Terapie rodinných vztahů a

duševního zdraví 

cestou k pramenům vnitřní síly

Individuální terapie

Vytváříme podmínky pro pozitivní životní změny v rovnocenném vztahu klient - terapeut skrze vzájemný dialog si vyjasňujete vlastní postoje, myšlenky a zpracováváte emoce. 

Párová terapie

Problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi jednotlivce. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Cílem terapie je nalezení společného cíle a vyladit vzájemnou komunikaci.  

Rodinná terapie

Pomáhá rodině, jako  celku nastolit rovnováhu ve vztazích. Přítomni mohou být všichni a nebo ti, co souhlasí.  Skrze vzájemný dialog všech zúčastněných se dostáváme opět jeden k druhému.

během konzultací získáte 

 • nový úhel pohledu a nadhled v náročných situadcích
 • porozumíte vlastním emocím a emocím ve vztahu, uchopíte je a zpracujete  
 • otevřete svou mysl empatii, která se dá trénovat a vědomě používat
 • budete jednat konstruktivně a svobodně, zvládnete -li své emoce 
 • najdete vnitřní zdroje energie, posílíte sebejistotu svého Já mámy, táty, muže a ženy 
 • záskáte cenné informace v oblasti vývojové psychologie, psychiatrie a pedagogiky

 Neposkytnu vám návody, jak řešit konkrétní situaci, ale získáte osobního průvodce, čas a prostor, aby jste si svá řešení našli,  a uchopili sami.

Předpoklad naší spolupráce je vaše touha po změně. 

 

čím je terapie jedinečná?

 • propojuji lidský a přátelský přístup s  odborným kvalifikovným zázemím a dvanáctiletou praxí v oblasti rodinného a výchovného poradenství (profesní životopis)
 • cestou pomoci je terapeutický vztah dvou rovnocenných lidí v němž klient roste  
 •  během společné práce hledáme skryté významy slov, činů, situací, které se probarvují  ve vzájemné komunikaci dvou či více lidí
 • vycházím z konceptu empatické výchovy podle PhDr. Jiřiny Prekopové, jejímž základem je pěstování lásky bez podmínek, porozumění rodičům i dětem a práce s emocemi, jejich  zpracování, aby  dále nevstupovaly do vztahů a do výchovy 
 • pracuji cestou systemických terapií jako je krátká terapie orientovaná na řešení, narativní terapie 
 •   Psychoedukace  při duševním onemocnění - psychóza, deprese, manie, poruchy osobnosti...
 •  Nastavení efektivní komunikace při řešení konfliktů, krizových rodinných a výchovných situací
 • Práce s rodinným systémem, odhalení transgeneračních přenosů a jejich zaléčení
 • Rodinné kosntelace, modelové rozhovory 

Jak spolu budeme spolupracovat, jakou cestou se budete chtít vydat, závisí na vás .

s čím vám mohu pomoci?

 • zorientovat se a řešit  náročné životní a krizové situaci 
 • ujasnit si myšlenky, priority během důležitého rozhodování
 • odhalení a zpracování příčin neustálých konfliktů, které nikam nevedou
 • zpracování a zmírnění pocitů úzkosti, deprese, vyčerpání
 • zpracování pocitu bloku, nechuť k něčemu, někomu
 • psychosomatická a duševní onemocnění, psychoedukace
 • pocit odcizení ve vztazích
 • napjaté mezigenerační vztahy
 • pocit nepohody v rodině, neustálé hádky, dusná ticha, napjatá atmosféra
 • občas jednáte tak emočně, že toho pak litujete a nevíte, jak to změnit, nerozumíte tomu proč?
 • nedaří se hnout z místa, peníze protékají mezi prsty

Více informací, objednat konzultaci přes kontakt

 

Novinky na blogu průvodce rodičovstvím