seminář empatické výchovy

Výchova laskavá a důsledná zároveň

Jiřina Prekopová říkávala, že výchova začíná ve chvíli, kdy dítě slézá z klína. A o chvilku později zde máme vzdor. Potomek začíná urputněji projevovat svou vůli, zkouší naši trpělivost, co uneseme a co ne a co je správné a co ne. Z našich reakcí, na našem příkladě a z našich pevných postojů získává informace, jak to na tom světě a mezi lidmi vlastně chodí. Jsme našim dětem majákem na cestě od narození k dospívání. Když dítě začíná projevovat svou vůli. Vyhovět či nikoliv? Neexistuje univerzální odpověď, ale můžeme si povídat o tom, co dokáže naše důslednost spojená s laskavostí děti naučit do žiovta? Pojďme porozumět chování dětí v kontextu vývojových zákonitostí období vzdoru, abychom mohli být více nad věcí a lépe porozuměli chování dítěte v jednom z nejnáročnějších období života dítěte i rodiny. Budeme si ilustrovat na konkrétních příkladech, jak je důslednost a jasné vedení malých dětí důležité pro jejich zdárný vývoj. Nahlédneme na výchovné situace, ukážeme si, jak propojit důslednost s laskavostí. Získáte nadhled a nový úhel pohledu ve výchovných situacích, abyste byli dětem oporou a parťákem zároveň.

Tápete zda nejste při výchově příliš pevní a nebo naopak máte pocit, že jste málo důslední? Někdy už fakt nevíte, jak si zajistit poslušnost dítěte? Děti Vás přivádí k šílenství. Nevíte, co s tím.  Když povolíte, bude vám skákat po hlavě,  když budete pevní, je vám ho líto...

Už, už zvažujete trest bytím.  Nevíte jak na něj, ...  ..., ale tento styl výchovy vám nesedí. 

jak být dětem parťákem a oporu zároveň

 

Cíl setkání

Cílem setkání je posílit rodičovskou sebejistotu a sladit důslednost s  porozuměním při výchově. Uvědomit si, které emoce a přesvědčení vás činí méně  důslednými. A to skrze porozumění kontextu chování dítěte, jeho pozici v rodinném systému.

Porozumíme také vlastním emocím, jak vstupují do výchovy a ovlivňují mnohdy naše jednání, očekávání, aniž bychom si toho byli vědomi.

Ve chvíli, kdy emoce poznáme, porozumíme jim a povedlo se nám je zkrotit, je čas se  vrhnout na empatickou komunikaci a ,,pravidla" výchovy na základě vzájemného porozumění, která nám pomohou rozvíjet lásku bez podmínek a brousit hrany konfliktů dříve, než se vyostří.

Mluvit budeme o

 • významu hranic pro člověka, rodinu
 • výchova v kontextu postmoderní společnosti 
 • boj rozumu, vůle a emocí, aneb proč emoce tak často vítězí 
 • jak je to s našimi emocemi ve výchově, pojďme je poznávat, porozumět jim a pracovat s nimi
 • proč je pro dítě důležité umět respektovat autority a jaký má autorita význam pro život
 • jak rozvíjet lásku bez podmínek, co je vlastně bezpodmínečná láska 
 • základní potřeby dětí, potřeby a jak děti vnímají svět  a vztahy kolem sebe
 • bezpodmínečná láska a jak ji rozvíjet
 • empatie a neb vztahy na základě vzájemného porozumění
 • co podlamuje naši důslednost nejčastěji a jak ji podpořit
 • uvědomění důsledků nedůsledné výchovy jako podpora  důslednosti
 • pravidla empatické výchovy
 • co jsou to ,,logické tresty" a jejich výhody
 • porozumění jako cesta ke spolupráci a motivovanosti
 • hodnoty a vlastnosti, které důslednou výchovou rozvíjíme
 • kde čerpat sílu na důslednou a laskavou výchovu

otevřeme cestu k důsledné výchově, při níž je respekt k potřebám a emocím dítěte přirozeností

 

Vážené maminky a vážení tatínkové dětí ve věku 2 -6 let,

které nechodí zatím do školy, ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku k disertační práci Informační zdroje současného rodičovství a jejich vliv na formování výchovné strategie. Dotazník zabere cca 20 minut, lze ho pohodlně vyplnit také v mobilním telefonu, kam se dostanete přes QR kód níže. Děkuji moc za případné vyplnění dotazníku, Kateřina Neubauerová

Dotazník k výzkumu