Profesní životopis

Mgr. Kateřina Neubauerová, Dis.

 sociální pedagog, terapeutka, lektorka, 

Dokončené vzdělání

2007 - 2009 Filosofická fakulta univerzity Karlovy v Praze - katedra pedagogiky -  sociální pedagogika - poradenství (Mgr.)

2003 - 2006 Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta -  Specializace v pedagogice (Bc.) obor sociální patologie a prevence

2001 -  Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5  - Diplomovaná sestra pro psychiatrii (Dis.)

 

Výcviky 

2018 - ...  Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ,,Cestou systemických terapií", lektor PhDr. Vratislav Strnad, SZ- Management centrum, Praha 

2007 - 2010 červen -  Výcvik Terapie pevným objetím dle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 hodin, který vedla  PhDr. Jiřina Prekopová a Phdr. Jaroslav Šturma. 

Praxe

2020 - zdravotně sociální pracovník v centru duševního zdraví pro děti a dorost Praha  Mamadu

2014 - ...    Laktační poradkyně - zdravotník Rodinné centrum Dobříšek 

2013 - ...   externí rodinný, výchovný poradce rodinného centra Dobříšek a lektorka seminářů empatického rodičovství

2010 - Kurzy šátkování v RC Dobříšek na Dobříši o rok později zde také vedu kroužek pro děti  od 4 let v doprovodu rodičů - Dílnička domácího tvoření

2017 - 2020  terénní psychiatrická sestra v centru duševního zdraví na psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset - Praha

2015 - 2019 vedoucí kroužku  Tvořivé dílničky pro děti  prvního stupně ZŠ na Nové Vsi pod Pleší 

Od září roku 2005 - 2018 kurzy šátkování a šátkové poradenství v domácím prostředí maminky a miminka v období šestinedělí 

2014 -  2016 vedoucí lektorka adaptačního prográmku miniškolička v RC Dobříšek na Dobříši Hrajeme si bez maminky, v duchu empatického rodičovství.

2013 - 2016  odborný garant a utorka textů žádosti o grant na MPSV  pro rodinné centrum Dobříšek,

2013 - 2015 lektorka kroužku tvoření v MŠ Malá Hraštice pro větší děti a pro děti v miniškolce.

 2013  - 2015 lektorka kroužku tvoření MIŇONKY v RC Dobříšek, barevné hraní a povídání pro maminky s dětmi ve věku 2 - 3 roky. a od roku 2007 zde vedu Dílničku domácího tvoření pro předškoláčky.

2013 -  se plně věnuji poradenské a lektorské činnosti spolu s péčí o své dvě děti a rodinu. Kurzy šátkování a přednášky s besedou v RC Ymca Praha 1., A-centrum Praha Karlín, Dávám přednost individuálnímu poradenství a komornějším přednáškám, kdy si mžeme zažít aspekty empatické výchovy nejvíce.

 2012 - 2013  diplomovaná sestra pro psychiatrii na Krizovém oddělení DPS Ondřejov, kde jsem aplikovala rodinné a psychosociální poradenství rodinnám a pacientům, kteří žijí s psychózou.

2000 - 2003 -  Práce diplomované psychiatrické sestry na otevřeném koedukovaném oddělení v PL Bohnice, 

Semináře a kurzy

Rodinné a výchovné poradenství, duševní zdraví, psychoterapie

2018 - ...  Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ,,Cestou systemických terapií", lektor PhDr. Vratislav Strnad, SZ- Management centrum, Praha 

14. 2. 2018 - Global Assessement of functioning (GAF) - Seminář Centra pro rozvoj duševního zdraví z.s, lektor Mgr. Pavel Říčan. Akreditováno pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.

25.11 - Integrovaný psychoterapeutický program  pro pacienty se schizofrenií II. Eset, psychoterapeutiká a psychosomatická klinika, lektor Mudr. Ondřej Pěč a Bc. Adéla Hrubcová.

23. 11. 2014 -Jdeme společně ll. - trénink a prohloubení komunikačních dovedností, Vzdělávací program akreditován MŠMT (11564/2014-1-352) a MPSV (2014/0602-PC/SP/PP) v rámci dalšího vzdělávání pracovníků. Pod vedením lektorky MUDr. T. Horké, Ing. Z. Šmerklové, Mgr. B. Dobešové, PhD. 

 2. 2014  - SCIO - Jak rozvíjet emoční inteligenci dětí- dvoudenní zážitkový seminář vedl Lukáš Šlehofer.

 2013/ 11  - Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ -  přednášel PaedDr. Zdeněk Martínek , organizoval CEVAP Praha. Vzdělávací program byl akreditován MSMT - 49 806/2012-201-912

11.10 - 12.10 . 2013 Supervize certifikovaných  lektorů ,,Obonvy lásky v rodině" v Brně s PhDr. Jiřinou Prekopovou a MuDr. Táničkovu Horkou

 2013/ 4  - ,,Školení moderátorek vzdělávání"  v rámci projektu M-Anima - flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností . Osvědčení  mě opravňuje moderovat kurzy vzdělávání pro ženy na udržení zaměstnatelnosti. Lektor -  PhDr. Ing. Marie  Oujezdská 

září 2011 - Kurz ,,Respektovat a být respektován" - 1 část. pořádaného v Mníšku pod Brdy. Akreditace MŠMT č. 21 577/2009-25-521, pod vedením lektroek Bc. Hana Čechová, PhDr. Dobromila Nevolová a PhDr. Jana Nováčková

Duben  2011   seminář pro lektory  ,,Školy lásky v rodině" dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové, na němž jsem získala certifikát k oprávnění lektorské činnosti ,,Školy lásky v rodině" výchovy láskou a k lásce.

