Terapie rodinných vztahů a

duševního zdraví 

Předpokladem naší spolupráce

 je vaše touha po změně 

Psychoterapie 

Rodinným vztahům, výchově a psychoterapii se věnuji od chvíle, co jsem dokončila první psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii v roce 2009. V oblasti terénní psychiatrické péče pracuji jako terénní psychiatrická sestra s klienty s duševním onemocněním a s jejich rodinami. Často pracujeme právě na vztazích a vzájemné komunikaci, aby i přes přítomnost onemocnění mohli rodiče a děti být  spolu ve vzájemném respektu k potřebám všech zúčastněných.   

  Podpora a spolupráce s rodinou je nenahraditelnou součástí komplexní péče. Současně působím jako výchovná poradkyně, lektorka a terapeutka. Moji klienti jsou především rodiče, které podporuji tak, aby získali dostatek sil a energie pro výchovu. Tím, že zpracujete mnohé vnitřní konflikty, překonáte  předsudky a steraotypy dnešní společnosti o výchově, partenrství a rodičovství, uvolníte svou mysl pro vztah s nejbližšími pro efektivní empatickou komunikaci.

 Výchovné poradenství ne zřídka přechází v psychoterapii. Pokud jsou děti neklidné, vzteklé, smutné, škola se nedaří, výchova vyčerpává, mám zkušenost z poradenství a terapie, že se pozornost často stočí  vás, na rodiče.   Protože máte v rukách hnízdo s dětmi a pokud se opora ,,ruce rodičů s hnízdem"  třesou,  děti na to reagují často nežádoucím chováním. Nehledáme viníka, můžeme pátrat po kořenech současných obtíží a společně ve vašem příběhu hledat zdroje, které vám pomohou situaci zpracovat, podívat se na ní z jiného úhlu a najít nové možnosti řešení a hledat, co dané problémy, symptomy ve vašem  životě, v životě rodiny znamenají, jako hrají roli. 

Nejsem psycholog, jsem magistra sociální pedagogiky na FFUK se vzděláním  a praxí terénní psychiatrické sestry. Nyní procházím druhým psychoterapeutickým výcvikem a mohu vám psychoterapii nabídnout jako terapeut pod supervizí. To znamená, že  svou práci s klienty konzultuji se zkušenými psychoterapeuty v terapeutickém směru, jež studuji - systemická psychoterapie. Supervize posunuje mou terapeutickou praxi a pomáhá zkvalitnování služeb, které  nabízím.  

 

Během společného setkání vám mohu nabídnout

 • provedu vás krizovími situacemi v životě,
 • pomohu vám, aby jste konfliktními situaceme s rodiči, partnerem, v práci dokázali převést ve smír bez pocitů viny, osamocení, bez poražených
 • zorientujete se v náročné  životní či rodinné situaci 
 • ujasníte si myšlenky a priority během  náročného rozhodování 
 • odhalíte své zdroje energie v případě psychického vyčerpání, stresu,  úzkostí, deprese 
 • Získáte podporu, informace v  případě duševního onemocnění některého člena v rodině (psychozy, deprese, úzkosti) 
 • získáte nadhled a jiný uhel pohledu v obtížných výchovných situacích.   (poruchy chování, potíže ve škole, agresivita, sourozenecká rivalita...)
 • výchovné poradenství na základě znalostí z vývojové psychologie a pedagogika

Jak bude naše spolupráce vypadat?

 • Propojuje lidský a přátelský přístup s  odborným kvalifikovaným zázemím a dvanáctiletou praxí v oblasti rodinného a výchovného poradenství, terapie  cestou pomoci je terapeutický vztah dvou rovnocenných lidí v němž klient roste (ne jen klient) 
 •  Ve výchovném poradenství vycházím z konceptu empatické výchovy podle PhDr. Jiřiny Prekopové, jejímž základem je pěstování rodinných vztahů bez podmínek a porozumění rodičům i dětem v kontextu žvivotních a rodinných podmínek. Součástí naší spolupráce je práce s emocemi,  potřebami a očekáváním všech zůčastněných. 
 • Psychoterapeuticky pracuji  cestou systemických terapií jako je krátká terapie orientovaná na řešení a narativní terapie. Terapie založené na vzájemném dialogu, rovnosti a spolupráce. 
 •   Psychoedukace v oblasti psychiatrických onemocnění v rodině. Se vzděláním a praxí diplomované sestry pro psychiatrii  s praxí  v terénní komunitní péči vám mohu nabídnout poradenství a podpůrnou terapii při duševním onemocnění, psychoedukaci - psychóza, deprese, manie, poruchy Jak se shodnout s druhým rodičem na výchově? Vy vysvětlujete, on křičí... 

 

Formy psychoterapie, které můžete využít

Individuální terapie

Vytváříme podmínky pro pozitivní životní změny v rovnocenném vztahu klient - terapeut skrze vzájemný dialog si vyjasňujete vlastní postoje, myšlenky a zpracováváte emoce. 

Párová terapie

Problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi jednotlivce. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Cílem terapie je nalezení společného cíle a vyladit vzájemnou komunikaci.  

Rodinná terapie

Pomáhá rodině, jako  celku nastolit rovnováhu ve vztazích. Přítomni mohou být všichni, tedy i dět.  Skrze vzájemný společný dialog všech zúčastněných se dostáváme  jeden k druhému.

 

Novinky na blogu průvodce rodičovstvím