Podpora duševního zdraví

dětí, dospívajících a dospělých

Podpora duševní odolnosti v prostředí rodiny

Do určité míry, chvíle, intenzity či  obtíží je péče o vlastní duševní pohodu a psychickou odolnost  věcí vlastní vůle a rozumu, který nám pomáhá zvládat náročnější emoce a porozumět potížím vzniklých v důsledku stresu, přetížení v náročných, krizových životních stiuací. Pojďme hledat cesty, jak posilovat odolnost potomků, aby dokázali zvládat náročné situace s nadhledem a zdravě a s větší sebejistotou.

Semináře podpory duševního zdraví dětí a dospívajících pro rodiče, o tom jak podpořit  psychickou odolnost potomků ale i tu svou, protože rodiče jsou vzorem svým dětem v každém ohledu. Budeme se zamýšlet nad tématem podpory duševního zdraví a její podpory. Jak na ni, kdy a kde vyhledat pomoc při pocitech vyčerpání, úzkosti, obav či deprese. Jak s nimi pracovat a hlavně, jak jim předcházet a jak posílit psychickou odolnost rodiny i jejich členů. Pojďme diskutovat nad tím, jak hledat cesty k duševní pohodě,  jak ji posilovat, abychom měli mi rodičře ale také naše děti duševní zdraví pevně ve svých rukách. 

Už ne dítě, ještě ne dospělý

Rodiče jsou první, kteří mohou svým dětem ukázat, jak pečovat o své duševní zdraví a pohodu již svým příkladem. Pojďme si povědět, na čem duševní pohoda stojí, jak ji u sebe ale i u dětí v rámci výchovného působení podporovat. Jak rozlišit pubertu a počínající duševní obtíže, aby jste měli jistotu, že se nic nezanedbává a kdy je již potřeba vyhledat odborníka?   Seznámím Vás také se systémem péče o duševní zdraví v ČR a s tím, kde za jakých okolností hledat pomoc v případě potřeby.

„Komunikace je nejsilnějším faktorem  ovlivňujícím zdraví člověka a jeho vztah k ostatním lidem.“ V. Satirová

Beseda na téma podpory duševního zdraví  určená pro děti a dospívající. Povíme si, jak podporovat duševní odolnost, jaké jsou její základní pilíře a jak je posilovat v každodenním životě. Ale také se upozorníme na to, co může duševní pohodu nahlodat a jak s tím pracovat, jak se tomu vyhnout. Povíme si také možnosti pomoci v případě obtíží, kdy vyhledat pomoc a jakou, protože někdy je lepší již nebýt na věci sám, ale občas pomůže si jen popovídat a nahlédnout na realitu každodennosti a na to, co prožíváme z jiného úhlu pohledu.