná terapie

Pomáhá rodině, jako  celku nastolit rovnováhu ve vztazích. Přítomni mohou být všichni a nebo ti, co souhlasí.  Skrze vzájemný dialog všech zúčastněných se dostáváme opět jeden k druhému.

během naší spolupáce získáte 

 • nový úhel pohledu a nadhled v náročných situadcích
 • porozumíte vlastním emocím a emocím ve vztahu, uchopíte je a zpracujete  
 • otevřete svou mysl empatii, která se dá trénovat a vědomě používat
 • budete jednat konstruktivně a svobodně, zvládnete -li své emoce 
 • najdete vnitřní zdroje energie, posílíte sebejistotu svého Já mámy, táty, muže a ženy 
 • záskáte cenné informace v oblasti vývojové psychologie, psychiatrie a pedagogiky

 Neposkytnu vám návody, jak řešit konkrétní situaci, ale získáte osobního průvodce, čas a prostor, aby jste si svá řešení našli, uchopili sami.

Předpoklad naší spolupráce je vaše touha po změně. 

 

čím je terapie na průvdoce rodičovstvím jedinečná?

 • propojuji lidstký a přátelský přístup s  odborným kvalifikovným zázemím a dvanáctiletou praxí v oblasti rodinného a výchovného poradenství (profesní životopis)
 • cestou pomoci  je terapeutický vztah dvou rovnocenných lidí v němž klient roste 
 •  během společné práce hledáme skryté významy slov, činů, situací, které se probarvují pouze a jen ve vzájemné komunikaci dvou či více lidí
 • vychází z konceptu empatické výchovy podle PhDr. Jiřiny Prekopové, jejímž základem je pěstování lásky bez podmínek, porozumění rodičům i dětem a zpracování emocí, které nám vstupují do  výchovy tady a teď 
 • pracuje cestou systemických terapií jako je krátká terapie orientovaná na řešení, narativní terapie 
 •   Psychoedukace  při duševním onemocnění jako je například psychóza, deprese, manie, poruchy osobnosti...
 •  Nastavení efektivní komunikace při řešení konfliktů, krizových rodinných a výchovných situací
 • Práce s rodinným systémem, odhalení transgeneračních přenosů a jejich zaléčení
 • Rodinné kosntelace, modelové rozhovory 

Jak spolu budeme spolupracovat, jakou cestou se budete chtít vydat, závisí na vás .

s čím vám pomohu?

 • zorientovat se a řešit  náročné životní a krizové situaci 
 • ujasnit si myšlenky, priority během důležitého rozhodování
 • odhalení a zpracování příčin neustálých konfliktů, které nikam nevedou
 • zpracování a zmírnění pocitů úzkosti, deprese, vyčerpání
 • zpracování pocitu bloku, nechuť k něčemu, někomu
 • psychosomatická a duševní onemocnění 
 • pocit odcizení ve vztazích
 • napjaté mezigenerační vztahy
 • pocit nepohody v rodině, neustálé hádky, dusná ticha, napjatá atmosféra
 • občas jednáte tak emočně, že toho pak litujete a nevíte, jak to změnit, nerozumíte tomu proč?
 • nedaří se hnout z místa, peníze protékají mezi prsty

Pro více informací napište, objednejte si konzultaci

 

Novinky na blogu průvodce rodičovstvím

Věděli jste, že problém můžete ,,rozpustit" aniž by jste se v terapeutickém dialogu orientovali právě na něj? Lze zaměřit pozornost na pozitivní zdroje tady a teď a byť minimální změny…
Terapie pevným objetím TPO podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové je jednou z forem zpracování emocí, které nelze pojmout slovy. Je rodinou systemickou terapií. Lze s její pomocí narovnat vztahy s…
Rodinné konstelace Rodinné konstelace jsou nedílnou součástí terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové. Jak doktorka Prekopová říká, polovina případů, které se nepovedlo vyřešit pouze v TPO, dořešila postavením rodinných…