Psychoterapie a rodinné vztahy

Pokud chceme vyladit vztahy s okolím, posílit se pro roli rodiče, zvládat konflikty a životní krize, je dobré pznat sám sebe a posílit se na úrovni emocí, potřeb a očekávání. Zpracovat stres, s porozuměním řešit konflikty s nadhledem a vyladit komunikaci ke vzájemné spokojenosti.

Individuální práce psychiatrické sestry s pacientem na oddělení

1. Charakter oddělení a práce sestry Na otevřeném psychiatrickém oddělení následné péče prvého stupně v psychiatrické léčebně v Praze Bohnice je hospitalizováno celkem osmnáct pacientů mužů a žen. Nejčastěji sem přicházejí pacienti s duševními onemocněními: poruchy osobnosti, schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha a mánie. Oddělení...

Ošetřovatelský proces u pacienta s poruchou osobnosti

Každá porucha osobnosti je svou psychopatologií jedinečná. Avšak nejvíce mi v mysli utkvěly pacienti s histrionskou poruchou osobnosti, a proto tuto seminární práci věnuji právě této poruše osobnosti. Na otevřeném koedukovaném oddělení v psychiatrické léčebně Bohnice jsem pracovala jako zdravotní sestra. Na tomto oddělení...

Edukace pacienta v rámci ošetřovatelské péče

Osnova: 1.   Charakter práce zdravotní sestry na otevřeném psychiatrickém oddělení 2.   Vztah sestra – pacient 3.    Diagnózy nemocných 4.    Anamnestický rozhovor a pozorování pacienta v rámci ošetřovatelského procesu 5.    Péče o pacienta se schizofrenním onemocněním 6.    Péče o pacienta s depresí 7.    Péče o úzkostného nemocného...