Rodinná a párová terapie 

Vztah dvou ovlivňuje třetího

 Rodinná terapie - pomáhá rodině, jako  celku nastolit rovnováhu ve vztazích.  Skrze vzájemný  dialog všech zúčastněných se dostáváme  jeden k druhému. V terapii jsou přítomné i děti, pokud je téma přístupné jejich uším.

Párová terapie - problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi jednotlivce. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Cílem terapie je nalezení společného cíle a vyladit vzájemnou komunikaci. 

 

Témata, s nimiž klienti přichází

 • Pocit vyčerpání, osamocení při výchově 
 • Pocity osamocení, nenaplnění ve vztahu.
 • Časté konflikty v rodinném prostředí 
 • Neshodnete se na výchově dětí.  
 • Potřebujete se domluvit během rozvodu
 • Chybí pocit přijetí rodinné sounáležitosti a pohody v rodinném prostředí
 • Časté neustávající konflikty s partnerem, štve vás vzájemně každá maličkost 
 • Komunikace s dětmi o rozvodu a po rozvodu 
 • Vzájemná komunikace rodiče a prarodiče vázne,  jak k sobě najít cestu?
 • Konflikty s partnerem skoro o ničem, štve vás vzájemně každá maličkost  
 • Komunikace s dětmi o rozvodu a po rozvodu,  aby byla situace pro děti  méně stresující
 • Vzájemná komunikace rodiče a prarodiče vázne,  jak k sobě najít cestu?
 • Rozvod ano a nebo ne? odcizení, ztráta společných zájmů, neustálé dohady a přesto stále váháte, zda se rozvést, pojďte dát manželství poslední šanci.
 • Agresivita a neklid u dětí, noční pomočování, pocuchy chování...  
 • Založili jste si novou rodinu - dítě si nerozumí s otčímem, s druhou matkou, konflikty, 
 •  Duševní onemocnění, psychohygieny, odborné psychosociální poradenství - jako  diplomovaná sestra pro psychiatrii vám mohu poskytnout poradenství při duševní nemoci, její terapie, v komunikaci, nabídku specializovaných služeb   

 

Průběh spolupráce

  Součástí psychoterapie může být  také reflektující tým. Jak se říká, víc hlav víc ví.  Pokud se domluvíme k jeho oslovení a pozvání, pomůže nám nahlédnout na příběh z nového úhlu.   Reflektující tým jsou 2-3 terapeuté, kteří sedí v místnosti s námi a po vyzvání vám mohou dát v průběhu setkání reflexi, ocenění a svůj jedinečný pohled na váš příběh, který vám otevře opět nové úhly pohledu.  Jsou to terapeuté a mají povinost mlčenlivosti.

Terapeutická setkání,  po domluvě a se souhlasem klienta, je nahráváno.  Nahrávku si můžeme společně pustit a klient slyší i vidí posuny, jak se v průběhu terapie mění on, ale i způsob vyprávění příběhu a mění způsob myšlení. Změny jsou často neuvěřitelně velké a podporují vůli vytrvat ve společném úsilí i když otázky, které pokládám nejsou vždy jednoduché. Ale na každou lze neodpovědět.  

Současně nahrávky předkládám na supervizi, kde se hodnotí proces terapie. Nehodnotí se, co říká klient, ale  to jaké otázky terapeut pokládá, proč se tak ptá, co tím sleduje. Supervize posouvá kvalitu spolupráce ze strany terapeuta. A každý terapeut se s každým klientem učí, protože žádní dva klienti nejosu stejní.   Díky možnosti supervize se naše spolupráce stává efektivnější.