průvodce laskavé a důsledné výchovy

Puberta, a neb jak se vzájemně neztratit 

už ne dítě...   ještě ne dospělý...

Cílem společného setkání je podpora  porozumění potřebám a hodnotám adolescenta, a přijmout ho takového, jaký je, s udržením určitých pravidel ve vzájemném soužití a komunikaci. Posílení trpělivost a nadhledu rodičů najít cestu, jak dát adolescentovi důvěru, svobodu a současně se nezbláznit  strachy o jeho budoucnost. Lze podpořit jeho schopnosti, respektovat vlastní pohled na situaci a současně mít pocit, že stále své dospívající ,,dítě" vedeme tou správnou cestou ke zdařilé budoucnosti,  i když tato cesta není přesně ta, kterou jsme měli na mysli my.  Současně prožijeme, zkusíme si empatickou, nenásilnou komunikaci, kterou lze najít společnou řeč, i když názory se značně liší. Zažijeme si, jak zpracovat se zjitřenou emocionalitu adolescenta, ale i tu naší právě ve vypjatých ,,výchovný situací", v situaci, kdy nás obavy a strach ovládají natolik, že vstupují do vztahu mezi nás a adolescenta.  Chce to odstup, ale jak ho získat, o tom bude naše setkání především.

Tak zvané ,,druhé období vzdoru\" v životě vašeho potomka. Vymezování se vůči autoritám přichází kolem 11 roku. Děti ,,klackovatí\", přijdou nám líné, neuctivé a drzé. Pořád jen kamarádi, hry,  silně emotivní a na naše slovo nedají i kdyby... Puberta. Samotné děti se ocitají v období chaosu a vypjaté emocionality. Vymezování se vůči naší autoritě je pro ně náročné, vždyť nás stále potřebují. A je na nás, jak tento vývojový mezník zvládneme a jak dokážeme být dětem oporou i přes jejich hostilitu, nezájem a neustálé se vymezování.

aby našel sám sebe, musí se na čas vzdálit rodičům

Jiřina Prekopová říká, že dítě v pubertě již nemáme vychovávat. Vše, co jsme dětem mohli svým výchovným působením vštípit, na to jsme měli uplynulý čas. Nyní  již výchova spočívá hlavně v tom, abychom dokázali být dětem průvodcem na jejich cestě k dospělosti. Abychom dbali na to, zda jdou správným směrem a současně přijímali jejich vlastní úsudek, jejich cestu. Jak toto vybalancovat? O tom budeme mluvit především.

Cílem setkání 

je porozumět světu dospívajícího, jeho hodnotám a přijmout ho  takového jaký je. Jak k sobě nalézt  i přes bouřlivou emotivitu cestu, aby nás ještě chvilku přijímal a respektoval jako průvodce na své cestě životem.

Co se dozvíte

 • jaký má význam puberta pro vývoj  a pro život člověka
 • s čím se náš dospívající pere, jaké jsou jeho hodnoty a co potřebují   
 • dospívání v kontextu s moderní společnosti 
 • konflitky tohoto vývojového období a jejich dopad na zvtahy a jednání
 • význam laskavé autority a vzorů v tomto vývojovém období
 • boj rozumu, vůle a emocí,  proč emoce tak často vítězí
 • pomáháme dětem zvládat agresi, negativní emoce, lákadla moderní společnosti
 •  jak se nevzdat svého vlivu na dítě, a jak ho neodehnat
 • jak dětem předat tolik zodpovědnosti, kolik mu náleží, aby ji přijalo
 • rodinné vztahy v období puberty, co potřebuje dcera, syn od matky, od otce
upřímně, celé je to hlavně o nás, jak tu pubertu dětí zvládneme ...
 • jak reagovat na poznámky dospívajícího, bychom se nepohádali a současně si zachovali sebeúctu
 • komunikace s dospívajícím, když se řítí do ,,obtíží"
 • má potomek naši důvěru a máme odvahu a kuráž mu dát prostor pro svobodné jednání? 
 • máme velkou potřebu kontroly, ulehčujeme dětem více, než je nutné? Jak z toho ven? 
 • jak najít sílu a cestu unést rozhodnutí dospívajícího, které se nám vůbec nelíbí  
   
Ve vzájemném vztahu učíme děti svým příkladem a přístupem samostatnost, zodpovědnost,respekt a toleranci. Jak k sobě nalézt  i přes bouřlivou emotivitu cestu, aby nás ještě chvilku přijímal a respektoval jako průvodce na své cestě životem...

 

PROBĚHLO