Seminář empatické výchovy

Jak být důsledný a zároveň laskavý rodič

aneb jak být dětem parťákem a oporou záveň

Tápete občas, zda nejste příliš pevní a nebo naopak jste málo důslední ve výchově?

Někdy už fakt nevíte, jak si zajistit poslušnost dítěte?

Děti Vás přivádí k šílenství a nevíte, co s tím. Tápete. Když povolíte, bude vám skákat po hlavě,  když budete pevní, je vám ho líto... Už, už zvažujete trest bytím, nevíte jak na něj. 

Možná je váš potomek urputnější a urputnější v prosazování svých požadavků a vy se cítíte více a více unavení?

budeme hledat cestu k důsledné výchově,

při níž je respekt k potřebám  a emocím přirozeností

 

Cíl setkání

Cílem setkání je posílit a spojit důslednost a porozumění při výchově. Uvědomit si, které emoce a přesvědčení vás činí méně  důslednými. A to skrze porozumění dětem, jejich pozici v rodinném systému, ale také vlastním emocím, potřebám a očekáváním, které do výchovy vkládáme.  

 

 posílíme rozum, vůli a schopnost empatie,

abychom mohli rozvíjet lásku bez podmínek  za všech okolností

 

Mluvit budeme o

 • význam hranic pro člověka, rodinu a život ve společnosti
 • boj rozumu, vůle a emocí, a neb, proč emoce častěji vítězí 
 • vaše emoce ve výchovných situacích, jak je krotit
 • proč je pro dítě důležité umět respektovat autority
 • potřeby a vnímání světa dětmi
 • bezpodmínečná láska a jak ji rozvíjet
 • důslednost a co vše na ni působí
 • důsledky nedůsledné výchovy
 • pravidla, odměny a tresty
 • hodnoty a vlastnosti, které důslednou výchovou rozvíjíme
 • kde čerpat sílu na důslednou a laskavou výchovu

Vyzkoušíte si

 • modelový rozhovor rodič - dítě a správnou emoční konfrontaci
 • zážitkové a komunikační techniky podporující empatii

Odnesete si:

 • Mapa zdrojů důsledné a laskavé výchovy