Psychoterapeutické

poradenství 

,,Život má ten smysl, který mu dáme." 

Robert Fulghum

Sociální pdegagožka, terapeutka a lektorka empatického rodičovství

 

Mgr. Kateřina Neubauerová

Prošla jsem výcvikem rodinné terapie u PhDr. Jiřiny Prekopové "Terapie pevným objetím". V součané době procházím pátým rokem akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem ČAP cestou systemických terapií (narativní psychoterapie).  

Nejsem psycholog, jsem sociální pedagog, a tak Vám nemohu vydat žádná oficiální vyjádření k soudu, k lékaři atd.  

Rodinná terapie

Klientem je rodina jako celek. Terapie pomáhá  podpořit  pocit spokojenosti ve vzájemném soužití a vladit vzájemou komunikaci.  V terapii jsou přítomné  děti ve chvíli, kdy je to pro ně bezpečné.  Přichází do terapie cca na druhé  setkání.

Vztah dvou ovlivňuje třetího

Párová terapie

 Problémy ve vztahu převažují nad  obtížemi jednotlivce, kdy narušují rodinnou pohodu.  V terapii  jsou přítomni oba partneři. Cílem terapie je  obnovit vzájemnou úctu a respekt, což může vést  k obnově vztahu, ale také ke klidnému  ukončení vztahu. 

 

Základem pevného vztahu je komunikace

Individuální terapie

 Výzkumy ukazují, že to co v psychoterapii léčí, je terapeutický vztah člověka s člověkem. Vzájemný pocit důvěry, respektu a přijetí. Do terapie mohou vstoupit dospělí i děti.  

 

 

Základem pevného vztahu je komunikace