Individuální rodinné konstelace

Kotvou bytí v každodenní realitě jsou naše rodové kořeny.

Rodinné konstelace nám dají nahlédnout pod povrch činů, slov a dějů v komunikaci, v životních a rodinných situacích, abychom je pochopili, uvědomili si je a ujasnili si tak své postoje a očekávání ale i svou pozici ve vztazích a v náročných situacích v rodině a v životě. 

Do konstelace se dá postavit jakýkoliv systém prvků. Konstelace mohou být pouze náhledové, aby jste si ujasnili svá rozhodnutí a nebo mohou jít hlouběji ke kořenům současných obtíží. 

Druhy rodinných a životních konstelací

 • rodinné konstelace - konstelace rodinného systému, pozice dítěte v něm, skryté křivdy a narušené vztahy, jejichž důsledky prožíváme v současné době
 • firemní konstelace - necítíte se v týmu dobře, jsou v něm časté rozbroje, nevládne tu týmový duch? ze se podívat na dynamiku vztahů jeho členů v kontextu firemní politiky a pracovních podmínek.  
 • finanční konstelace - pro se k nám peníze zrovna nehrnou? Proč máme dluhy, nedaří se nám v práci? Jaký význam má chudoba, majetek a blahobyt pro náš život a pro život našeho rodu?
 • zdravotní konstelace - jaký význam má nemoc pro náš život, jak ovlivňuje dynamiku vztahů s nejbližšími členy rodiny? 
 • konstelace vnitřních postojů a psychických procesů jako jejich externalizace

Průběh konstelací

Klasické vedení konstelací  za účasti mnoha lidí, kteří stojí za jednotlivé členy rodinných systémů klientů. A kdy i pouhá účast na semináři, postavení se do role v cizím rodinném systému nám může dopomoci k uvědomění si souvislostí ve svém vlastním rodinném či životním příběhu. Není náhoda, za koho v dané konstelaci stojíme, často se nám tak zrcadlí   problémy, které řešíme. Proto pouhá účast na konstelacích působí uzdravujícím domem. 

Individuální konstelace  na lístečkách a nebo s kameny či jinými předměty, kterou aplikuji hlavně během individuálních konzultací rodinného poradenství.   jde spíše  o konstelaci poradenskou. Tak jak si povídáme, stavíme za jednotlivé členy našeho příběhu kameny a vizuálně tak můžeme vidět, uvědomit si některé souvislosti ve vztazích, které by nám bez takto znázorněného rodinného systému unikly. Vnímáme pozici každého člena systému a hledáme cesty, jak  opět fnalézt řád v dynamice rodinných vztahů, aby se všem zúčastněným vedlo opět dobře. Stejně lze pracovat s vnitřní dynamikou přání, očekávání a představ jednotlivce, jak jednotlivá přesvědčení směrují naše jednání, zda nás nesvádí s cety, po které by se rádo  srdce a cit.

Kdy konstelace pomáhají?

Slovy neřešitelné konflikty - mezi vámi a partnerem v komunikaci je konflikt, který již nelze pojmout slovy, mluvíte o něm stále dokola, ale nejde vám se  dobrat ke smíru.

Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu - hovoříme o výchově, jak na ni, ale stejně, je tu velké ALE, ale to nedám, nemám už sílu, jsem vyčerpaná, ta zlost je silnější, než si přeji...

Pocity odcizení ve vztahu - máte pocit, že partner tu není s vámi, je duševně mimo, stále zamyšlen, nevnímá, je na mobilu,  vy sami máte pocit odpojení. Trápí vás pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu.

Narovnání vztahů s rodiči -  Prožíváte konflikty, vztek, nenávist, žárlíte na sourozence. Nevíte, jak se k sobě opět přiblížit. Pocity nepřijetí, nepřijetí své rodinné identity.

Komunikace během rozvodu - jak nastavit řád rodinných vztahů po rozvodu, jak komunikovat s druhým rodičem tak, aby byl rozvod pro děti co nejméně traumatický.

