Individuální psychoterapie

,,Život má ten smysl, který mu dáme." 

Robert Fulghum

Psychoterapie -  Léčba slovem ve sdíleném dialogu v prostředí respektu a důvěry. Propoujuji respektující profesionální přístup s odbornou kvalifikací a profesionalitou v aplikaci psychoterapeutických principů během konzultace.  

Individuální práce s dětmi - někdy je zapotřebí, aby také děti dostaly svůj prostor a měly možnost si popovídat o tom, jak se v dané situaci cítí a mohly se ve sdíleném dialogu přiblížit svým vnitřním zdrojům a  získat  podporu, aby ze své pozice dítěte se v situaci zorientovaly, získaly nadhled a využily své dovednosti a zdroje efektivně.   

potíže, s nimiž vám mohu pomoci si poradit  

 • pocity nízkého sebevědomí
 • ztráta smyslu života, životní síly
 •  deprese, úzkosti, poruchy spánku
 • psychosomatické obtíže
 • pocity osamocení, doma vládne nepohoda
 • časté konflikty s okolím, s rodinou
 • cítíte, určitý blok, který vám brání realizovat vaše cíle
 • poradenství a  edukace v případě přítomnosti duševního onemocnění v rodině
 • psychoedukace: porchy chování u dětí, deprese, úzkosti, strachy, poruchy příjmu potravy
 • výchova se nedaří podle vašich představ, děti zlobí více, než dáváte 
 • Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu 
 • Pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu 
 • Časté konflikty v rodinném prostředí 
 • Ocitáte se v  náročné životní situaci
 • Neshodnete s partnerem se na výchově dětí   
 • Potřebujete se domluvit během rozvodu
 • Rozvod ano, anebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozejít.
 • Konflikty s partnerem již pro maličkosti, neustálé dohady už o ničem.
 • Komunikace s dětmi o rozvodu a po rozvodu
 • Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty
 • Vzájemná komunikace rodiče a prarodiče vázne,  jak k sobě najít cestu 
 • Agresivita a neklid u dětí, noční pomočování, pocuchy chování...  
 •  Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako  diplomovaná sestra pro psychiatrii vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci, nabídku specializovaných služeb   

 

Průběh spolupráce

Součástí systemické psychoterapie je také reflektující tým. Jak se říká, víc hlav víc ví.  Pokud se domluvíme k přizvání reflektujícího týmu do naší spoluporáce, pomůže nám nahlédnout na příběh z nového úhlu. Reflektující tým jsou 2-3 terapeuté, kteří sedí v místnosti s námi a po vyzvání vámdají v průběhu setkání reflexi, ocenění a svůj jedinečný pohled, který vám, ale i terapeutovi otevře  nové úhly pohledu, nové obzory a cestičky.   

Terapeutická setkání,  po domluvě a se souhlasem klienta, je nahráváno.  Audionahrávku si můžeme společně pustit, kdy slyšíte  posuny, jak se v průběhu terapie mění postoj k jednotlivýcm situacím a věcem a způsob vyprávění. Takové malé portfolio vašeho posunu v terapeutické spoluráci.   

Současně nahrávky předkládám na supervizi, kde se hodnotí proces terapie, zda se terapeut ptá efektivně, jde za zdroji klienta a když se nedaří, co může udělat jinak.  Nehodnotí se, co říká klient, ale  postup a otázky terapeuta,  kam klienta v terapii doprovází a proč. Supervize posouvá kvalitu spolupráce a je povinnou součástí každého psychoterapeuta.  

V součané době procházím třetím rokem akreditovaným  psychoterapeutickým výcvikem ČAP cestou systemických terapií ( krátkodobá psychoterapie orientovaná na řešení a narativní terapie). A mohu vám   nabídnout služby psychoterapeuta pod supervizí.