Maminky a tatínkové,

prosím Vás o pomoc při mém výzkumném šetření

MAMINKY A TATÍNKOVÉ DĚTÍ VE VĚKU 2 - 6 LET, PROSÍM VÁS O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU K MÉ DISERTAČNÍ PRÁCI INFORMAČNÍ ZDROJE SOUČASNÉHO RODIČOVSTVÍ A JEJICH VLIV NA BUDOVÁNÍ VÝCHOVNÉ STRATEGIE

Po pečlivém vyplnění dotazníku získáte 50% slevu na dvě  60ti minutové  individuální konzultace  dle nabídky služeb na tomto webu. Poznám vás podle vyplněného emailu (účast druhé v části výzkumu lze kdykoliv odmítnout).

Dotazník můžete pohodlně vyplnit v mobilním telefonu, kam se dostanete přes QR kód anebo v počítači, kam se lze prokliknout přes URL adresu zde: ttps://www.click4survey.cz/s4/58743/67992a75

  • Na konci dotazníku můžete napsat svůj email, pokud se budete chtít zúčastnit také kvalitativní části výzkumu.

Vážení rodiče, maminky a tatínkové, jmenuji se Kateřina Neubauerová, jsem studentkou doktorského studia pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku k výzkumu  mé disertační práce „Informační zdroje současného rodičovství a jejich vliv na formování výchovné strategie“.

 

Cílem výzkumu je zmapovat užitečné informační zdroje současného rodičovství a porozumět tomu, jak informace o výchově působí na volbu výchovných postupů a rodičovské postoje. 

 

Dotazník je určen pro rodiče dětí ve věku 2 - 6 let, které nechodí do školy. Dotazník může vyplnit nezávisle na sobě  jak maminka tak tatínek z jedné rodiny.

 

Moc ráda bych touto cestou poprosila o vyplnění hlavně tatínky, protože i oni se již velmi aktivně účastní výchovy a tak je zde jejich pohled velmi důležitý pro porzumění jejich informačním potřebám v oblasti výchovy a rodičovství. Jaké informace a jakou podporu preferují.   

 

Dotazník neobsahuje choulostivá data, je anonymní a informace, které mi poskytnete, budou použity pouze pro výzkum k mé disertační práci v rámci studia na pedagogické fakultě FFUK. 

 

 Smíšený výzkum je složen z částí: 

Kvantitativní část formou dotazníku 

Kvalitativní část formou polostruturovaného rozhovoru

 

Uveřejnění výsledků

Po obhajobě disertační práce budou zde na stránkách uveřejněny výsledky výzkumu 

   

Výsledky výzkumu budou uvedeny zde po obhajobě disertační práce zhruba v prosinci 2025

 

 Vyplnění dotazníku zabere cca. 20 - 30 minut.

Lze jej otevřít pomocí QR kódu v mobilním telefonu anebo přes odkaz níže přímo ve vašem počítači.

 

Děkuji  za jeho případné vyplnění, vážím si každé Vaší odpovědi,

s přáním pěkného dne Kateřina Neubauerová

 

QR KÓD na MOBILNÍ TELEFON A LETÁČEK KE STAŽNÍ

Prosím vás, sdílejte dotazník přátelům, čím více respondentů jej vyplní, tím budou data validnější. Děkuji Katka Neubauerová