Systemická psychoterapie

růst ve sdíleném dialogu

Věděli jste, že problém můžete ,,rozpustit“ aniž by jste se v terapeutickém dialogu orientovali právě na něj? Lze zaměřit pozornost na pozitivní zdroje tady a teď a byť minimální změny k lepšímu, které jste v životě udělali, ale neuvědomujete si je pro jejich zdánlivou bezvýznamnost v běhu času.  Ve společném dialogu je s terapeutem odkrýváte pomocí užitečných, zvídavých otázek. Svými odpověďmi na ně si v podstatě naleznete řešení sami, přeorganizujete myšlení tak, že se začnete cítit lépe, získáte nadhled a přehled v probírané oblasti vašeho života. Terapeut vám nic  nepodsouvá, neinterpretuje vaše odpovědi a nestaví se do role experta na váš život. Ale vnímá, co se nyní mezi vámi děje, vyjasňujete si vzájemně významy slov mezi vámi, respektuje o čem chcete hovořit a snaží se všemu porozumět s vámi, pochopit, co se děje, kam směřujete, a jde krok za vámi. Nemusíte chodit do minulost, do bolestivých traumat. Negativní emoce se v systemické terapii dokáží rozumovým zpracováním situace, změnou jejího vnímání, zvědoměním souvislostí a v jazyce vytvořeném novým pojetí příběhu rozpustit.

Cestou systemických terapií, narativní terapie a krátkodobá terapie zaměřená na řešení

Vhodně položená otázka vám otevře v mysli obzory, které by bez ní zůstaly neobjeveny. Terapeut vás vede doposud nepoznanými zákoutími vaší duševní krajiny. Pomůže vám přeorganizovat myšlení, čímž si sami přijdete na nové způsoby řešení situace, s níž jste přišli.

Předpokladem dobrých výsledků  je vaše vůle jít do toho a dovednost terapeuta používat otázky, které otevírají obzory našeho vnímání reality, naší duševní krajiny.  Terapeut je vaším partnerem na cestě k řešení zvolené zakázky a na místo mapy se doptává, zjišťuje společně s vámi situaci tady a teď.

Terapeut  se v systemické terapii neohlíží do minulosti, neřeší traumata z dětství. Jeho pozornost je věnována více do současnosti, tady a teď. Ale pokud máte pocit, že je to nutné, vydáte se společně i do minulosti, kde hledáte opět zdroje, které vám pomohly situaci zvládnout. Podněcuje vaši schopnost odhalit vlastní zdroje a důvody k pozitivním změnám. Zvídavé konstruktivní otázky nehledají viníky, ale vedou vás k novému způsobu uvažování nad skutečností. Postavíte si ji zkrátka jinak. Nahlédnete na problém z jiného úhlu. Tak se otevírají nové obzory, nápady, slábnou tíživé pocity. V rodinné a párové terapii si všímáme souvislostí a otázky vedou k vyladění vzájemného vnímání, empatie, komunikace a nalezených společných témat i významů na společné cestě.

Individuální psychoterapie

V systemické psychoterapii vcházíte do rovnocenného vztahu dvou partnerů, kteří se společně setkávají nad tématy, které přinesete. Terapeut se snaží porozumět, je zvídavý. Jak to vlastně máte, myslíte a v čem vnímáte drobné posuny. A co vedlo k tomu, že vnímáte situaci méně tíživě. Zda by nešlo něco nějak posunout, udělat trochu jinak.  Svými otázkami vás podněcuje k novým způsobům uvažování a pomáhá si některé věci ujasnit, uvědomit, nahlédnout na nové souvislosti a to díky odpovědím na jeho zvídavé otázky ve vzájemném dialogu tady a teď. Tak Vám pomůže:

 • zorientovat se a řešit  náročné životní situace
 • ujasnit si myšlenky, priority během důležitého rozhodování
 • řešíte-li partnerské a rodinné problémy
 • trápí vás pocity úzkosti, deprese, vyčerpání
 • řešíte zdravotní potíže partnera, dětí, v rodině
 • hledání vnitřních zdrojů, nových životních cest, životní síly
 • překonat bloky v pracovním nasazení
 • ujasnit si  postoje, zpracovat předsudky

Párová terapie

Do párové terapie přicházejí partneři, jejichž problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi každého z nich. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Terapeut pracuje s párem jako s celkem. Oba přicházejí s vůlí na vztahu pracovat. Terapeut je nestranný a pomáhá klientům zpracovat konflikty tady a teď a najít pro příště společnou řeč. Cílem terapie je najít nejvhodnější řešení pro oba zároveň.

 • zpracování konfliktů, hádek, které nikam nevedou
 • podpora komunikace a vzájemného porozumění
 • hledání nových cest, obzorů a zdrojů pro společný život
 • vyjasnění výchovných postupů
 • najít opět společnou cestu životem
 • když se nelze na něčem domluvit
 • civilizovaně se rozejít a být dětem nadále rodiči

Rodinná psychoterapie

Pomáhá rodině, jako uzavřenému celku, překonat obtíže, nastolit opět rovnováhu v rodinném systému. Nehledáme viníka, všímáme si vzájemných interakcích jednotlivých členů. vztah dvou ovlivňuje třetího. v rodinné terapii si můžete řešit:

 • tělesné onemocnění jednoho z členů rodiny
 • duševní onemocnění a život s ním a nebo vedle něho
 • poruchy chování u dětí
 • odcizení ve vztazích
 • napjaté mezigenerační vztahy
 • vyladění komunikace ku vzájemnému porozumění a zpracování nežádoucích emocí

Reflektující tým

Terapeutický efekt přítomnosti 2-4 terapeutů na sezení
V systemické terapii máte možnost využít reflektující tým, přítomnosti dalších 2-4 terapeutů.   Během terapie je využit, ve chvílích, kdy máme pocit, že se nehýbeme z místa, a nebo že bychom potřebovali vzájemnou práci oživit dalšími nápady a pohledy na věc. Přítomnost reflektujícího týmu je pouze s vaším souhlasem.  Cena konzultace se přítomností týmu nemění.

