Seminář empatické výchovy

Agresivita a neklid u dětí

jak jim předcházet, jak s nimi efektivně pracovat 

 Informační centrum městské části Praha 3

 pořádá přednášku s besedou

Agresivita a neklid u dětí

termín v jednání od 15:00 do 16:00  hodin

 Milešovská 1 , stanice metra A - Náměstí Jiřího z Poděbrad     

Registrace:   tel:+420 222 116 409 

 E-mail: sulcova.adela@praha3.cz     

 vstup zdarma, dotováno z projektu MPSV 

 

Také si říkáte, jak to, že tak zlobí, vzteká se, je stále v opozici a neposlouchá. Někdy můžete mít pocit, že dítě, dělá naschvál. Ale i takové zlobení má své motivy. Pojďme se vydat k jejich kořenům.

Neklid často v agresi přechází, jeden jeden je spojen s druhým. Pojďte si povídat o tom, jak jim předcházet a jak s nimi pracovat tak, aby i po hádce, cítili se všichni přítomní jak v pohádce.

Vztek, agrese, je krokodýl, kterého cosi v  dítku probudilo a potomek ho neumí sám zkrotit. Potřebuje vaši pomoc. Abychom mu mohli pomoci, musíme pochopit, přijmout a zpracovat své vlastní emoce, které dítě svým chováním probudilo v nás, ale i ty jeho. Porozumíme-li, pak  můžeme pomoci dítku zkrotit jeho krokodýli.

Potlačená agrese bývá původem psychosomatických nemocí, nepřiměřeně ventilovaná agrese ničí vztahy s nejbližšími. Je dobré vztek přijmout a  naučit se s ním pracovat, protože je přirozenou součástí situací, které prožíváme. 

Cíl semináře:

Cílem setkání je pochopit agresivitu dětí,  pomoci dětem, se ji naučit krotit. Jak kultivovat agresivitu, ventilovat ji tak, aby neubližovala dítěti v jeho tělíčku, ale aby také neničila jeho vztahy s okolím.

 

Náplň setkání
 • boj emocí, rozumu a vůle,proč emoce tak často vítězí
 • příčiny agrese a neklidu v dětském věku
 • jaké emoce se ukrývají pod agresí a neklidem?
 • jak předcházet agresi a neklidu, jak s nimi pracovat?
 • komunikace jako nástroj pro prevenci a zvládání agrese 
 • důslednost, disciplína a rodičovská sebejistota, jak je posílit?
 • jak zacházíme se vztekem, a jak náš postoj k emocím ovlivní výchovu
 • projevy agresivního chování a jak na nás působí
 • důsledky potlačené agrese
 • Hra a společné aktivity jako prevence  
 • Jak naučit dítě zpracovat emoce
 • Výchova, která brousí ostré hrany konfliktu

Potlačená agrese vede k depresi a k psychosomatickým obtížím jako je astma, alergie, žlučník, migréna atd. 

Pojďte hledat cestičky, jak na krokodýlí slzičky.

Vyzkoušíte si
 • modelové rozhovory, jak zvládat konfliktní výchovné situace
 • komunikační techniky na podporu empatie
Odnesete si:
 • průvodce empatickou výchovou, jak zvládat agresivní chování v komunikaci v rodině i mimo ni

Letáček ke stažení Jak zvládat agresi a neklid dětí

Konalo se

čtvrtek 31.1. od 18 hodin 

MC Domeček Praha 11 Háje, 

U Modré školy 1, (přímo na metru Háje)

Vstupné 80 Kč

MC Domeček Praha 11 Háje

registrace na stránkách MC Domeček