Kotvou bytí v každodenní realitě jsou naše rodové kořeny.

Individuální rodinné konstelace

Rodinné konstelace nám dají nahlédnout pod povrch činů, slov a dějů v komunikaci, v životních a rodinných situacích, abychom je pochopili, uvědomili si je a ujasnili si tak své postoje a očekávání.    

Do konstelace se dá postavit jakýkoliv systém prvků. Konstelace mohou být pouze náhledové, aby jste si ujasnili svá rozhodnutí a nebo mohou jít hlouběji ke kořenům současných obtíží. 

Druhy rodinných a životních konstelací

 • rodinné konstelace - konstelace rodinného systému, pozice dítěte v něm, skryté křivdy a narušené vztahy, jejichž důsledky prožíváme v současné době
 • firemní konstelace - necítíte se v týmu dobře, jsou v něm časté rozbroje, nevládne tu týmový duch? ze se podívat na dynamiku vztahů jeho členů v kontextu firemní politiky a pracovních podmínek.  
 • finanční konstelace - pro se k nám peníze zrovna nehrnou? Proč máme dluhy, nedaří se nám v práci? Jaký význam má chudoba, majetek a blahobyt pro náš život a pro život našeho rodu?
 • zdravotní konstelace - jaký význam má nemoc pro náš život, jak ovlivňuje dynamiku vztahů s nejbližšími členy rodiny? 
 • konstelace vnitřních postojů a psychických procesů jako jejich externalizace

Všimnete si změny? Jak na Vás působí?

Průběh konstelací

Klasické vedení konstelací  za účasti mnoha lidí, kteří stojí za jednotlivé členy rodinných systémů klientů. A kdy i pouhá účast na semináři, postavení se do role v cizím rodinném systému nám může dopomoci k uvědomění si souvislostí ve svém vlastním rodinném či životním příběhu. Není náhoda, za koho v dané konstelaci stojíme, často se nám tak zrcadlí   problémy, které řešíme. Proto pouhá účast na konstelacích působí uzdravujícím domem. 

Individuální konstelace  na lístečkách, kterou aplikuji hlavně během individuálních konzultací rodinného poradenství probíhá tak, že dáte na zem lístečky se jmény zúčastněných členů systému a terapeut si na ně stoupá, cítí taktéž emoce jednotlivých členů a i touto formou konstelací lze nahlédnout na nevědomou dynamiku rodinného systému. Klient si pak stoupá do svého lístečku a má možnost se konfrontovat se svými rodiči, dětmi, ale i pocítit sílu rodové posloupnosti v linii žen či mužů. 

Konstelace s kameny, předměty je spíše poradenská. Tak jak si povídáme, stavíme za jednotlivé členy našeho příběhu kameny a vizuálně tak můžeme vidět, uvědomit si některé souvislosti ve vztazích, které by nám bez takto znázorněného rodinného systému unikly.

Kdy konstelace pomáhají?

Slovy neřešitelné konflikty - mezi vámi a partnerem v komunikaci je konflikt, který již nelze pojmout slovy, mluvíte o něm stále dokola, ale nejde vám se  dobrat ke smíru.

Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu - hovoříme o výchově, jak na ni, ale stejně, je tu velké ALE, ale to nedám, nemám už sílu, jsem vyčerpaná, ta zlost je silnější, než si přeji...

Pocity odcizení ve vztahu - máte pocit, že partner tu není s vámi, je duševně mimo, stále zamyšlen, nevnímá, je na mobilu,  vy sami máte pocit odpojení. Trápí vás pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu.

Narovnání vztahů s rodiči -  Prožíváte konflikty, vztek, nenávist, žárlíte na sourozence. Nevíte, jak se k sobě opět přiblížit. Pocity nepřijetí, nepřijetí své rodinné identity.

Komunikace během rozvodu - jak nastavit řád rodinných vztahů po rozvodu, jak komunikovat s druhým rodičem tak, aby byl rozvod pro děti co nejméně traumatický.

