Seminář důsledné a laskavé výchovy

,,Růst lásky v rodině"

řád v rodinném systému, aneb když se výchova nedaří

Konflikty jsou běžnou součástí každého vztahu. Jednou jsme nahoře, jednou dole. 

Pokud se dokážeme usmířit, vztah se prohlubuje. Na místo pocitů odcizení, potlačené zlosti a vyčerpání přichází pocit sounáležitosti, lásky a vzájemného štěstí

Ne vždy dosáhneme řešení, důležité je projít krizovým obdobím spolu ve vzájemném porozumění. Jak na to? O tom budeme mluvit především.

Lásku na začátku vztahu podněcuje hormon oxytocin. Časem a v kontaktu s každodenní rutinou hladina hormonu lásky klesá a láska se stává aktem vůle.

Náhle vidíte u partnera to, co jste za růžovými brýlemi lásky neviděli. Přichází rozdílné postoje na život, na výchovu.  Dostáváte se častěji do konfliktů a nedorozumění.  

 Jak je zvládat a přesto být spolu s pocitem lásky a sounáležitosti? To se na našem setkání dozvíte.

Budeme hovořit o vztahu založeném na vzájemném porozumění - empatii posílené rozumem a vůlí k porozumění. Vztah je jako květina, když se nezalévá, vadne.  Základem pevného objetí jako životního stylu je správná emoční konfrontace pod heslem ,,neodejdeme od sebe, dokud se nesmíříme".  Pojďte hledat cesty, jak na to.

 Cíle setkání

Cíl semináře

Celodenní seminář o výchově a rodičovství. O pěstování rodinných vztahů s vůlí k porozumění a práci na nich. Co když se výchova nedaří? Jak nastolit řád v rodinném systému aby bylo všem zúčastněným  spolu opět dobře? Jak spolu komunikovat, aby nebylo poražených a vítězů, ale dál mezi vámi trval pocit sounáležitosti a lásky.

 • Porozumíte kořenům současných problémům ve vztazích v kontextu historie rodinného systému. Nehledáme viníky. To co se děje, děje se v běhu širších souvislostí ve sledu generací.
 • Dozvíte se, jak přerušit kolo hádek a konfliktů, kdy máte pocit, že není již žádné řešení. Ale cesta k dohodě je tu stále.
 • Získáte podnět, jak efektivně řešit konflikty, aby jste se po hádce spolu cítili stále jak v pohádce.

Náplň setkání

 1. Rozvoj bezpodmínečné lásky
 • výchova v kontextu moderní společnosti
 • boj rozumu, vůle a emocí, proč emoce tak často vítězí
 • co znamená láska bez podmínek a jak ji rozvíjet
 • boj a útěk, jak zapojit vůli jednat jako lidé
 • náhražky, těšítka moderní společnosti, jak se k nim neuchýlit
 • jak podpořit vůli, důslednost a sebejistotu ve výchově
Empatická komunikace ve výchově

mám tě ráda i s tím, co se mi na tobě nelíbí, ale potřebuji, abys vnímal, jak mi v tom je  

2. Řád v rodinném systému – rodinné konstelace

 • Neřád ve vztazích rodinného systému a jeho důsledky
 • směr řádu rodinných vztahů je jak řeka pod povrchem země 
 • o rodinných konstelacích a jejich účinku
 • projevy narušení řádu rodinných vztahů – deprese, opakované tragické osudy
 • pozice dítěte v rodině, jak ji podpořit výchovou
 • sourozenecké konstelace a jejich vliv na život a vztahy
 • jak je nastaven řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, úmrtí
 • tradice a rituály jako kotva v moderní době

každý má v rodině své místo, jsme s ní osudově spjati

3.   Emoční komunikace k pocitu spokojenosti a sounáležitosti

 • Jak na efektivní komunikaci mezi partnery
 • Jak naše vnitřní dítě zasahuje do komunikace dospělých 
 • Komunikace na úrovni potřeb, očekávání a emocí
 • Komunikační brzdy a neb tlak vyvolává protitlak
 • slova, která staví v komunikaci bariéry
 • Význam očního kontaktu pro komunikaci
 • Tělesný kontakt jako pojítko při sdílení
 • Správná emoční konfrontace, jak má vypadat na vašich příbězích 

Vyzkoušíte si

 • Jak má vypadat řád v rodinném systému, kde má kdo své místo, aby v rodině vládla láska a porozumění
 • Jak na efektivní řešení konfliktů na úrovni potřeb a emocí v rámci minikonstelace

Můžete sdílet své zkušenosti, ptát se, ale můžete také pouze poslouchat.

Míra zapojení záleží na Vás.

Zaujalo vás téma? Zde pár článků k jeho hlubšímu poznání.