Provedu Vás rodičovstvím od miminka po pubertu

Porozumění  rodičům a dětem

výchovné poradenství cestou empatického rodičovství, jež je důsledné a respektující zároveň

 • Miminko často pláče, propíná se do luku, v noci nespí,
 • V začátcích mateřství se cítíte vyčerpaná, chybí pocit jistoty
 • Máte obavy, že máte málo mléka, ráda by jste si zkontrolovala techniku kojení - laktační poradenství
 •  Batole se vzteká víc, než zvládáte? 
 • Výchova potomka se stává vyčerpávající
 • Vyžaduje jen jednoho rodiče na spaní, koupání, procházky, má svá přání, své rituály, na kterých lpí 
 • Rádi by jste připravili prvorozeného na sourozence  
 • Sourozenecká žárlivost, agrese a rivalita, jak ji minimalizvoat   
 • Předškoláček pláče když má jít do školky, učitelky si na něho stěžují 
 • Dítě je neklidné, u ničeho nevydrží, přechází z činnosti na činnosti, je vzteklé,  neposlouchá 
 • Kouše kamarády, mlátí hračkami
 • Školáci  si neplní si povinnosti,  neplní si své povinnosti
 • Nechce chodit do školy, nemá kamarády, je samotář, chodí pozdě, nedrží si povinnosti, ,,lajdačí"
 • Experimentování s drogami  - podpora, psychoedukace,  doporučení dalšího postupu, návazné služby
 • Nechce chodit do školy, bojí se tmy, má strach ze zvířat, nemluví, kouše si nehty, počůrává se
 • Úzkosti a obavy dětí- vyhýbá se škole, kroužkům. Strach ze tmy, z cizích lidí, strach opustit maminku
 • Puberta - Komunikace vázne. Každodenní křik, hádky a vztek 
 • Chytil se party, chodí pozdě domů, nemluví s vámi, drží různé diety, je pořád na mobilu, na tabletu 
 • Chystá se na přijímačky, potřebujete jej podpořit
 •  Lže, krade,  záškoláctví...   
 • Děti Vás rozčilují více, než by jste si přáli -   zažíváte při volbě výchovných postupů pocity lítosti, viny. Některé aspekty v chování dítka vás zlobí více a netušíte proč?
 • Neshodnete se s partnerem na výchově dětí - S partnerem volíte odlišné výchovné přístupy
 • Hádáte se kvůli výchově, vyčítáte si své postoje, zvyky z původních rodin?
 • Nerozumíte reakcím dětí na rozvod.
 • Nevíte, jak se domluvit na společné výchově 
 • Komunikace s dětmi o rozvodu 
 •  Nejde vám mluvit o druhém rodiči, vztek na něho se promítá do vztahů s dětmi.
 •  Domluvit se s partnerem na výchově,  každý máte jiné výchovné metody, máte jiná přání a cíle...
 • Komunikace s dětmi během rozvodu, po rozvodu, při zakládání nové rodiny otcem, matkou
  Neklid -  u ničeho nevydrží. 

 

 • Dítě je agresivní, nevycházíte spolu
 • Doma se často hádáte,  panuje celková nepohoda
  Prarodiče vám zasahují do výchovy
 • Máte jiné nároky na výchovu, než-li okolí (školka, škola, lékař, rodina...) 
 • Má opravdu ADHD a nebo je pouze neklidné a potřebuje pevnější hranice?

Jak konzultace výchovného poradenství probíhá?

 Mluvíme o tom, co vás přivádí, o konkrétních situacích a výchovných postupech. Z barvitosti vašeho vyprávění hledáme nitky ke kořenům současných obtíží.  

 Společně se vydáme ke kořenům motivace nežádoucího chování dítěte. Nehledáme viníky, každý člověk je součástí širokého rodinného sytému a v kontextu jeho podmínek života se mohou potíže utvářet, když je odhalíte, porozumíte jim, přestanou na vás působit.

Během výchovného poradenství vás seznámím se základními aspekty  vývojového období dítěte, rodiny tak aby jste je u svého potomka také vnímali mohli více porozumět jeho jednání. Získáte nový úhel pohledu, novou interpretaci jednání potomka na základě hlubšícho porozumění, která snižuje emoční napětí.

Vyladíme komunikaci ve vzájemném porozumění a s vnímáním širokého kontextu výchovné situace. 

Seznámíte se s moudrostí řádu rodinných vztahů. Co se děje, když je v něm nepořádek, jak v postavení rodičů, prar

Pokud je problém hlubší a máte chuť jít ke kořenům současných potíží, máte pocit, že některé  výchovné situace nemáte sílu  zvládat. Trápí vás pocity vyčerpání, nedůslednost, chaotičnost. Děti vás rozčilují více, než by jste si přáli a jednáte často jinak, než by jste si přáli, lze využít psychoterapii.