VÝZKUM

JAK NÁM INFORMAČNÍ ZDROJE POMÁHAJÍ
 PŘI  ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH VÝCHOVNÝCH SITUACÍ?

 Dobrý den, vážení rodiče, maminky a tatínkové, 

jmenuji se Kateřina Neubauerová, jsem studentkou doktorského studia pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku k výzkumu k mé disertační práci „Informační zdroje současného rodičovství a jejich vliv na formování výchovné strategie“.

 

Cílem výzkumu je zmapovat užitečné informační zdroje současného rodičovství, a porozumět tomu, jak informace o výchově působí na volbu výchovných postupů a rodičovské postoje. 

 

Dotazník je určen pro rodiče dětí ve věku 2 - 6 let, které nechodí do školy. Dotazník může vyplnit nezávisle na sobě  jak maminka tak tatínek z jedné rodiny.

 

Moc ráda bych touto cestou poprosila o vyplnění hlavně tatínky, protože i oni se již velmi aktivně účastní výchovy a tak je jejich pohled velmi důležitý proporzumění jejich potřebám a pohledu na výchovu a zdroje z nichž čerpají podporu.   

 

Dotazník neobsahuje choulostivá data, je anonymní a informace, které mi poskytnete, budou použity pouze pro výzkum k mé disertační práci v rámci studia na pedagogické fakultě FFUK. 

 

Výzkum hledá odpovědi na otázky: 

dostupnosti a užitečnosti informačních zdrojů o výchově a jejich podporujícího potenciálu 

Jak nalezené informace ovlivňují volbu výchovných postupů rodičů a výchovné postoje
  
 Smíšený výzkum je složen z částí: 

Kvantitativní část formou dotazníku 

Kvalitativní část formou struturovaného rozhovoru

 

PROSÍM VÁS POJĎTE MI POMOCI S REALIZACÍ VÝZKUMU VYPLNĚNÍM DOTAZNÍKU

Po obhajobě disertační práce budou zde na stránkách uveřejněny výsledky výzkumu 

Budou k dispozici termíny přednáška s besedou s přístupem ZDARMA ofline a online

Jako poděkování za zodpovědné vyplnění dotazníku vám mohu nabídnout dvě konzultace v rámci služeb na těchto stránkách za poloviční cenu   
  

Výsledky výzkumu budou uvedeny zde po obhajobě disertační práce zhruba v červnu 2025

 

 Vyplnění dotazníku zabere cca. 20 - 30 minut.

Lze jej otevřít pomocí QR kódu v mobilním telefonu anebo přes odkaz níže přímo ve vašem počítači.

 

Děkuji  za jeho případné vyplnění, vážím si každé Vaší odpovědi,

s přáním pěkného dne Kateřina Neubauerová

 

QR KÓD na MOBILNÍ TELEFON A LETÁČEK KE STAŽNÍ