Semináře empatické výchovy

Porozumění dětem a rodičům

Batolátka a předškoláci

Výchova začíná ve chvíli, kdy  dítě slézá z klína, říkala Jiřina Prekopová. Ve chvíli, kdy se z bezpranného miminka stává človíček, kterého můžeme položit na zem, aby lezlo, když chce, je třeba se zamýšlet nad poojetím naší výchovy a našeho přístupu k ní. 

Jak být dětem oporou a parťákem zároveň

  Začíná mít dovednosti projevit svou vůli.  Ne, ne a ne... Vyhovět, či nikoliv?  Nahlédneme na jednotlivé výchovné situace,  ukážeme si,  jak propojit důslednost s laskavostí. Získáte nadhled a nový úhel pohledu ve výchovných situacích, ve světle porozumění psychosociálním specifikům a potřebám malých dětí.

,,Vychovávat začínáme, když dtíě slézá z klína." Prekopová

15. měsíc na světě a z malého andílka se  stává čertík k pohledání. Ne, Ne, Ne a Ne je na denním pořádku. Řeknete černé, on chce bílé...  Váš výchovný styl se liší od toho který vám radí ostatní. Pojďme více porozumět dětskému vzdoru a situacím, které každodenně se svým batolátkem prožíváte.

Mapa laskavé a důsledné výchovy

Poznání řádu lidského soužití přináší poicty jistoty a bezpečí

jak dětem, tak rodičům

  Slýcháte od odborníků "musíte nastavit hranice"? Ale jak a co vlastně znamená nastavit hranice v současné době? Jasné a čitelné vedení dává dětem pocit jistoty a bezpečí a důsledné hranice a řád je zase učí zvládat flustraci v bezpečí domova, inovativní myšlení a vytváření plánu B. Když to nejde tudy, musím přemýšlet, jak na to jinak.  Cílem semináře  s besedou je podpořit rodičovstkou sebejistoutu a porozumět do hloubky jednotlivým výchovným situacím, které se svými dětmi prožívají. 

Výchovné poradenství

,,Vychovávat začínáme, když dtíě slézá z klína." Prekopová

Cílem setkání je porozumět dynamice sourozenckých vztahů v kontextu širšího rodinného zázemí, sourozenecká konstelace a její odraz v přístupu k životu, profesním uplatnění a životní spokojenosti. Povíme si a vyzukoušíme, jak řešit konflitky sourozenců bez šablony viník – oběť, prevence sourozenecké žárlivosti a když přijde, jak s ní pracovat.

,,Vychovávat začínáme, když dtíě slézá z klína." Prekopová

Začali jste uvažovat o docházce vašeho batolátka, předškoláčka do školky? Nejste si jisti, zda to bude vhodný krok pro dítě?  A je na odloučení od maminky připraveno? Ráno co ráno odmítá odejít do MŠ. Ve školce pláče a vy nevíte, jak dál? Jak dětem usnadnit adaptaci na nové prostředí a odloučení od rodičů, být mu oporou s jistotou, že jste se rozhodli správně.

Mladší školní věk

Svoboda a kompetence jdou ruku v ruce se zodpovědností...

Děti školou povinné již mají svou hlavu a mají také dostatek kompetencí, aby si některé své úkoly zajistily samy. Někdy se jim do povinností nechce, máme pocit, že jsou líní, nezodpovědní a nevíme, jak je přimět ke spolupráci, jak se domluvit a jak naučit děti zodpovědnosti, schopnosti komunikace, kompromisu ale za současného přijetí vlastní zodpovědnosti?  

Kultivovaná agrese nám pomáhá se zdravě prosadit

Také si říkáte, jak to, že tak zlobí, vzteká se, je stále v opozici a neposlouchá.  Ale i takové zlobení má své motivy. Pojďme se vydat k jejich kořenům. Nehledáme vyníky, hledáme kořeny nežádoucího chování v kontextu životních a rodinných souvilostí osobního a rodinného života dítěte a v tomto kontextu, v komunikaci,  pak budeme nacházet cesty, jak tyto projevy minimalizovat a jak s nimi pracovat.