Vezměte si, že ve vzájemném dialogu přicházíme na spoustu nových souvislostí, klient i terapeut určitým způsobem vnímají obsah dialogu a vyvozují z něho závěry, konstrukty. Napadají je určité otázky a východiska.

Ale praví jedno známé rčení: VÍC HLAV VÍC VÍ, tak že 

v systemické terapii která je zaměřená primárně na rozumové zpracování obsahu hovoru, je reflexní tým bonusem navíc, protože nám může nabídnout úplně nový pohled na situaci,  nové otázky, nová východiska.

 • Reflektující tým podněcuje, dává ocenění a posouvá naši vzájemnou spolupráci kupředu
 • Reflexe můžete a nemusíte přijmout
 • Reflektující tým nabízí ocenění, možnosti experimentu, různé alternativy, nové pohledy na to, o čem se na konzultaci hovoří, příběhy z vlastní zkušenosti
 • Členové reflexního týmu hovoří pouze mezi sebou, ne s klientem, ne s terapeutem

Jak konzultace probíhá
Konzultace trvá hodinu. Ať je individuální, párová a nebo rodinná, cena je vždy stejná.
Na prvním setkání se seznámíme, povíme si, jak se budeme oslovovat, povíme si jak budou setkání probíhat.
Během společného rozhovoru si vzájemně ujasníme, co od terapie očekáváte, co by jste si chtěli  konkrétně vyřešit. Zformulujete si svou zakázku, na níž budeme společně pracovat.
Systemická terapie je terapie orientovaná na řešení. Proto se  budeme snažit dojít k jejímu cíli přednostně.
Formou dialogu, prostřednictvím konstruktivních otázek získáte nový úhel pohledu, nová uvědomění.  Otevřou se nové obzory, otázky. Jiné otázky ztratí význam a přestanou odčerpávat vaši pozornost.
Ač se může zdát, že je systemická terapie zaměřená hlavně na rozum, cestou k cíli zpracujeme také emoce, které mohou oslabit vůli i rozum. Silné emoce často mění směr naší cesty, aniž bychom si to uvědomovali a proto jim také budeme věnovat pozornost ve chvílích, když se přihlásí ke slovu.

Jak konzultace probíhá

 • Konzultace trvají hodinu. Ať je individuální, párová a nebo rodinná, cena je vždy stejná.
 • Na prvním setkání se seznámíme, povíme si, jak se budeme oslovovat, povíme si jak budou setkání probíhat.
 • Během společného rozhovoru si vzájemně ujasníme, co od terapie očekáváte, co by jste si chtěli  konkrétně vyřešit. Zformulujete si svou zakázku, na níž budeme společně pracovat.
 • Systemická terapie je terapie orientovaná na řešení. Proto se  budeme snažit dojít k jejímu cíli přednostně.
 • Formou dialogu, prostřednictvím konstruktivních otázek získáte nový úhel pohledu, nová uvědomění.
 • Otevřou se nové obzory, otázky. Jiné otázky ztratí význam a přestanou odčerpávat vaši pozornost.
 • Ač se může zdát, že je systemická terapie zaměřená hlavně na rozum, cestou k cíli zpracujeme také emoce, které mohou oslabit vůli i rozum. Silné emoce často mění směr naší cesty, aniž bychom si to uvědomovali a proto jim také budeme věnovat pozornost ve chvílích, když se přihlásí ke slovu.

Co znamená, psychoterapie pod supervizí?

Procházím již svým druhým výcvikem v rodinné terapii. Výcvikem v systemické psychoterapii, kterou se učím používt a integrovat ji do svých dosavadních terapeutických dovedností. Abych terapeutické služby, které vám nabízím zkvalitňovala, je potřeba nahrát terapeutická sezení na videonahrávku a posléze s ní pracovat. Jak? A kde?

Nahrávky pouštím pouze ve výcvikové skupině, kde dostanu od lektora výcviku odbornou zpětnou vazbu, jak mohu sezení vést efektivněji a systemicky vám být maximálně ku pomoci.   Při poslechu nahrávky se hodnotí pouze to, jak terapii vedu, jaké otázky jsem vám položila, proč a co jsem jimi sledovala.  Získám inspiraci, rady, jak se ptát jinak, jak terapii vést dál.  Jak je výše uvedeno u reflektujícího týmu, více hlav víc ví. 

Cena konzultace s nahrávkou na Nové Vsi pod Pleší 300 Kč/ setkání

Objednejte se na systemickou psychoterapiipřes KONTAKT.

Články na blogu

Věděli jste, že problém můžete ,,rozpustit" aniž by jste se v terapeutickém dialogu orientovali právě na něj? Lze zaměřit pozornost na pozitivní zdroje tady a teď a byť minimální změny…
Terapie pevným objetím TPO podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové je jednou z forem zpracování emocí, které nelze pojmout slovy. Je rodinou systemickou terapií. Lze s její pomocí narovnat vztahy s…
Rodinné konstelace Rodinné konstelace jsou nedílnou součástí terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové. Jak doktorka Prekopová říká, polovina případů, které se nepovedlo vyřešit pouze v TPO, dořešila postavením rodinných…