PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Mgr. Kateřina Neubauerová

 sociální pedagog, psychoterapeutka, lektorka, 

Dokončené vzdělání

2007 - 2009 Filosofická fakulta univerzity Karlovy  - katedra pedagogiky -  sociální pedagogika - poradenství (Mgr.)

2003 - 2006 Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta -  Specializace v pedagogice (Bc.) obor sociální patologie a prevence

2001 -  Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5  - Diplomovaná sestra pro psychiatrii (DiS.)

Výcviky   

2018 - ...  Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ,,Cestou systemických terapií" Narratio Institut Praha - www.narratio.cz 

2007 - 2010 červen -  Výcvik rodinné terapie Terapie pevným objetím dle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 hodin