Puberta a dospívání

„Komunikace je nejsilnějším faktorem  ovlivňujícím zdraví člověka  a jeho vztah k ostatním lidem.“ V. Satirová

Jak se s potomkem domluvit,když má svou hlavu ale i  dostatek kompetencí na své sebeprození i když životních zkušeností je zatím pomálu? Teenegeři mají již na spoustu věcí vlastní názor, mají kompetence, komunikační dovednosti a potřebují být akceptováni jako dospělí, ale stále mají potřeby dětí.  Pojďme se zorientovat ve světě našeho školáka, adolescenta a vyvážit komunikaci s výchovou. Připoutání s uvolňováním a vyznat se ve zjitřené emocionalitě potomka, kterou  s sebou přináší toto období. 

Už ne dítě, ještě ne dospělý

 Vymezování se vůči rodičům, které však stále ještě potřebují. Puberta přichází kolem 11 roku. Děti ,,klackovatí", přijdou nám líné, neuctivé a drzé. Teenageři se ocitají v období chaosu a vypjaté emocionality, nyní hledají své místo ve společnosti. Potřebují se odpoutat od rodičů a současně si hledají své místo ve světě lidí.  Jak zvládat toto, pro všechny zúčastněné, náročné období si budeme povídat především. 

Podpora efektivní  komunikace jako základní pilíř rodinné pohody

 
 
 

 Komunikace je základním pilířem rodinné pohody. Pojďme spolu hledat cesty, jak se vzájemně domluvit na vyladění potřeb všech zúčastněných.  Na konkrétních případech si můžeme uvědomit, jak pomocí efektivní emoční komunikací na úrovni očekávání a potřeb všech zúčastněných  lze pomoci v rodinném prostředí udržet přátelskou atmosféru i v případě, že nebude možné se  faktické rovině domluvit.  Prostě se nelze shodnout....  Kdy vůle naráží na vůli a komunikace se stává bojem, kdo z koho. Budeme společně hledat cestu z konfliktů  mezi dospělými,  ale také mezi rodiči a dětmi, protože každá rodičovská snaha o nastolení hranic  a pravidel je přirozeným konfliktem dvou vůlí, vlí rodiče a vůlí dítěte, pojďme se učit je řišit efektivně vstříc potřebám všech zúčastněných. 

Vztah muže a ženy je pilířem rodinné stability.

Jak řešit konflikty, abychom se navzájem  neodcizovali a nevzdalovali se jeden druhému?  A jak si uchovat lásku a vřelý vztah v rutině každodennosti? Konflikty jsou přirozenou součástí našeho života a na těch vyřešených rosteme.  Jak je řešit s nadhledem a s porozuměním ke všem přítomným, o tom je tato přenáška. 

Za minulostí tlustou čátu nelze udělat, minulost je třeba zpracovat ... 

Mezigenerační vztahy jsou jednou z nedílnou součastí rodinného života. Odvracíme-li se od svých rodičů, odmítáme jejich metody výchovy, životní styl,  chování, přichází vyčerpání. Pojďme se podívat na vzájemnou komunikaci, jak se  domluvit, s respektem k potřebám všech zúčastněných a vzájemému pocitu sunáležitosti.  

Rodové kořeny jsou kotwou bytí v každodenní realitě.

Představíme si řád v rodinném systému v kontextu výchovy a pěstování rodinných vztahů. Na pohádce o Popelce a o Sněhurce si ukážeme, k čemu vede jeho narušení podle toho, kdo má kde své místo a která práva a povinnosti se k tomu místu pojí.  Vyladíme aspekty komunikace, které když nejsou v rovnováze, vytvářejí pnutí a nepohodu v rodinném systému.  

Výchova je o vztahu, ne o poslušnosti

Na své děti jste největším odborníkem Vy.

 
 
 

 Tápete. Domlouvat, vysvětlovat, tresty bitím?  Nechat dítě vztekat? Nebo ne? Diskutovat s potomkem, a nebo má prostě poslouchat? Povíme si o vývoji dítěte a představíme si dostupné výchovné styly a co si z nich pro výchovu vyzobat, aby byla v souladu s vašimi postoji a názory na výchovu ale i v souladu s vývojovými specifiky a potřebami dětí.