Semináře o výchově, partnerství a rodičovství 

,,,Aby láska v rodinách proudila." Jiřina Prekopová

Aktuální semináře podzim 2020

RC Kapička  Jičín -  19.11. 19.30 hodin Agresivita a neklid u dětí

RC Dobříšek Dobříš -  3. 12. 2020  PO 17.30 hodin  Puberta a neb jak se navzájem neztratit

RC Dobříšek Dobříš 7. 12. 2020  PO 17.30 hodin Diplomacie ve výchově, aneb odlišné názory a postoje od okolí

RC Dobříšek Dobříš -  17. 12. 2020  PO 17.30 hodin Jak se vyznat v nabídce vchovných stylů

MC Domeček -  termín domlouváme Agresivita a neklid u dětí, jak jim předcházet, jak s nimi pracovat

,,Lepší zapálit svíčku, než-li lamentovat nad tmou."  Jiřina Prekpová 

 Průvodce laskavé a důsledné výchovy

Provedu Vás rodičovstvím od miminka po pubertu

Výchova začíná ve chvíli, kdy  dítě slézá, říkala Jiřina Prekopová.  Začíná mít dovednosti projevit svou vůli.  Ne, ne a ne... Vyhovět, či nikoliv? Svoboda proti důslednosti?   Nahlédneme na výchovné situace,  ukážeme si,  jak propojit důslednost s laskavostí. Získáte nadhled a nový úhel pohledu ve výchovných situacích, aby jste byli dětem oporou a prarťákem zároveň.   

Jak být dětem parťákem a oporou zároveň

15. měsíc na světě a z malého andílka se jak mávnutím kouzelného proutku stává čertík k pohledání. Ne, Ne, Ne a Ne je na denním pořádku. Řeknete černé, on chce bílé...  Váš výchovný styl se liší od toho který vám radí ostatní. Pojďme hlouběji porozumět dětskému vzdoru a situacím, které každodenně se svým batolátkem prožíváte.

Období plné vnitřních pnutí  a objevování řádu světa.

Také si říkáte, jak to, že tak zlobí, vzteká se, je stále v opozici a neposlouchá.  Ale i takové zlobení má své motivy. Pojďme se vydat k jejich kořenům. Nehledáme vyníky, hledáme kořeny nežádoucího chování v kontextu životních a rodinných souvilsostech života a způsoby, jak je minimalizovat a pracovat s nimi ve vztahu rodič - dítě.

Když vidí rudě, má to své důvody

 Vymezování se vůči rodičům, které však tak moc potřebují. Puberta přichází kolem 11 roku. Děti ,,klackovatí", přijdou nám líné, neuctivé a drzé.   Děti/adolescenti se ocitají v období chaosu a vypjaté emocionality. Potřebují se odpoutat od autority rodiče, a současně si hledají své místo ve světě.  Ttoto obdoobí zvládnout a zachovat si s dětmi dobrý vztah, o tom si budeme povídat především.

Už ne dítě, ještě ne dospělí. 

Efektivní trangenerační komunikace 

 je základním pilířem rodinné stability

Jak řešit konflikty, abychom se navzájem  neodcizovaly a nevzdalovali se jeden druhému?   A jak si uchovat lásku a vřelý vztah v rutině každodennosti? Konflikty jsou přirozenou součástí našeho života a na těch vyřešených rosteme.  Jak je řešit s nadhledem a s porozuměním ke všem přítomným, o tom je tato přenáška. 

Partnerský vztah je základním pilířem rodinné pohody

Mezigenerační vztahy jsou jednou z nejdůležitějších částí rodinného života. Odvracíme-li se od svých rodičů, odmítáme jejich metody výchovy, životní styl,  chování, vyčerpáváme se. Pojďme se podívat na vzájemnou komunikaci, jak se  domluvit, s respektem k potřebám všech zúčastněných a vzájemému pocitu sunáležitosti.

Rodové kořeny jsou kotvou v přítomnosti

Hledáte ten správný výchovný styl? Tápete. Domlouvat, vysvětlovat, tresty bitím?  Nechat dítě vztekat? Nebo ne? Diskutovat s potomkem, a nebo má prostě poslouchat? Povíme si o vývoji dítěte a představíme si dostupné výchovné styly a co si z nich pro výchovu vyzobat, aby byla v souladu s vašimi postoji a názory na výchovu ale i v souladu s vývojovými specifiky a potřebami dětí.

Vy jste největěští odborníci na své děti