„Komunikace je nejsilnějším faktorem  ovlivňujícím zdraví člověka 

a jeho vztah k ostatním lidem.“   V. Satirová

Interaktivní semináře o výchově a rodičovství 

Zážitková setkání plná infrmací, zážitku a sdílení.

Skrze zkuenosti získáte nový úhel pohledu a zažijete , jak se lze domluvit i v krajních situacích.

Jak na výchovu, abchom byly dětem oporou a parťákem zároveň

Výchova začíná, když  dítě slézá z klína, začíná projevovat  svou vůli.  Mocné NE  bije do uší. Vyhovět, či nikoliv? Svoboda proti důslednosti?   Nahlédneme na výchovné situace,  ukážeme si, zažijete, jak propojit důslednost s laskavostí a získáte ve výchově pevnou půdu pod nohami. 

 když se výchova a láska nedaří, nahlédneme řád rodinného sytému

Jak pracovat s negativními emocemi ve vztazích, aby  nezatížily rodinnou pohodu a pocit sunáležitosti.  Seminář o moudrosti řádu rodinných vztahů, důležitost vzájemné komunikace a přítomnost laskavé autority rodiče. 

Koná se 

Semináře o výchově a rodičovství 

 Cesta životem je velké dobrodružství. Čím dále jsme na této cestě od narození ke stáří, tím více jí máme možnost porozumět.  Procházíme úskalími jednotlivých fází života. Narážíme na životní mezníky a rozcestí, která se odráží historicky v rodinných tradicích a rituálech dávajících pocit jistoty a zakořenění. Dlouhou dobu kráčí rodič se svými potomky na daleké cestě od dětství do dospělosti.   Nejprve je vede, pak doprovází. V určitou chvíli by se měl však upozadit, jít krok za nimi, a důvěřovat, že se na dosavadní společné cestě syn, dcera, naučili všemu, co budou pro život potřebovat. Dále mohou  jít již sami vstříc  zítřkům  bez vedení rodičů, ale s pocitem opory v zádech. Potomci dostali, co potřebovali a přijde čas, kdy získaný kapitál lásky a péče budou předávat dál. Tak z generace na generaci ve vzájemné  sounáležitosti a respektu se předávají hodnoty a tradice jednotlivce, rodiny i společnosti. 

Pásmo seminářů na této stránce respektuje zmíněnou životní cestu a jednotlivé kurzy svými obsahy

 • podporují pocit jistoty v nejisté době informačního přetížení
 • porporují vzájemný vztah rodič dítě skrze porozumění emocím ve vztahu a získání informací
 • získání dovedností v oblasti empatické, emoční,  nenásilné komunikace rodič  - dítě, mezi partnery
 • seznamují s řádem rodinných vztahů a s výchovou v širším kontextu rodinných a životních podmínek 
 • zvědomují  očekávání, emoce  a potřeby, které vstupují do výchovných situací, a připravují cestičku k jejich pochopení a práci s nimi

Také procházím se svými dětmi tuto cestu, učím se shazovat balvany minulosti, aby nezatížily mé potomky a současně se nadále vzdělávám, abych mohla provázet rodiče jako průvodce rodičovstvím od začátku této cesty po celou její délku.

 • Od roku 2019 zpracovávám disertační práci v rámci dokroského studia na FFUK na téma ,,Zdroje moderního rodičovství a jejich vliv na utváření výchovných strategií". Hledám cestičky, jak pomoci rodičům se lépe   vyznat v informačním přetlaku, získt jistotu a nadále se cítit pro své děti tím největším odborníkem na společný život a vztah s nimi. V tomto směru pracujeme s klienty také vrámci individuálních konzultcí rodinného a výchovného poradenství, terapie.
 • Mám za sebou výcvik u PhDr. Jiřiny Prekopové terapie pevným objetím a lektorský kruz ,,Obnova lásky  v rodině" a v současné době jsem ve výcviku systemických terapií u PhDr. Vratislava Strnada, více o mně.  

Besedy o mateřství, rodičovství a partnerství

Pocit jistoty a bezpečí předáme dětem hlavně skrze laskavou, avšak důslednou výchovou.  

