Seminář empatické výchovy

Agresivita a neklid u dětí

jak jim předcházet, jak s nimi efektivně pracovat 

čtvrtek 31.1. od 18 hodin 

MC Domeček Praha 11 Háje, 

U Modré školy 1, (přímo na metru Háje)

Vstupné 80 Kč

MC Domeček Praha 11 Háje

registrace na stránkách MC Domeček

Také si říkáte, jak to, že tak zlobí, vzteká se, je stále v opozici a neposlouchá. Někdy můžete mít pocit, že dítě prudí, dělá naschvál. Ale i takové zlobení má své motivy. Pojďme se vydat k jejich kořenům.

Vztek, agrese, krokodýl, který se  důvodu probudil a potomek ho neumí sám zkrotit. Potřebuje vaši pomoc. Abychom mohli pomoci, musíme emoce pochopit, přijmout a zpracovat své vlastní, které dítě svým chováním v nás probudilo. Porozumíme-li, pak lépe emocionalitu dítěte, ale i tu svou dokážeme zkrotit.

Potlačená agrese bývá původem psychosomatických nemocí, nepřiměřeně ventilovaná agrese ven ničí vztahy s nejbližšími. Je dobré vztek přijmout a  naučit se s ním pracovat, protože je přirozenou součástí situací, které prožíváme. 

Neklid často v agresi přechází, jeden jeden je spojen s druhým. Pojďte si povídat o tom, jak jim předcházet a jak s nimi pracovat tak, aby i po hádce, cítili se všichni přítomní jak v pohádce.

Cíl semináře:

Cílem setkání je pochopit agresivitu dětí,  pomoci dětem, se ji naučit krotit. Jak kultivovat agresivitu, ventilovat ji tak, aby neubližovala dítěti v jeho tělíčku, ale aby také neničila jeho vztahy s okolím.

 

Náplň setkání
 • boj emocí, rozumu a vůle,proč emoce tak často vítězí
 • příčiny agrese a neklidu v dětském věku
 • jaké emoce se ukrývají pod agresí a neklidem?
 • jak předcházet agresi a neklidu, jak s nimi pracovat?
 • komunikace jako nástroj pro prevenci a zvládání agrese 
 • důslednost, disciplína a rodičovská sebejistota, jak je posílit?
 • jak zacházíme se vztekem, a jak náš postoj k emocím ovlivní výchovu
 • projevy agresivního chování a jak na nás působí
 • důsledky potlačené agrese
Vyzkoušíte si
 • modelové rozhovory, jak zvládat konfliktní výchovné situace
 • komunikační techniky na podporu empatie

Potlačená agrese vede k depresi a k psychosomatickým obtížím jako je astma, alergie, žlučník, migréna atd. 

Pojďte hledat cestičky, jak na krokodýlí slzičky.

Odnesete si:
 • průvodce empatickou výchovou, jak zvládat agresivní chování v komunikaci v rodině i mimo ni

Letáček ke stažení Jak zvládat agresi a neklid dětí