Semináře o výchově,  rodičovství a komunikaci

„Komunikace je nejsilnějším faktorem  ovlivňujícím   zdraví člověka  a jeho vztah k ostatním lidem.“ V. Satirová

 

 

Jak během výchovy podpořit sebejistotu a spolupráci potomka 

Semináře a wokshopy o výchově a rodičovství podporují partnerský a respektující přístup na podkladě pedagogických principů s respektem k vývojovým specifikům dítěte a podmínek života v současné  době.  Setkání jsou interaktivní. V partnerském dialogu si ujasníme základní pojmy výchovného působení v konkrétních situacích a v širším kontextu  podmínek výchovy.

Přednášky s  besedou jsou interaktivní s maximální účastí 10. rodičů. Budeme si povídat o konkrétních výchovných situacích, vyjasníme si ve vzájemném rovnocenném dialogu, jak vnímáme pojmy svoboda, důslednost, autorita, hranice, poslušnost a jak ve vztahu k dětem vyladit potřebu vedení a důslednosti s laskavým a respektujícím přístupem.

,,Vychovávat začínáme, když dtíě slézá z klína." Prekopová

15. měsíc na světě a z malého andílka se jak mávnutím kouzelného proutku stává čertík k pohledání. Ne, Ne, Ne a Ne je na denním pořádku. Řeknete černé, on chce bílé...  Váš výchovný styl se liší od toho který vám radí ostatní. Pojďme hlouběji porozumět dětskému vzdoru a situacím, které každodenně se svým batolátkem prožíváte.

Jak být dětem oporou a parťákem zároveň

Výchova začíná ve chvíli, kdy  dítě slézá, říkala Jiřina Prekopová.  Začíná mít dovednosti projevit svou vůli.  Ne, ne a ne... Vyhovět, či nikoliv? Svoboda proti důslednosti?   Nahlédneme na výchovné situace,  ukážeme si,  jak propojit důslednost s laskavostí. Získáte nadhled a nový úhel pohledu ve výchovných situacích, aby jste byli dětem oporou a prarťákem zároveň.   

Jak si udržet dobrý vztah,

kdy má potomek svou hlavu  a dostatek kompetencí

Školáci mají již na spoustu věcí vlastní názor, mají kompetence, komunikační dovednosti a potřebují být akceptováni jako dospělí, ale stále mají potřeby dětí.  Pojďme se zorientovat ve světě našeho školáka, adolescenta a vyvážit komunikaci s výchovou. Připoutání s uvolňováním a vyznat se ve zjitřené emocionalitě potomka, kterou  s sebou přináší toto období. 

Už ne dítě, ještě ne dospělý

 Vymezování se vůči rodičům, které však tak moc potřebují. Puberta přichází kolem 11 roku. Děti ,,klackovatí", přijdou nám líné, neuctivé a drzé.   Děti/adolescenti se ocitají v období chaosu a vypjaté emocionality. Potřebují se odpoutat od autority rodiče, a současně si hledají své místo ve světě.  Jak pubertu  zvládnout a zachovat si  dobrý vztah, o tom si budeme povídat především.  

Výchova je o vztahu, ne o poslušnosti

Na své děti jste největším odborníkem Vy.

 
 
 

 Tápete. Domlouvat, vysvětlovat, tresty bitím?  Nechat dítě vztekat? Nebo ne? Diskutovat s potomkem, a nebo má prostě poslouchat? Povíme si o vývoji dítěte a představíme si dostupné výchovné styly a co si z nich pro výchovu vyzobat, aby byla v souladu s vašimi postoji a názory na výchovu ale i v souladu s vývojovými specifiky a potřebami dětí.

Agrese patří k životu, dá se s  ní pracovat

Také si říkáte, jak to, že tak zlobí, vzteká se, je stále v opozici a neposlouchá.  Ale i takové zlobení má své motivy. Pojďme se vydat k jejich kořenům. Nehledáme vyníky, hledáme kořeny nežádoucího chování v kontextu životních a rodinných souvilostech života a způsoby, jak je minimalizovat a pracovat s nimi ve vztahu rodič - dítě.

Efektivní  komunikace jako základní pilíř rodinné pohody

Vztah muže a ženy je osou rodinné stability.

Jak řešit konflikty, abychom se navzájem  neodcizovali a nevzdalovali se jeden druhému?  A jak si uchovat lásku a vřelý vztah v rutině každodennosti? Konflikty jsou přirozenou součástí našeho života a na těch vyřešených rosteme.  Jak je řešit s nadhledem a s porozuměním ke všem přítomným, o tom je tato přenáška. 

Rodové kořeny jsou kotvou bytí v každodenní realitě.

Mezigenerační vztahy jsou jednou z nejdůležitějších částí rodinného života. Odvracíme-li se od svých rodičů, odmítáme jejich metody výchovy, životní styl,  chování, vyčerpáváme se. Pojďme se podívat na vzájemnou komunikaci, jak se  domluvit, s respektem k potřebám všech zúčastněných a vzájemému pocitu sunáležitosti. Rodové kořeny jsou kotvou v přítomnosti.

Rodové kořeny jsou kotwou bytí v každodenní realitě.

Ukážeme si řád v rodinném systému v kontextu výchovy a pěstování rodinných vztahů. Na pohádce o Popelce a o Sněhurce si ukážeme, k čemu vede jeho narušení podle toho, kdo má kde své místo a jaká práva a povinnosti k tomtuto místu náleží.  Rodiče vedou děti následují, rovnováha mezi dáváním a braním a další aspekty vzájemné komunikace, které když nejsou v rovnováze, vytvářejí pnutí a nepohodu v rodinném systému.

Organizace, kde se konaly přednášky s besedou o výchově a rodičovství

MC Domeček Praha 11 Háje