Komunikace v rodině

„Komunikace je nejsilnějším faktorem ovlivňujícím zdraví člověka a jeho vztah k ostatním lidem.“

  V. Satirová

MC Domeček

U modré školy 1, Praha 11, Háje 

16. 10. 2018 v 10.00 - 12.00h.

MC Domeček Praha 11 Háje

Nedílnou součástí rodinné pohody je to, jak spolu hovoříme. Komunikace, která již slovem pojme a zpracuje přesně to, co se mezi námi lidmi děje. Jak tedy mluvit s dětmi, s manželem a rodiči tak, abychom při nedorozumění či snaze prosadit svůj požadavek zachovali pocit klidu, vzájemné sounáležitosti a spokojenosti? 

Povíme si

  • čemu se v komunikaci vyvarovat 
  • co naopak používat nejvíce
  • jak získat spolupráci dítěte a nesnažit se pouze o poslušnost 
  • jak zachovat klid, když někdo jiný pouští páru