Individuální rodinné konstelace

Kotvou bytí v každodenní realitě jsou naše rodové kořeny.

Rodinné konstelace nám dají nahlédnout pod povrch činů, slov a dějů v komunikaci, v životních a rodinných situacích, abychom je pochopili, uvědomili si je a ujasnili si tak své postoje a očekávání ale i svou pozici ve vztazích a v náročných situacích v rodině a v životě. 

Do konstelace se dá postavit jakýkoliv systém prvků. Konstelace mohou být pouze náhledové, aby jste si ujasnili svá rozhodnutí a nebo mohou jít hlouběji ke kořenům současných obtíží. 

Jak rodinné konstelace pracují

 • rodinné konstelace - konstelace rodinného systému, pozice dítěte, pozice onemocnění, vaše  v konstelaci rodinného a osboního systému. 
 • Odhalí, kde se ztrácí rovnováha v rodinném systému a jak ji opět nastolit, aby bylo všem přítomným spolu opět dobře.
 • Pomáhá odhalit a narovnat  křivdy a narušené vztahy v rodinné historii , jejichž důsledky prožíváme v současné době
 • dává náhled na rodinnou situaci i na svou vlatní, přináší porozumění vlastní situaci, ale i situaci a jednání partnera v komunikaci - dětí, manžela, rodičů
 • finanční konstelace - pro se k nám peníze zrovna nehrnou? Proč máme dluhy, nedaří se nám v práci? Jaký význam má chudoba, majetek a blahobyt pro náš život a pro život našeho rodu?
 • zdravotní konstelace - jaký význam má nemocve vašem životě,  jak ovlivňuje dynamiku vztahů s nejbližšími členy rodiny, co ji živý.
 • konstelace vnitřních postojů a psychických procesů jako jejich externalizace

Průběh konstelací

Klasické vedení konstelací  za účasti mnoha lidí, kteří stojí za jednotlivé členy rodinných systémů klientů. A kdy i pouhá účast na semináři, postavení se do role v cizím rodinném systému nám může dopomoci k uvědomění si souvislostí ve svém vlastním rodinném či životním příběhu. Není náhoda, za koho v dané konstelaci stojíme, často se nám tak zrcadlí   problémy, které  sami řešíme. Proto pouhá účast na konstelacích často pomůže otevřít nové náhledy, aniž bychom si konstelaci nechali postavit.

Individuální konstelace  na lístečkách a nebo s kameny či jinými předměty, kterou aplikuji hlavně během individuálních konzultací rodinného poradenství.   jde spíše  o konstelaci poradenskou. Tak jak si povídáme, stavíme za jednotlivé členy našeho příběhu kameny a vizuálně tak můžeme vidět, uvědomit si některé souvislosti ve vztazích, které by nám bez takto znázorněného rodinného systému unikly. Vnímáme pozici každého člena systému a hledáme cesty, jak  opět fnalézt řád v dynamice rodinných vztahů, aby se všem zúčastněným vedlo opět dobře. Stejně lze pracovat s vnitřní dynamikou přání, očekávání a představ jednotlivce, jak jednotlivá přesvědčení směrují naše jednání, zda nás nesvádí s cety, po které by se rádo  srdce a cit.

Kdy konstelace pomáhají?

Slovy neřešitelné konflikty - mezi vámi a partnerem v komunikaci je konflikt, který již nelze pojmout slovy, mluvíte o něm stále dokola, ale nejde vám se  dobrat ke smíru.

Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu - hovoříme o výchově, jak na ni, ale stejně, je tu velké ALE, ale to nedám, nemám už sílu, jsem vyčerpaná, ta zlost je silnější, než si přeji...

Pocity odcizení ve vztahu - máte pocit, že partner tu není s vámi, je duševně mimo, stále zamyšlen, nevnímá, je na mobilu,  vy sami máte pocit odpojení. Trápí vás pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu.

