seminář empatické výchovy

Agresivita a neklid u dětí

kulitvací agresivity podporujeme osobnostní růst dětí

Neposlušnost, agrese, neklid a vzdor  jsou přirozenou součástí projevu našich dětí. Pojďme jim porozumět, přijmout je a začít s nimi efektivně pracovat.  Také máte občase pocit, že Vám to zase dělá naschvál? Zlobí, stále se vzteká, neposedí, je nepozorný, dělá naschváli, jediné u čeho vydrží je televize.  Je hodný a v pohodě ve chvíli, kdy je po jeho.  Máte občas pocit, že ten kdo vede každodenní režim je Váš potomek a ne Vy? Tak to je tato přednáška právě pro Vás.  Vydáme se ke kořenům neklidu a agrese našich dětí. Budeme je vnímat v širším kontextu životních situací a podmínek, abychom jim porozuměli a mohli je společně s dětmi lépe zvládat.  

Témata, kterým se budeme věnovat

  • vydáme se ke kořenům agrese a neklidu - lepší prevence, než-li restrikce 
  • proč emoce tak často vítězí nad rozumem a vůlí
  • příčiny agrese a neklidu v dětském věku a jak jim v rámci výchovy předcházet 
  • emoce ukryté pdo projevy agrese a neklidu a jejich zpracování ve vztahu
  • jak předcházet agresi a neklidu, jak je minimalizovat tady a teď v rácmi komunikace 
  • proč dávají jasná pravidla a řád  dětem pocit jistoty a bezpečí, jak z nich čerpají
  • základní pravidla empatické komunikace, aneb jak se domluvit bez pocitů vzteku a viny na jedné či druhé straně
  • důslednost, disciplína a rodičovská sebejistota, proč jsou důležité pro snížení neklidu u dětí a jak je posílit 
  • jak zacházet s vlastním vztekem,  jak náš postoj k emocím vstupuje do výchovy
  • pojďme rozetnou rodinný kruh šílenství, který nás může držet v kolotoči nerespektu, zlosti a vzteku.

 

Cílem našeho setkání je porozumět projevům agerese, jejim příčinám a naučit se s ní efektivně pracovat. A to proto že, potlačená agrese bývá původem neklidu a  psychosomatických nemocí, a nepřiměřeně ventilovaná agrese do okolí  zase ničí vztahy s nejbližšími. Pojďme se učit připojit k vlastní emocionalitě a emocionalitě dětí, pojmenovat ji, pochopit a uchopit a pracovat  s ní, protože to je ta neúčinější prevence agrese a neklidu u dětí i dospělých. 

Na modelových situacích si ukážeme, zažijeme, jak lze v komunikaci s pocitem sounáležitosti a porozumění brousit hrany konfliktu a dojít ke vzájemné domluvě na úrovni vztahové i když v obsahové rovině se nelze domluvit.  Máte své nevyřešené situace stále v hlavě? Přijďte s nimi na naše společné setkání a jejich síla bude slábnout.

 Těším se na setkání s Vámi  Katka Neubauerová