Záležitosti dospělých, což se dětí netýká, ponechme je na chvíli jejich světu her a fantazie.

jak předcházet vzdoru, jak s ním pracovat

Vzdor, křik...  Jak výbuchům předcházet? Proč se vzteká? Snad naschvál? Dost! Seznámíte se s tím, jak batole vnímá svět, vztahy, co potřebuje. Jak minimalizovat vzdorovité scény a jak se vzdorem pracovat.

jak připravit dítě, ale i sebe na vstup do MŠ

Chystáte se na vstup batolátka do MŠ? Nejste si jisti, zda je to správný krok? Zda je připravené? A vy? Povíme si, jak najít zlatou střední cestu ku spokojenosti dítěte i vaší. Jak poznáte, že by bylo dítku lépe u vás. Jak mu pomoci ho zvládnout.

 

aby se děti nenudily a vy  jste si odpočinula

Nechcete se stát herními otroky? A proč se některé děti ne a ne zabavit sami? Jak zabavit děti na MD, abychom získali také chvilku času pro sebe? Povíme si o čem je hra, co se jí děti učí, jak nastavit řád a pravidla, aby se také naučili sami si pohrát. 

Podpora spolupráce a pocitu svobody  

Jak naučit děti, aby se uměly vyrovnat s překážkami, orientovaly se ve vztazích a věděly, co chtějí? 

agresivita je naší součástí,lze ji však kultivovat 

Vzteká se, mlátí věcmi, je sprostý, lže... Jak s ním jednat, jak se vztekem pracovat? Porozumíme agresivitě, kde se bere a co ji u dětí nejčastěji vyvolává.  Agrese úzce souvisí s neklidem, o kterém budeme také mluvit.

Laskavost ruku v ruce s důsledností

 výchova ku zodpovědnosti a psychické odolnosti

Tématem školáka je zodpovědnost.  Jak jim pomoci, aby se ji naučily nést a přijímat s lehkostí?  Pojďte hledat rovnováhu mezi důsledností a svobodou, mezi despotickou a liberální výchovou.  

potřebuje naši lásku, důvěru a cítit oporu v zádech   

Puberta.... a je vychováno.  Čas, kdy ,, výchova" a vztah záleží především na nás, na rodičích. Jedovaté poznámky, lhostejnost, odmítání. Posílíme sebe a porozumíme náctiletým, kteří se tvrdě vymezují, ale přesto vás potřebují. 

Besedy o mateřství, rodičovství a partnerství

Záležitosti dospělých, což se dětí netýká, ponechme je na chvíli jejich světu her a fantazie.

základem rodinné pohody je partnerský vztah  

 Jak se domluvit s partnerem, a nebo s rodiči na výchově a přístupu k dětem? Konflikty jsou běžnou součástí našeho života. Skrze ty vyřešené vzájemný vztah vzkvétá. Pojďme řešit spory efektivně, přetavit svár ve smír dříve, a hořké emoce mezi vámi včas vyčistit.

Výchova je o vztahu, ne o poslušnosti

a  vyzobat to nejlepší pro všechny zúčastněné

Tápete nad paletou výchovných přístupů? Jak si vybrat ten správný?  Jak si uchovat sebejistotu? Jaká  úskalí a výhody má který přístup?  Pojďte se projít dostupnou nabídkou výchovných přístupů a vyzobat si to nejlepší pro vás a vaše děti.

Téma, které vás zajímá, a tady není?

 

Chcete se domluvit na organizaci semináře ve vašem městě? 

Napište, domluvíme se a připravím vám seminář na míru dle vašich potřeb a potřeb klientů

Mohu přijet i do vaší organizace

v oblasti Praha a Středočeský kraj  

 • témata seminářů jsou vhodná do projektu MPSV 1. dotační oblast preventivní aktivity na podporu rodiny  
 • jsou vedeny zážitkovou interaktivní formou, doplněny příběhy z praxe a modelovými situacemi
 • vyvažují výchovu důslednou s výchovou respektující - podporují tzv. laskavou autoritu
 • semináře vycházejí z poznatků vývojové psychologie a moderních výzkumů
 • svým obsahem a vedením podporují rodičovské kompetence 
 • seznamují s efektivní emoční komunikací vedoucí ke zpracování  konfliktu 
 • účastníci dostanou podklady ze semináře 
 • cena za lektorskou činost je 450Kč/ hodinu dle tabulek MPSV, plus 1 hodina na přípravu, cesta k Vám není v ceně, závisí na vzdálenosti kam za Vámi pojedu. 
 • maximálně 10 účastníků - prostor pro každého
 • semínář v délce 2. - 4. hodin, celodenní program