Konflikty s partnerem- často si ani neuvědomíme, jak málo spolu mluvíme a jaké všechny okolnosti, emoce, očekávání naši partnerskou komunikaci ovlivňují.  

Jak mluvit s rodiči partnera - tchán a tchýně zasahují do výchovy a vašeho rodinného života více, než-li je vám příjemné a nevíte, jak s nimi mluvit, jak se vymezit. 

Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozvést, pojďte dát manželství poslední šanci.

Komunikace s dětmi během rozvodu - Rozvádíte se a nevíte, jak s dětmi o rozvodu hovořit. Neumíte si poradit s reakcí dětí na rozvod.   

Manželské konflikty - Nedokážete se shodnout na výchově dětí. Pociťujete ve vztahu odcizení, osamocení, máte pocit, že nejste jeden pro druhého. Hádáte se pro nic za nic. Cítíte na partnera vztek a nevíte ani proč.

Děti potřebují mít v srdíčku oba rodiče.

Komunikace po rozvodu - Nejde se nepohádat při předávání dětí? Pomohu vám zpracovat emoce ve vztahu s expartnerem a domluvit se s ním na výchově.

Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty, čekáte další dítě, starší zvládá situaci hůře 

Opakované tragické osudy v rodinné historii - opakují se ve vašem rodu určité události, tragické osudy lidí ve vícero generacích? Rozvody, sebevraždy, úmrtí, nemoci či opuštění? 

Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako psychiatrická sestra Vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci - deprese, úzkosti, psychózy... 

 

Workshop o výchově a rodičovství s rodinnými konstelacemi

Rodinné konstelace doplněné modelovými rozhovory empatické komunikace 

Rodinné konstelace jsou úžasná metoda, která nám dokáže odhalit dynamiku vztahů v rodině, nevědomé emoce a touhy, které vedou naše jednání a jednání našich nejbližších. My je však použijeme pouze na situace tady a teď, říká se, jako náhledové konstelace či poradenské,  a spolu s akcentem na komunikaci na základě vzájemného porozumění si  výchovné a konfliktní situace  ,,zahrajeme" tak jak probíhají v přítomnosti a převedeme je v opětovný smír,  pocit sounáležitosti a vzájemné lásky. 

Odnesete si:

 • Zážitek efektivní empatické komunikace na úrovni potřeb a emocí
 • Podpora porozumění v kontextu situace
 • Zážitek řádu rodinných vztahů a jejich dynamiky v situaci tady a teď
 • Nastavení výchovy v souladu s řádem rodinných vztahů 
 • Získáte nový úhel pohledu, nadhled a odstup

4 hodinové setkání v soulasu s řádem rodinných vztahů a empatické, nenásilné komunikace 

cena setkání 500Kč, partneři, manželé dohromady 700Kč

Pojďme prožívat moudrost řádu rodinných vztahů.

 Vyzkoušíme, jak vykomunikovat spor, aby po jeho ukončení bylo VŠEM zúčastněným opět dobře. Zažijeme, vyzkoušíme si a pocítíme, jak  naše partnerské vztahy, vztahy s prarodiči, ovlivňují komunikaci s dětmi a s partnerem.

 • dítě v síti konflikních vztahů dospělých
 • sourozenecké vztahy a  sourozenecká rivalita 
 • pozice dítěte v rodině 
 • mezigenerační vztahy
 • řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, spojené rodiny po  rozvodu
 • otázky, rodinné, výchovné a partnerské s nimiž se budete chtít podělit
 • opakují se v rodině z generace  tragické osudy
 • narovnání vztahu s rodiči, s dětmi, s partnerem, co stojí mezi vámi, že láska neproudí, jak by měla

Pojďte na příbězích ze života vnímat dynamiku rodinných vztahů.  Porozumíte doposud nepochopenému  jednání svých nejbližších, ale i svému, získáte nadhled, odstup a trpělivost v konfliktních situacích.