Výchovné poradenství

Výchova začíná ve chvíli, kdy dítě slézá z klína, jak říká Jiřina Prekopová. V tu chvíli narážíme na aktivní nesouhlas dítěte s naším postojem a přáním. Dítě moc dobře vnímá, jak reagujeme. Zda stále stejně. Naše ano je ano a ne je ne. A nebo pokaždé jinak. Může se dítě spolehnout na to, jaké může očekávat jednání z naší strany?  Již v tuto chvíli je dobré se zastavit a říci si, co od dítěte chceme,  čeho chceme výchovou dosáhnout a kam naše výchovné metody směřují.  Zda nás neznejišťuje  pláč  a vzdor potomka natolik, že je to nakonec on, kdo spíše situaci vede jak rodič.

Jak taková konzultace probíhá?

Výchovné poradenství je nezávazné popovídání o výchově s někým, kdo se porozumí rodičům, dětem a všem zúčastněným a má jasné představy o tom, jak by měl být nastaven řád rodinných vztahů, aby bylo všem přítomným dobře. Aby komunikace nevázla a láska bez podmínek mohla proudit od rodičů k dětem. Ty pak jsou volné pro hru, poznávání a svůj rozvoj.

Nehledáme možnosti, jak dítě potrestat. Jak teď hned zastavit nežádoucí chování, ale snažíme se mu porozumět. V kontextu sítě rodinných vztahů pak nacházíme možné zdroje, podporu a stabilitu rodinného prostředí. Mluvíme o tom, co se děje tady a teď, jak vyladit výchovu, komunikaci a jak pracovat s emocemi,  se vzdorem  v kontextu specifik vývojového období, ve kterém se dítě nachází. Rodiče jsou oporou dítěte a pokud se opora třese, je nejistá, dítě na to reaguje. Proto se v průběhu našeho povídání velice často a záhy obrátí pozornost k rodičům.

  • Všímáme si faktů, ale také emocí, očekávání a potřeb všech zúčastněných
  • Vnímáme rodinnou situaci v kontextu podmínek života rodiny,
  • Pozici dítěte v rodině si můžeme pro názornost ukázat na konstelaci rodiny s  kameny
  • Podpoříme rozum informacemi ohledně komunikace, výchovy, vývoje dítěte a podpoříme tak porozumění chování dítěte, trpělivost, nadhled a následně správnou interpretaci jeho chování.
  • Můžeme se zaměřit také na to, co chování dítěte vyvolává za emoce v rodiči, co mu připomíná, koho a proč ho jeho jednání tak zlobí.  Jak se cítíte, když se vzteká, nadává, fláká školu?
  • Vaše postoje, očekávání výrazně ovlivňují průběh výchovných situací, proto je dobré si je uvědomovat. Diskuse není o tom, co je správné, ale jestli není dobré někde ubrat, jinde přidat. Přeci jen, tlak vyvolává protitlak a pak se vzájemně trápíme. Dítě vzdoruje, rodič se cítí nebrán vážně a zlobí se. A jsme v začarovaném kruhu.
  • Zůstáváme-li u výchovy tady a teď, často postačí jedna konzultace, která probíhá na úrovni poradenství v oblasti komunikace,  vývojových mezníků dítěte, podpory porozumění motivům jednání dítěte, emocím, očekáváním. Vůbec, jsou naše očekávání adekvátní věku dítěte a jeho schopnostem a kompetencím? To je často otázka, máte-li před sebou miminko a vedle něho sotva dvouleté batole. Najednou je velké, má umět tolik věcí… Ale ono je stále ještě ,,miminko,, závislé na péči matky.
  • Společně se vypravíme za kořeny nežádoucího chování dítěte a současně hledáme přijatelné způsoby řešení situace, zdroje energie pro vás, podporu a zdroje pozitivního řešení ze strany dítěte.
  • Podpora  rodičů v oblasti nastavení pravidel laskavé, důsledné a jasné výchovy.
S čím vám mohu ve výchovném poradenství pomoci

Provedu Vás rodičovstvím od miminka po pubertu cestou nenásilné komunikace s akcentem na důslednost a respektování řádu, protože bez nich se děti ocitají v nejistotě, neklidu a ztrácí pocit opory.

Přímo rady nedostanete, spíše společně nalezneme vaši individuální cestu, jak by bylo všem zúčastněným dobře a za jakých podmínek.

Já vaši situaci neznám, ale ve vzájemném dialogu ji budu pomalu poznávat, vnímat a tak jak vy ji budete objasňovat mně, tak ji také ozřejmíte z trochu jiného úhlu pohledu také sobě.

Na konzultaci v přítomnosti dítěte si společně pohrajeme, čas budeme věnovat dítěti a vaší vzájemné komunikaci. Zde není prostor pro těžší témata, to až bez přítomnosti potomka.

Druhý rodič se může ke konzultacím kdykoliv přidat, a nebo může být zúčastněný od začátku. Cena konzultace se přítomností druhého rodiče nemění, protože to, že se jdete poradit oba, má obrovskou cenu jak pro dítě, tak pro celou rodinu. Vztah muže a ženy je pilířem rodinné pohody. Když to tady neklape, nedaří se rodině jako celku.

Pokud cítíte, že problém je hlubší, máte pocit, že některé situace ve výchově již nemáte sílu. Trápí vás pocity vyčerpání, nedůslednost, chaotičnost. Děti vás rozčilují více, než by jste si přáli a jednáte často neadekvátně, v rodině jsou četné konflikty, křivdy, tabu a chcete se dovědět v osobním kontaktu více? Můžete využít poradnu- výchovné poradenství  a nebo jeden ze seminářů empatické výchovy a rodičovství.

Komentáře