2007 - 2010 červen -  Výcvik Terapie pevným objetím dle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 hodin, který vedla  PhDr. Jiřina Prekopová a Phdr. Jaroslav Šturma.       

2010 listopad - lektorský kurz  PRÁCE SE SNOUBENCI-  Rodinné centrum Praha, lektorka: MUDr. Halka Korcová  

 2010, květen - dvoudenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové ,,Obnova lásky v rodině, výchova láskou." Praha

 2010, duben - dvoudenní seminář ,,Síla rodových kořenů,,, který vedl rodinný terapeut Gerhard Streiche

 2002 - Rogerovská psychoterapie a poradenství - 60ti hodinový kurz pro konzultanty Linky bezpečí - lektor PhDr. G.Langošová         

   2002 - Neverbální psychoterapeutické techniky v rozsahu 40ti hodin -   PhDr. Hana Junová

2000 - 2002 - Praxe samostatného externího konzultanta 2. kategorie.  Linky Bezpečí, Praha Ústaví 91, Bohnice

1999 - 2003 - Vrámci studia na VOŠ obor  psychiatrická sestra jsem prošla mnohými odděleními psychiatrické péče,

2001 - Seminář Relaxační techniky a jejich využití v praxi. V délce 17cti .hodin - vedla PhDr. G.Langošová

2003 - Asertivita - seminář pořádaný Eset o.s. - Help, Eset, Psychoterapeutickou a psychosociální klinikou s.r.o. Lektoři Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. MuDr. Ondřej Pěč za Eset Help.

Laktační poradenství a kurzy šátkování

 23. 5. 2017 -  Školení nošení v šátku Kříž s kapsou uvnitř"  Die Trageschule, Síť pro poradenství nošení

25. 9. 2017 Konference ,,Kojení a laktace" Lékařský dům Sokolská 31. Pořádá Laktační liga Praha, Mudr. Anna Mydlilová

8. 10. 2016 - Konference ,,Laktační a výživové poradenství", Česká neonatologická společnost ČLS J.E.Purkyně  Laktační liga

5 - 14.5 2015 - Lektorský kurz laktačního poradce- zdravotníka v Praze, LAKTAČNÍ LIGA , přednášející Mudr. Anna Mydlilová

13 - 14.5  2015  Odborný kurz ,,Zásady přirozené výživy" Lékařský dům Sokolská 31. Pořádá Laktační liga Praha, Mudr. Anna Mydlilová

 

Publikace

články v časopisech

Nošení ano či ne? http://www.babyweb.cz/noseni-v-satku-ano-ci-ne     

Z bříška do šátku  http://www.emimino.cz/encyklopedie/z-briska-do-satku/     

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Pevné objetí jako součást životního stylu - reakce na kritiku TPO ALPY.na http://new_soft.kuda.us/

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Nošení dětí v šátku jakou součást primární prevence sociálně palotogických jevů. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 261 - 266

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Pevné objetí jako životní forma. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 267 - 274

 V časopise jsem měla možnost odpovědět na pár otázek o šátkování:

JEŽKOVÁ, Zuzana. Nošení dětí zejména v šátku. Máma a já. Praha: ORBIS IN, 2010. r.V. č.4. str. 42 - 47.

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Lékař léčí lidi, ne orgány. Zdravotnické noviny, Praha: Mladá fronta, 2007. r. 56. č. 12. str. 20-21

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Jak se osvědčily šátky. Děti a my, Praha: Portál, 2007. r. XXXVII. Č. 1. ISSN: 0323 - 1879 str. 12-13

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. O krok blíže k potřebám novorozence a kojence. Sestra, Praha: Mladá fronta, 2006. r.XVI. č. 7-8. ISSN: 1210 - 0404 str. 32

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Ad. Návrat k indiánským babičkám. Děti a my, Praha: Portál, 2005. r. XXXV. č.5 ISSN:0323 - 1879 str. 60

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Psychodiagnostika u pacienta s poruchou osobnosti - Kauzuistika. Sestra, Praha:Sanoma Magazines, 2004 r. XIV. č.10. ISSN: 1210 - 0404 str. 29-30

 ČÍŽKOVÁ, Kateřina. Empatie - Křehká vlastnost zdravotníků. Sestra, Praha: Strategie s.r.o., 1999. r.IX. č.6. ISSN: 1210 - 0404 str. 27

 

Tehdy ještě Katkaen v telvizi v pořadu Sama doma

 18. 5. 2015 V pořadu sama doma jsem povídala o empatické výchově.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/215562220600072/

 215562220600072_01 (1)

V pořadu Sama doma jsme se synem vyráběli herbář

     http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/2145622
20600097/

214562220600097_04