Rodinné konstelace

Kotvou bytí v každodenní realitě jsou naše rodové kořeny.

Rodinné konstelace nám umožní nahlédnout pod povrch činů, slov a dějů v komunikaci, v životních a rodinných situacích, abychom je pochopili, uvědomili si je a ujasnili si tak své postoje a očekávání ale i svou pozici ve vztazích a v náročných situacích v rodině a v životě. Jsou vhodné zvláště ve chvíli, kdy to co nás v životě trápí tak nějak nejde uchopit slovy, nepojmenujeme to, nevíme, odkud to jde, ale vnímáme, jak nám to zasahuje do každodennosti.  

Do konstelace se dá postavit jakýkoliv systém prvků. Konstelace mohou být pouze náhledové, aby jste si ujasnili svá rozhodnutí a nebo mohou jít hlouběji ke kořenům současných obtíží. Ty druhé jsou však delší a náročnější.

Jak rodinné konstelace pracují

  • rodinné konstelace - konstelace rodinného systému, pozice dítěte, pozice onemocnění, vaše  v konstelaci rodinného a osboního systému. 
  • Ukáží, kde se ztrácí rovnováha v rodinném systému a jak ji opět nastolit, aby bylo všem přítomným spolu opět dobře.
  • Pomáhá narovnat  křivdy a narušené vztahy v rodinné historii generace napřed, jejichž důsledky prožíváme v současné době.
  • Poskytuje náhled na rodinnou a osobní situaci, přináší porozumění, porozumění a odlehčení od mocí.  

Jsme součástí rodinného systému, jehož nevyřešené situace se mohou promítat do současné každodennosti a rodinné spokojenosti

  • Finanční konstelace - pro se k nám peníze zrovna nehrnou? Proč máme dluhy, nedaří se nám v práci? Jaký význam má chudoba, majetek a blahobyt pro náš život a pro život našeho rodu?
  • Zdravotní konstelace - jaký význam má nemocve vašem životě,  jak ovlivňuje dynamiku vztahů s nejbližšími členy rodiny, co ji živý.
  • Konstelace vnitřních postojů a psychických procesů jako jejich externalizace

Průběh konstelací

Klasické vedení konstelací  za účasti mnoha lidí, kteří stojí za jednotlivé členy rodinných systémů klientů. A kdy i pouhá účast na semináři, postavení se do role v cizím rodinném systému nám může dopomoci k uvědomění si souvislostí ve svém vlastním rodinném či životním příběhu. Není náhoda, za koho v dané konstelaci stojíme, často se nám tak zrcadlí   problémy, které  sami řešíme. Proto pouhá účast na konstelacích často pomůže otevřít nové náhledy, aniž bychom si konstelaci nechali postavit.

Individuální konstelace  na lístečkách anebo s kameny či jinými předměty, kterou aplikuji hlavně během individuálních konzultací rodinného poradenství.   jde spíše  o konstelaci poradenskou. Tak jak si povídáme, stavíme za jednotlivé členy našeho příběhu kameny a vizuálně tak můžeme vidět, uvědomit si některé souvislosti ve vztazích, které by nám bez takto znázorněného rodinného systému unikly. Vnímáme pozici každého člena systému a hledáme cesty, jak  opět fnalézt řád v dynamice rodinných vztahů, aby se všem zúčastněným vedlo opět dobře. Stejně lze pracovat s vnitřní dynamikou přání, očekávání a představ jednotlivce, jak jednotlivá přesvědčení směrují naše jednání, zda nás nesvádí s cety, po které by se rádo  srdce a cit.

Kdy konstelace pomáhají?

Slovy neřešitelné konflikty - mezi vámi a partnerem v komunikaci je konflikt, který již nelze pojmout slovy, mluvíte o něm stále dokola, ale nejde vám se  dobrat ke smíru.

Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu - hovoříme o výchově, jak na ni, ale stejně, je tu velké ALE, ale to nedám, nemám už sílu, jsem vyčerpaná, ta zlost je silnější, než si přeji...

Pocity odcizení ve vztahu - máte pocit, že partner tu není s vámi, je duševně mimo, stále zamyšlen, nevnímá, je na mobilu,  vy sami máte pocit odpojení. Trápí vás pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu.

Narovnání vztahů s rodiči -  Prožíváte konflikty, vztek, nenávist, žárlíte na sourozence. Nevíte, jak se k sobě opět přiblížit. Pocity nepřijetí, nepřijetí své rodinné identity.

Komunikace během  a po rozvodu - jak nastavit řád rodinných vztahů po rozvodu, jak komunikovat s druhým rodičem tak, aby byl rozvod pro děti co nejméně traumatický.

Konflikty s partnerem- často si ani neuvědomíme, jak málo spolu mluvíme a jaké všechny okolnosti, emoce, očekávání naši partnerskou komunikaci ovlivňují.  

Jak mluvit s rodiči partnera - tchán a tchýně zasahují do výchovy a vašeho rodinného života více, než-li je vám příjemné a nevíte, jak s nimi mluvit, jak se vymezit. 

Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozvést, pojďte dát manželství poslední šanci.

Manželské konflikty - Nedokážete se shodnout na výchově dětí. Pociťujete ve vztahu odcizení, osamocení, máte pocit, že nejste jeden pro druhého. Hádáte se pro nic za nic. Cítíte na partnera vztek a nevíte ani proč.

Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty, čekáte další dítě, starší zvládá situaci hůře 

Skrytá dynamika rodinných vztahů se zrcadlí v našem každodenním prožívání a jednání

Opakované tragické osudy v rodinné historii - opakují se ve vašem rodu určité události, tragické osudy lidí ve vícero generacích? Rozvody, sebevraždy, úmrtí, nemoci či opuštění? 

Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako psychiatrická sestra Vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci - deprese, úzkosti, psychózy...