Narovnání vztahů s rodiči -  Prožíváte konflikty, vztek, nenávist, žárlíte na sourozence. Nevíte, jak se k sobě opět přiblížit. Pocity nepřijetí, nepřijetí své rodinné identity.

Komunikace během  a po rozvodu - jak nastavit řád rodinných vztahů po rozvodu, jak komunikovat s druhým rodičem tak, aby byl rozvod pro děti co nejméně traumatický.

Konflikty s partnerem- často si ani neuvědomíme, jak málo spolu mluvíme a jaké všechny okolnosti, emoce, očekávání naši partnerskou komunikaci ovlivňují.  

Jak mluvit s rodiči partnera - tchán a tchýně zasahují do výchovy a vašeho rodinného života více, než-li je vám příjemné a nevíte, jak s nimi mluvit, jak se vymezit. 

Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozvést, pojďte dát manželství poslední šanci.

Manželské konflikty - Nedokážete se shodnout na výchově dětí. Pociťujete ve vztahu odcizení, osamocení, máte pocit, že nejste jeden pro druhého. Hádáte se pro nic za nic. Cítíte na partnera vztek a nevíte ani proč.

Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty, čekáte další dítě, starší zvládá situaci hůře 

Skrytá dynamika rodinných vztahů se projevuje jednáním jednotlivců

Opakované tragické osudy v rodinné historii - opakují se ve vašem rodu určité události, tragické osudy lidí ve vícero generacích? Rozvody, sebevraždy, úmrtí, nemoci či opuštění? 

Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako psychiatrická sestra Vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci - deprese, úzkosti, psychózy... 

 

Workshop o výchově a rodičovství s rodinnými konstelacemi

Rodinné konstelace doplněné modelovými rozhovory empatické komunikace 

Rodinné konstelace jsou úžasnou metodou, která nám dokáže odhalit dynamiku vztahů v rodině, nevědomé emoce a touhy, které vedou naše jednání a jednání našich nejbližších. My je však použijeme pouze na situace tady a teď, říká se, jako náhledové konstelace či poradenské,  a spolu s akcentem na komunikaci na základě vzájemného porozumění si  výchovné a konfliktní situace  ,,zahrajeme" tak jak probíhají v přítomnosti a převedeme je v opětovný smír,  pocit sounáležitosti a vzájemné lásky. 

Odnesete si:

 • Zážitek efektivní empatické komunikace na úrovni potřeb a emocí
 • Podpora porozumění v kontextu situace
 • Zážitek řádu rodinných vztahů a jejich dynamiky v situaci tady a teď
 • Nastavení výchovy v souladu s řádem rodinných vztahů 
 • Získáte nový úhel pohledu, nadhled a odstup

Pojďme prožívat moudrost řádu rodinných vztahů.

 Vyzkoušíme, jak vykomunikovat spor, aby po jeho ukončení bylo VŠEM zúčastněným opět dobře. Zažijeme, vyzkoušíme si a pocítíme, jak  naše partnerské vztahy, vztahy s prarodiči, ovlivňují komunikaci s dětmi a s partnerem.

 • dítě v síti konflikních vztahů dospělých
 • sourozenecké vztahy a  sourozenecká rivalita 
 • pozice dítěte v rodině 
 • mezigenerační vztahy
 • řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, spojené rodiny po  rozvodu
 • otázky, rodinné, výchovné a partnerské s nimiž se budete chtít podělit
 • opakují se v rodině z generace  tragické osudy
 • narovnání vztahu s rodiči, s dětmi, s partnerem, co stojí mezi vámi, že láska neproudí, jak by měla

     4 hodinové setkání v soulasu s řádem rodinných vztahů a empatické, nenásilné komunikace

maximální počet 6 účatníků cena setkání 600Kč 

Pojďte na příbězích ze života vnímat dynamiku rodinných vztahů.  Porozumíte doposud nepochopenému  jednání svých nejbližších, ale i svému, získáte nadhled, odstup a trpělivost v konfliktních situacích.