Terapie duševního zdraví a rodinných vztahů

Od roku 2009, kdy jsem dokončila výcvik v terapii pevným objetím,  nabízím rodinné a výchovné poradenství, provázím klienty náročnými výchovnými, životními a rodinnými situacemi.  Nyní vám mohu nabídnout psychoterapii pod supervizí, jako student akreditovaného výcviku ČAP ,,cestou systemických terapií", kde nadále prohlubuji své terapeutické  dovednosti. Více o mně

K pramenům vnitřní síly

Jakou formou můžeme spolupracovat?

Individuální psychoterapie

V rovnocenném vztahu klient terapeut, ve vzájemném dialogu v prostředí důvěry a respektu vytváříme podmínky pro pozitivní životní změny. Pro uvolnění potenciálu, energie a odhalení dosud neuvědomovaných dovedností a možností. Jak já budu zvídavá, tak vy si budete vytvářet jasno v tématech, se kterými ke mně přijdete.

Párová terapie

Do párové terapie přicházejí partneři, jejichž problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi každého z nich. V terapii  jsou přítomni oba. Cílem terapie je najít nejvhodnější řešení pro oba zároveň.

Rodinná terapie

Pomáhá rodině, jako uzavřenému celku, překonat obtíže, nastolit opět rovnováhu v rodinném systému. Přítomni mohou být všichni a nebo ti, kteří zatím souhlasí.

 

S čím vám mohu pomoci 

 • zorientovat se a řešit  náročné životní a krizové situaci 
 • ujasnit si myšlenky, priority během důležitého rozhodování
 • odhalení a zpracování příčin neustálých konfliktů, které nikam nevedou
 • podpora aplikace a upevnění dovedností  efektivní emoční komunikace
 • zpracování a zmírnění pocitů úzkosti, deprese, vyčerpání
 • zpracování pocitu bloku, nechuť k něčemu, někomu
 • psychosomatická a duševní onemocnění 
 • pocit odcizení ve vztazích
 • napjaté mezigenerační vztahy
 • pocit nepohody v rodině, neustálé hádky, dusná ticha, napjatá atmosféra
 • občas jednáte tak emočně, že toho pak litujete a nevíte, jak to změnit, nerozumíte tomu proč?
 • nedaří se hnout z místa, peníze protékají mezi prsty

Jak spolu můžeme na vašem tématu pracovat?

 Systemická terapie orientovaná na řešení

 Psychoedukace při duševním onemocnění

 Vyladění efektivní komunikace při řešení konfliktů

Práce s rodinným systémem, odhalení transgeneračních přenosů

Individuální rodinné konstelace

Jak spolu budeme spolupracovat, jakou cestou se budete chtít vydat, závisí na vás .

 

Blog psychoterapie rodinná, párová a individuální

Systemická psychoterapie

Věděli jste, že problém můžete ,,rozpustit" aniž by jste se v terapeutickém dialogu orientovali právě na něj?…

Celý článek

Terapie pevným objetím

Terapie pevným objetím TPO podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové je jednou z forem zpracování emocí, které nelze…

Celý článek

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jako součást TPO Rodinné konstelace jsou nedílnou součástí terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny…

Celý článek