Psychoterapie

,,Drží nás v kleci pojmů, jejíž mříže nám předem určují cesty myšlení." Witgenstein

Prošla jsem výcvikem v terapii pevným objetím u PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava Šturmy a nyní jsem druhým rokem ve výcviku systemické terapie (na řešení orientovaná krátkodobá terapie a narativní terapie). Mohu vám  nabídnout psychoterapii psychoterapeuta pod supervizí. Psychoteraput  není odborníkem na váš život, to jste pouze vy.  Ale jako vnímavý a citlívý průvodce, kterým by psychoterapeut měl být, vás bude doprovázet po vaší duševní krajině, pokud ho pozvete a společně se buedete rozhlížet po jejích zákoutích. Během této cesty  se ukazují zapomenuté poklady vašeho života i nové obzory. Poznáváte sami sebe, své zdroje,  drobné úspěchy,  zapomenuté v běhu času. Terapie vám dává novou sílu, nové  životní vyhlídky, momentálně utopené v pocitech neúspěchu, deprese či úzkosti. Zbavuje vás okovů předpokladů a steraotypů  života, a činí vás svobodnějšími. 

Život má ten smysl, který mu dáme."  Robert Fulghum

Spolupráce je možná  s rodinou, s párem i s dětmi 

 • ve chvíli, kdy potřebujete učinit závažné rozhodnutí
 • procházíte životní krizí, na jejímž konci nevidíte světlo
 • potřebujete se zorientovat v náročné životí situaci   
 • ve chvíli, kdy  procházíte krizí vztahu  
 • výchova se nedaří podle vašich představ, děti zlobí více, než dáváte 
 • ve vztahu cítíte odcizení a osamocení 
 • když cítíte, jaký si blok, který vám brání realizovat vaše přání
 • potřebujete najít vnitřní zdroje, nové obzory a obnovit životní sílu
 • trápí vás deprese, úzkosti, pocity osamocení a vyčerpání
 •  poradenství a  edukace v případě přítomnosti duševního onemocnění
 • deprese,  úzkosti , pocity vyčerpání
 • máte nakročeno k rozvodu a chcete dát manželství poslední šanci

 

Formy psychoterapie, které můžete využít

Společná  páce s dětmi a rodiči 

Během společného sdílení času s rodiči a s dítětem zapojíme postupně do rozhovoru na základě věku a komunikačních schopností také dítě, podpora komunikace, vyjasnění situace i z pozice dítěte.

Rodinná terapie

Pomáhá rodině, jako  celku nastolit rovnováhu ve vztazích. Přítomni mohou být všichni, tedy i děti.  Skrze vzájemný společný dialog všech zúčastněných se dostáváme  jeden k druhému.

Párová terapie

Problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi jednotlivce. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Cílem terapie je nalezení společného cíle a vyladit vzájemnou komunikaci.  

Individuální terapie

Vytváříme podmínky pro pozitivní životní změny v rovnocenném vztahu klient - terapeut skrze vzájemný dialog, kdy si vyjasňujete významy řečeného a  vytváříme nový životní příběh, nacházíme zdrjoje a vyjímky vedoucí k rozpletení problémových situací v každodennosti života. 

 

Průběh spolupráce

  Součástí psychoterapie je také reflektující tým. Jak se říká, víc hlav víc ví.  Pokud se domluvíme k jeho oslovení a pozvání, pomůže nám nahlédnout na příběh z nového úhlu.   Reflektující tým jsou 2-3 terapeuté, kteří sedí v místnosti s námi a po vyzvání vám mohou dát v průběhu setkání reflexi, ocenění a svůj jedinečný pohled na váš příběh, který vám otevře opět nové úhly pohledu.  Jsou to terapeuté a mají povinost mlčenlivosti.

Terapeutická setkání,  po domluvě a se souhlasem klienta, je nahráváno.  Nahrávku si můžeme společně pustit a klient slyší i vidí posuny, jak se v průběhu terapie mění on, ale i způsob vyprávění příběhu a mění způsob myšlení. Změny jsou často neuvěřitelně velké a podporují vůli vytrvat ve společném úsilí i když otázky, které pokládám nejsou vždy jednoduché. Ale na každou lze neodpovědět.  

Současně nahrávky předkládám na supervizi, kde se hodnotí proces terapie. Nehodnotí se, co říká klient, ale  to jaké otázky terapeut pokládá, proč se tak ptá, co tím sleduje. Supervize posouvá kvalitu spolupráce ze strany terapeuta. A každý terapeut se s každým klientem učí, protože žádní dva klienti nejosu stejní.   Díky možnosti supervize se naše spolupráce stává efektivnější.

Předpokladem naší spolupráce

 je vaše touha po změně