Konflikty s partnerem- často si ani neuvědomíme, jak málo spolu mluvíme a jaké všechny okolnosti, emoce, očekávání naši partnerskou komunikaci ovlivňují.  

Jak mluvit s rodiči partnera - tchán a tchýně zasahují do výchovy a vašeho rodinného života více, než-li je vám příjemné a nevíte, jak s nimi mluvit, jak se vymezit. 

Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozvést, pojďte dát manželství poslední šanci.

Komunikace s dětmi během rozvodu - Rozvádíte se a nevíte, jak s dětmi o rozvodu hovořit. Neumíte si poradit s reakcí dětí na rozvod.   

Manželské konflikty - Nedokážete se shodnout na výchově dětí. Pociťujete ve vztahu odcizení, osamocení, máte pocit, že nejste jeden pro druhého. Hádáte se pro nic za nic. Cítíte na partnera vztek a nevíte ani proč.

Skrytá dynamika rodinných vztahů se projevuje jednáním jednotlivců

Komunikace po rozvodu - Nejde se nepohádat při předávání dětí? Pomohu vám zpracovat emoce ve vztahu s expartnerem a domluvit se s ním na výchově.

Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty, čekáte další dítě, starší zvládá situaci hůře 

Opakované tragické osudy v rodinné historii - opakují se ve vašem rodu určité události, tragické osudy lidí ve vícero generacích? Rozvody, sebevraždy, úmrtí, nemoci či opuštění? 

Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako psychiatrická sestra Vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci - deprese, úzkosti, psychózy... 

 

Workshop o výchově a rodičovství s rodinnými konstelacemi

Rodinné konstelace doplněné modelovými rozhovory empatické komunikace 

Rodinné konstelace jsou úžasnou metodou, která nám dokáže odhalit dynamiku vztahů v rodině, nevědomé emoce a touhy, které vedou naše jednání a jednání našich nejbližších. My je však použijeme pouze na situace tady a teď, říká se, jako náhledové konstelace či poradenské,  a spolu s akcentem na komunikaci na základě vzájemného porozumění si  výchovné a konfliktní situace  ,,zahrajeme" tak jak probíhají v přítomnosti a převedeme je v opětovný smír,  pocit sounáležitosti a vzájemné lásky. 

Odnesete si:

 • Zážitek efektivní empatické komunikace na úrovni potřeb a emocí
 • Podpora porozumění v kontextu situace
 • Zážitek řádu rodinných vztahů a jejich dynamiky v situaci tady a teď
 • Nastavení výchovy v souladu s řádem rodinných vztahů 
 • Získáte nový úhel pohledu, nadhled a odstup

Pojďme prožívat moudrost řádu rodinných vztahů.

 Vyzkoušíme, jak vykomunikovat spor, aby po jeho ukončení bylo VŠEM zúčastněným opět dobře. Zažijeme, vyzkoušíme si a pocítíme, jak  naše partnerské vztahy, vztahy s prarodiči, ovlivňují komunikaci s dětmi a s partnerem.

 • dítě v síti konflikních vztahů dospělých
 • sourozenecké vztahy a  sourozenecká rivalita 
 • pozice dítěte v rodině 
 • mezigenerační vztahy
 • řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, spojené rodiny po  rozvodu
 • otázky, rodinné, výchovné a partnerské s nimiž se budete chtít podělit
 • opakují se v rodině z generace  tragické osudy
 • narovnání vztahu s rodiči, s dětmi, s partnerem, co stojí mezi vámi, že láska neproudí, jak by měla

     4 hodinové setkání v soulasu s řádem rodinných vztahů a empatické, nenásilné komunikace

maximální počet 6 účatníků cena setkání 500Kč 

Pojďte na příbězích ze života vnímat dynamiku rodinných vztahů.  Porozumíte doposud nepochopenému  jednání svých nejbližších, ale i svému, získáte nadhled, odstup a trpělivost v konfliktních situacích.