Individuální, rodinná a párová psychoterapie

Od roku 2009, kdy jsem dokončila výcvik v rodinné terapii u PhDr. Jiřiny Prekopové, nabízím rodinné a výchovné poradenství, provázím klienty náročnými výchovnými, životními a rodinnými situacemi.  Nyní vám mohu nabídnout služby psychoterapeuta ve výcviku akreditovaném ČAP ,,cestou systemických terapií", kde nadále prohlubuji své terapeutické  dovednosti pod supervizí zkušených lektorů a terapeutů. 

 

Jazyk očarovává, a proto v jazyce musíme zůstat, abychom očarováni mohli léčit.  Henry Staten 

formy terapie

Individuální psychoterapie

V rovnocenném vztahu klient terapeut, ve vzájemném dialogu v prostředí důvěry a respektu vytváříme podmínky pro pozitivní životní změny. Pro uvolnění potenciálu, energie a odhalení dosud neuvědomovaných dovedností a možností. Jak já budu zvídavá, tak vy si budete vytvářet jasno v tématech, se kterými ke mně přijdete. Ujasníte si myšlenky, nahlédnete na situaci z jiné perspektivy. 

Párová terapie

Do párové terapie přicházejí partneři, jejichž problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi každého z nich. V terapii  jsou přítomni oba. Cílem terapie je najít nejvhodnější řešení pro oba zároveň.

Rodinná terapie

Pomáhá rodině, jako uzavřenému celku, překonat obtíže, nastolit opět rovnováhu v rodinném systému. Přítomni mohou být všichni a nebo ti, kteří zatím souhlasí.

 

s čím vám pomohu

 • zorientovat se a řešit  náročné životní a krizové situaci 
 • ujasnit si myšlenky, priority během důležitého rozhodování
 • odhalení a zpracování příčin neustálých konfliktů, které nikam nevedou
 • podpora aplikace a upevnění dovedností  efektivní emoční komunikace
 • zpracování a zmírnění pocitů úzkosti, deprese, vyčerpání
 • zpracování pocitu bloku, nechuť k něčemu, někomu
 • psychosomatická a duševní onemocnění 
 • pocit odcizení ve vztazích
 • napjaté mezigenerační vztahy
 • pocit nepohody v rodině, neustálé hádky, dusná ticha, napjatá atmosféra
 • občas jednáte tak emočně, že toho pak litujete a nevíte, jak to změnit, nerozumíte tomu proč?
 • nedaří se hnout z místa, peníze protékají mezi prsty

máme k dispozici terapeutické nástroje

 •  Krátká systemická terapie orientovaná na řešení cca 8 setkání
 •  Psychoedukace při duševním onemocnění jako například psychóza, deprese, manie, poruchy osobnosti... 
 •  Nastavení efektivní komunikace při řešení konfliktů 
 • Práce s rodinným systémem, odhalení transgeneračních přenosů a jejich zaléčení

Jak spolu budeme spolupracovat, jakou cestou se budete chtít vydat, závisí na vás .

 

Pro více informací napište, objednejte si konzultaci

 

Novinky na blogu průvodce rodičovstvím

Každá porucha osobnosti je svou psychopatologií jedinečná. Avšak nejvíce mi v mysli utkvěly pacienti s histrionskou poruchou osobnosti, a proto tuto seminární práci věnuji právě této poruše osobnosti. Na otevřeném koedukovaném oddělení v psychiatrické…
1. Charakter oddělení a práce sestry Na otevřeném psychiatrickém oddělení následné péče prvého stupně v psychiatrické léčebně v Praze Bohnice je hospitalizováno celkem osmnáct pacientů mužů a žen. Nejčastěji sem přicházejí pacienti s duševními onemocněními:…
Osnova: 1.   Charakter práce zdravotní sestry na otevřeném psychiatrickém oddělení 2.   Vztah sestra - pacient 3.    Diagnózy nemocných 4.    Anamnestický rozhovor a pozorování pacienta v rámci ošetřovatelského procesu 5.    Péče o pacienta se schizofrenním onemocněním…
Rodinné konstelace Rodinné konstelace jsou nedílnou součástí terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové. Jak doktorka Prekopová říká, polovina případů, které se nepovedlo vyřešit pouze v TPO, dořešila postavením rodinných…
Terapie pevným objetím TPO podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové je jednou z forem zpracování emocí, které nelze pojmout slovy. Je rodinou systemickou terapií. Lze s její pomocí narovnat vztahy s…
Věděli jste, že problém můžete ,,rozpustit" aniž by jste se v terapeutickém dialogu orientovali právě na něj? Lze zaměřit pozornost na pozitivní zdroje tady a teď a byť minimální změny…