Individuální psychoterapie

,,Život má ten smysl, který mu dáme." 

Robert Fulghum

Psychoterapie -  Léčba slovem ve sdíleném dialogu v prostředí respektu a důvěry. Propoujuji respektující profesionální přístup s odbornou kvalifikací a profesionalitou v aplikaci psychoterapeutických principů během konzultace.  

Individuální práce s dětmi - někdy je zapotřebí, aby také děti dostaly svůj prostor a měly možnost si popovídat o tom, jak se v dané situaci cítí a mohly se ve sdíleném dialogu přiblížit svým vnitřním zdrojům a  získat  podporu, aby ze své pozice dítěte se v situaci zorientovaly, získaly nadhled a využily své dovednosti a zdroje efektivně.   

potíže, které psychoterapie pomáhá řešit

 • pocity nízkého sebevědomí
 • ztráta smyslu života, životní síly
 •  deprese, úzkosti, poruchy spánku
 • psychosomatické obtíže
 • pocity osamocení, doma vládne nepohoda
 • časté konflikty s okolím, s rodinou
 • cítíte, určitý blok, který vám brání realizovat vaše cíle
 • poradenství a  edukace v případě přítomnosti duševního onemocnění v rodině
 • psychoedukace: porchy chování u dětí, deprese, úzkosti, strachy, poruchy příjmu potravy
 • výchova se nedaří podle vašich představ, děti zlobí více, než dáváte 
 • Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu 
 • Pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu 
 • Časté konflikty v rodinném prostředí 
 • Ocitáte se v  náročné životní situaci
 • Neshodnete s partnerem se na výchově dětí   
 • Potřebujete se domluvit během rozvodu
 • Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte 
 • Konflikty s partnerem skoro o ničem, štve vás vzájemně každá maličkost 
 • Komunikace s dětmi o rozvodu a po rozvodu
 • Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty
 • Vzájemná komunikace rodiče a prarodiče vázne,  jak k sobě najít cestu 
 • Agresivita a neklid u dětí, noční pomočování, pocuchy chování...  
 •  Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako  diplomovaná sestra pro psychiatrii vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci, nabídku specializovaných služeb   

 

Průběh spolupráce

Součástí systemické psychoterapie je také reflektující tým. Jak se říká, víc hlav víc ví.  Pokud se domluvíme k jeho  pozvání, pomůže nám nahlédnout na příběh z nového úhlu. Reflektující tým jsou 2-3 terapeuté, kteří sedí v místnosti s námi a po vyzvání vám mohou dát v průběhu setkání reflexi, ocenění a svůj jedinečný pohled, který vám otevře opět nové úhly pohledu.   

Terapeutická setkání,  po domluvě a se souhlasem klienta, je nahráváno.  Audionahrávku si můžeme společně pustit a klient slyší posuny, jak se v průběhu terapie mění postoj k jednotlivýcm situacím a věcem.  

Současně nahrávky předkládám na supervizi, kde se hodnotí proces terapie. Nehodnotí se, co říká klient, ale  to jaké otázky terapeut pokládá, co svou otázkou sleduje. Supervize posouvá kvalitu spolupráce ze strany terapeuta.  

V součané době procházím třetím rokem procházím  akreditovaným  psychoterapeutickým výcvikem ČAP cestou systemických terapií ( krátkodobá psychoterapie orientovaná na řešení a narativní terapie). A mohu vám   nabídnout služby psychoterapeuta pod supervizí.