PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

V součané době procházím třetím rokem akreditovaným  psychoterapeutickým výcvikem ČAP cestou systemických terapií (krátkodobá psychoterapie orientovaná na řešení a narativní terapie). Mohu vám  tedy nabídnout  psychoterapeutické služby psychoterapeuta pod supervizí.

Nejsem psycholog, nýbrž sociální pedagog a tak Vám nemohu vydat žádná oficiální vyjádření k soudu, k lékaři atd. Mohu Vám nabídnout pouze a jen terapii a  podporu při řešení obtížných životních, rodinných i osobních situací.

 sociální pedagog, psychoterapeutka, lektorka, 

Mgr. Kateřina Neubauerová

Dokončené vzdělání

2007 - 2009 Filosofická fakulta univerzity Karlovy  - katedra pedagogiky -  sociální pedagogika - poradenství (Mgr.)

2003 - 2006 Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta -  Specializace v pedagogice (Bc.) obor sociální patologie a prevence

2001 -  Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5  - Diplomovaná sestra pro psychiatrii (DiS.)

Psychoterapeutické výcviky   

2018 - ...  Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ,,Cestou systemických terapií" Narratio Institut Praha - www.narratio.cz 

2007 - 2010 červen -  Výcvik rodinné terapie Terapie pevným objetím podle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 hodin