Rodinné konstelace

Rodinné konstelace nám umožní nahlédnout pod povrch činů, slov a dějů v komunikaci, v životních a rodinných situacích, abychom je pochopili, uvědomili si je a ujasnili si tak své postoje, očekávání.    

Do konstelace se dá postavit jakýkoliv systém prvků. Konstelace mohou být pouze náhledové, aby jste si ujasnili svá rozhodnutí a nebo mohou jít hlouběji ke kořenům současných obtíží. 

 Kotvou bytí v každodenní realitě jsou naše rodové kořeny.

Druhy systemických konstelací

  • rodinné konstelace - konstelace rodinného systému, pozice dítěte v něm, skryté křivdy a narušené vztahy, jejichž důsledky prožíváme v současné době
  • firemní konstelace - necítíte se v týmu dobře, jsou v něm časté rozbroje, nevládne tu týmový duch? ze se podívat na dynamiku vztahů jeho členů v kontextu firemní politiky a pracovních podmínek.  
  • finanční konstelace - pro se k nám peníze zrovna nehrnou? Proč máme dluhy, nedaří se nám v práci? Jaký význam má chudoba, majetek a blahobyt pro náš život a pro život našeho rodu?
  • zdravotní konstelace - jaký význam má nemoc pro náš život, jak ovlivňuje dynamiku vztahů s nejbližšími členy rodiny? 
  • konstelace vnitřních postojů a psychických procesů jako jejich externalizace

Průběh konstelací

Klasické vedení konstelací  za účasti mnoha lidí, kteří stojí za jednotlivé členy rodinných systémů klientů. A kdy i pouhá účast na semináři, postavení se do role v cizím rodinném systému nám může dopomoci k uvědomění si souvislostí ve svém vlastním rodinném či životním příběhu. Není náhoda, za koho v dané konstelaci stojíme, často se nám tak zrcadlí   problémy, které řešíme. Proto pouhá účast na konstelacích je ozdravnou. 

Individuální konstelace  na lístečkách, kterou aplikuji hlavně během individuálních konzultací rodinného poradenství probíhá tak, že dáte na zem lístečky se jmény zúčastněných členů systému a terapeut si na ně stoupá, cítí taktéž emoce jednotlivých členů a i touto formou konstelací lze nahlédnout na nevědomou dynamiku rodinného systému. Klient si pak stoupá do svého lístečku a má možnost se konfrontovat se svými rodiči, dětmi, ale i pocítit sílu rodové posloupnosti v linii žen či mužů. 

Konstelace s kameny, předměty je spíše poradenská. Tak jak si povídáme, stavíme za jednotlivé členy našeho příběhu kameny a vizuálně tak můžeme vidět, uvědomit si některé souvislosti ve vztazích, které by nám bez takto znázorněného rodinného systému unikly.

Kdy konstelace pomáhají?

Slovy neřešitelné konflikty - mezi vámi a partnerem v komunikaci je konflikt, který již nelze pojmout slovy, mluvíte o něm stále dokola, ale nejde vám se  dobrat ke smíru.

Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu - hovoříme o výchově, jak na ni, ale stejně, je tu velké ALE, ale to nedám, nemám už sílu, jsem vyčerpaná, ta zlost je silnější, než si přeji...

Pocity odcizení ve vztahu - máte pocit, že partner tu není s vámi, je duševně mimo, stále zamyšlen, nevnímá, je na mobilu,  vy sami máte pocit odpojení. Trápí vás pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu.

Narovnání vztahů s rodiči -  Prožíváte konflikty, vztek, nenávist, žárlíte na sourozence. Nevíte, jak se k sobě opět přiblížit. Pocity nepřijetí, nepřijetí své rodinné identity.

Komunikace během rozvodu - jak nastavit řád rodinných vztahů po rozvodu, jak komunikovat s druhým rodičem tak, aby byl rozvod pro děti co nejméně traumatický.

Komunikace s partnerem- často si ani neuvědomíme, jak málo spolu mluvíme a jaké všechny okolnosti, emoce, očekávání naši partnerskou komunikaci ovlivňují. Pojďte vědomě pěstovat vzájemný vztah empatickou komunikací.

Jak mluvit s rodiči partnera - tchán a tchýně zasahují do výchovy a vašeho rodinného života více, než-li je vám příjemné a nevíte, jak s nimi mluvit, jak se vymezit. 

Manželské konflikty - Nedokážete se shodnout na výchově dětí. Pociťujete ve vztahu odcizení, osamocení, máte pocit, že nejste jeden pro druhého. Hádáte se pro nic za nic. Cítíte na partnera vztek a nevíte ani proč.

Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozvést, pojďte dát manželství poslední šanci.

Komunikace s dětmi během rozvodu - Rozvádíte se a nevíte, jak s dětmi o rozvodu hovořit. Neumíte si poradit s reakcí dětí na rozvod.  Nejde vám mluvit o druhém rodiči přijmout jeho podíl na výchově?  Pomohu vám zpracovat emoce a domluvit se.

Opakované tragické osudy v rodinné historii - opakují se ve vašem rodu určité události, tragické osudy lidí ve vícero generacích? Rozvody, sebevraždy, úmrtí, nemoci či opuštění? 

Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako psychiatrická sestra Vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci - deprese, úzkosti, psychózy... 

 

Máte dotaz, chcete se objednat na konzultaci

Cena konzultace 600Kč/ hodinu

 

 Blog terapie rodinných vztahů a duševního zdraví