Vztah dvou ovlivňuje třetího

Rodinná a prová terapie, poradenství

Prošla jsem výcvikem v rodinné terapii u PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava Šturmy (terapie pevným objetím a rodinné konstelace) a nyní jsem třetím rokem ve výcviku systemické psychoterapie (na řešení orientovaná krátkodobá terapie a narativní terapie). Mohu vám  nabídnout rodinnou terapii a poradenství psychoterapeuta pod supervizí, při čemž supervize je podmínkou výkonu také  již ,,hotového" psychoterapeuta.    Rodinná terapie pomáhá vyladit rodinné vztahy, napravit nevyřešené konflitky, odhalit příčiny současných potíží, při čemž nehledáme vyníka, ale odhalujeme dynamiku situací, vztahů a podmínek života, v nichž se obtíže utvářejí.  Vyladí se vztahy, vzájemná očekávání a komunikace,  pročistí křivdy a vyladí pohodu rodinného života s pocitem sounáležitosti, lásky a vzájemné úcty.   

Rodinná tetapie - pomáhá rodině, jako  celku nastolit rovnováhu ve vztazích. Přítomni mohou být všichni, tedy i děti.  Skrze vzájemný společný dialog všech zúčastněných se dostáváme  jeden k druhému. V terapii jsou přítomné i děti, pokud to téma s nímž přicházíte vyžaduje. Během společného sdílení času s rodiči a s dítětem zapojíme postupně do rozhovoru na základě věku a komunikačních schopností také dítě, podpora komunikace, vyjasnění situace i z pozice dítěte.

Párová terapie - problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi jednotlivce. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Cílem terapie je nalezení společného cíle a vyladit vzájemnou komunikaci.  

Všimnete si změny? Jak na Vás působí?

Rodinná terapie a  poradenství nabízí podporu 

Slovy neřešitelné konflikty - mezi vámi a partnerem v komunikaci je konflikt, který již nelze pojmout slovy, mluvíte o něm stále dokola, ale nejde vám se  dobrat ke smíru. Pak párová, rodinná terapie je na místě.

Pocit vyčerpání, schází síla na výchovu - hovoříme o výchově, jak na ni, ale stejně, je tu velké ALE, ale to nedám, nemám už sílu, jsem vyčerpaná, ta zlost je silnější, než si přeji...

Pocity odcizení ve vztahu - máte pocit, že partner tu není s vámi, je duševně mimo, stále zamyšlen, nevnímá, je na mobilu,  vy sami máte pocit odpojení. Trápí vás pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu.

Narovnání vztahů s rodiči -  Prožíváte konflikty, vztek, nenávist, žárlíte na sourozence. Nevíte, jak se k sobě opět přiblížit. Pocity nepřijetí, nepřijetí své rodinné identity.

Komunikace během rozvodu - jak nastavit řád rodinných vztahů po rozvodu, jak komunikovat s druhým rodičem tak, aby byl rozvod pro děti co nejméně traumatický.

Konflikty s partnerem- často si ani neuvědomíme, jak málo spolu mluvíme a jaké všechny okolnosti, emoce, očekávání naši partnerskou komunikaci ovlivňují.  

Jak mluvit s rodiči partnera - tchán a tchýně zasahují do výchovy a vašeho rodinného života více, než-li je vám příjemné a nevíte, jak s nimi mluvit, jak se vymezit. 

Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozvést, pojďte dát manželství poslední šanci.

Komunikace s dětmi během rozvodu - Rozvádíte se a nevíte, jak s dětmi o rozvodu hovořit. Neumíte si poradit s reakcí dětí na rozvod.   

Manželské konflikty - Nedokážete se shodnout na výchově dětí. Pociťujete ve vztahu odcizení, osamocení, máte pocit, že nejste jeden pro druhého. Hádáte se pro nic za nic. Cítíte na partnera vztek a nevíte ani proč.

Komunikace po rozvodu - Nejde se nepohádat při předávání dětí? Pomohu vám zpracovat emoce ve vztahu s expartnerem a domluvit se s ním na výchově.

Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty, čekáte další dítě, starší zvládá situaci hůře 

Opakované tragické osudy v rodinné historii - opakují se ve vašem rodu určité události, tragické osudy lidí ve vícero generacích? Rozvody, sebevraždy, úmrtí, nemoci či opuštění? 

Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako psychiatrická sestra Vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci - deprese, úzkosti, psychózy... 

 

Průběh spolupráce

  Součástí psychoterapie může být  také reflektující tým. Jak se říká, víc hlav víc ví.  Pokud se domluvíme k jeho oslovení a pozvání, pomůže nám nahlédnout na příběh z nového úhlu.   Reflektující tým jsou 2-3 terapeuté, kteří sedí v místnosti s námi a po vyzvání vám mohou dát v průběhu setkání reflexi, ocenění a svůj jedinečný pohled na váš příběh, který vám otevře opět nové úhly pohledu.  Jsou to terapeuté a mají povinost mlčenlivosti.

Terapeutická setkání,  po domluvě a se souhlasem klienta, je nahráváno.  Nahrávku si můžeme společně pustit a klient slyší i vidí posuny, jak se v průběhu terapie mění on, ale i způsob vyprávění příběhu a mění způsob myšlení. Změny jsou často neuvěřitelně velké a podporují vůli vytrvat ve společném úsilí i když otázky, které pokládám nejsou vždy jednoduché. Ale na každou lze neodpovědět.  

Současně nahrávky předkládám na supervizi, kde se hodnotí proces terapie. Nehodnotí se, co říká klient, ale  to jaké otázky terapeut pokládá, proč se tak ptá, co tím sleduje. Supervize posouvá kvalitu spolupráce ze strany terapeuta. A každý terapeut se s každým klientem učí, protože žádní dva klienti nejosu stejní.   Díky možnosti supervize se naše spolupráce stává efektivnější.

 

pojďte se domluvit na konzultaci

  • Máte doma miminko a batole a je pro vás obtížné vyrazit do poradny? Konzultace může proběhnout také přes meet, pokud vám tato forma bude vyhovovat.
  • Napište SMS a nebo zavolejte na telefon 775 387 989 a domluvíme se na návštěvě, pokud telefon nevezmu, mohu se zrovna věnovat jiné klientce, klientovi, zavolám zpět. 
  • Poradna Nová Ves pod Pleší a přes Meet, Skype  500 Kč/ hodinu

 

Články na blogu o terapii rodinných vztahů a duševního zdraví