Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou nedílnou součástí terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové, dle které se polovina případů, které se nepovedlo vyřešit v TPO, dořešila postavením rodinných konstelací. Aby se obnovil tok lásky rodu, bývá zapotřebí dojít ke kořenům současných potíží v minulosti. Narovnáme-li vztahy s předky, jsme volní pro dění tady a teď, pro partnera a děti.

Vědomé vnímání vztahů a skutečností může být odlišné od nevědomých postojů a emocí, které člověk cítí. Konstelace nám ukáží právě  ty emoce, které si neuvědomujeme a, které mohou být příčinou současných úzkostí, deprese, pocitů vyčerpání. Jejich cílem je napravit staré křivdy, přiznat v rodině místo těm, kterým náleží, kteří byli vyčleněni, stali se tématem tabu. Cestou systemických konstelací můžeme zpracovat potlačené, přenesené, emoce a narovnat vztahy s rodiči, partnerem, s dětmi tady a teď. 

Důležitá je zakázka, co bych ráda, aby se konstelací objasnilo, zaléčilo. Lze postavit konstelaci za účelem zjištění, kam mi uniká energie, odkud se bere pocit odcizení, neukotvení ve svém životě, a nebo proč nám v rodě umírají muži, proč mám tolik úrazů, co znamená nemoc v mém životě a jak ji odvrátit... Ale také se podívat na konkrétní situaci tady a teď, proč ji ne a ne zvládnout, proč vás tak vyčerpává a naštvává, proč hádky trvají, jaká je dynamika vztahů v rodině tady a teď. Kdo co opravdu cítí, očekává, kam směřuje.

Rodinné konstelace nečiní zázraky, tak jak se naše zkušenosti a emoce spojené s nimi nahromadili, tak se dá pomalu krůček po krůčku zapracovat na jednotlivých potížích. Vždy se odvane vrstvička prachu a pod ní? Pod ní je další. Co se má odhalit nyní, odhalí se, co ne, zůstane skryto. Co si objasníte a co ne, záleží na vaší připravenosti získané zážitky, informace, uvědomění přijmout. 

Formy rodinných konstelací

Klasické vedení konstelací je za účasti mnoha lidí, kteří stojí za jednotlivé členy rodinných systémů klientů. A kdy i pouhá účast na semináři, postavení se do role v cizím rodinném systému nám může dopomoci k uvědomění si souvislostí ve svém vlastním rodinném či životním příběhu. Není náhoda, za koho v dané konstelaci stojíme, často se nám tak zrcadlí naše vlastní problémy, které řešíme. Proto pouhá účast na konstelacích je ozdravnou. 

Individuální konstelace  na lístečkách, kterou aplikuji hlavně během individuálních konzultací rodinného poradenství probíhá tak, že dáte na zem lístečky se jmény zúčastněných členů systému a terapeut si na ně stoupá, cítí taktéž emoce jednotlivých členů a i touto formou konstelací lze nahlédnout na nevědomou dynamiku rodinného systému. Klient si pak stoupá do svého lístečku a má možnost se konfrontovat se svými rodiči, dětmi, ale i pocítit sílu rodové posloupnosti v linii žen či mužů. 

Konstelace s kameny, předměty je spíše poradenská. Tak jak si povídáme, stavíme za jednotlivé členy našeho příběhu kameny a vizuálně tak můžeme vidět, uvědomit si některé souvislosti ve vztazích, které by nám bez této metody unikly.

 

Formy rodinných kostelací

 • rodinné konstelace - 
 • firemní konstelace - necítíte se v týmu dobře, jsou v něm časté rozbroje, nevládne tu týmový duch? ze se podívat na dynamiku vztahů jeho členů v kontextu firemní politiky a pracovních podmínek.  
 • finanční konstelace - pro se k nám peníze zrovna nehrnou? Proč máme dluhy, nedaří se nám v práci? Jaký význam má chudoba, majetek a blahobyt pro náš život a pro život našeho rodu?
 • zdravotní konstelace - jaký význam má nemoc pro náš život, jak ovlivňuje dynamiku vztahů s nejbližšími členy rodiny? 
 • konstelace vnitřních postojů a psychických procesů jako jejich externizace

Řád v rodinném systému

Pokud chceme aplikovat pevné objetí jako životní styl, empatickou výchovu, a nerespektujeme řád v rodinném systému, nemůže se nám dařit. Právě pomocí rodinných konstelací lze odhalit narušení řádu rodinných vztahů.

pravidla řádu rodinných vztahů

 • každý člen rodinného systému má své místo podle toho, jak do rodiny vstoupil. Máma s tátou jsou první, děti mají hned po nich své místo podle toho, jak přicházely na svět v posloupnosti času. I mrtví, odešlí, se do rodiny počítají, mají v ní stále své místo, i když tu fyzicky nejsou.
 • rovnováha mezi dáváním a přijímáním mezi mužem a ženou,
 • rodiče dávají dětem, ne naopak, to by se tok lásky obrátil a dětem se pak nevede dobře

Řád v rodinném systému má svá pravidla, své zákonitosti, které pokud členové rodiny nerespektují, tak se jim nedaří dobře. Láska neproudí, jak by měla. Pak se ani nedaří empatická výchova. U členů rodiny se objevují deprese, časté konflikty, psychosomatické obtíže. V rodinných konstelacích se tyto neřády odhalí a nastolí se pořádek,  tak jak má  rodinný systém vypadat.  Konstelace by měly končit pocitem klidu, smíru a přijetí své role v rodinném systému, pokud člověk po konstelaci cítí, že je rozhozený, není mu dobře, měl by ho terapeut opečovat. Nelze z konstelace odejít v rozhozeném stavu. 

Individuální systemické konstelace pomocí lístečků či kamínků

Jedná se o konstelace individuální, kdy pomocí předmětů můžeme nahlédnout na: 

 • současnou rodinnou, životní, osobní situaci
 • jít za kořeny současných potíží do rodinné historie a zaléčit staré křivdy, rodinné propletence a neřády.
 • postavení partnerů, vyladění komunikace, emocí, očekávání a překážek, které ve vztahu působí krize.