PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

 

 

 

 

 sociální pedagog, psychoterapeutka, lektorka, 

Mgr. Kateřina Neubauerová

Dokončené vzdělání

2007 - 2009 Filosofická fakulta univerzity Karlovy  - katedra pedagogiky -  sociální pedagogika - poradenství (Mgr.)

2003 - 2006 Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta -  Specializace v pedagogice (Bc.) obor sociální patologie a prevence

2001 -  Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5  - Diplomovaná sestra pro psychiatrii (DiS.)

Výcviky   

2018 - ...  Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ,,Cestou systemických terapií" Narratio Institut Praha - www.narratio.cz 

2007 - 2010 červen -  Výcvik rodinné terapie Terapie pevným objetím dle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 hodin  

Příspěvky ve sborníku konferencí

  NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Nošení dětí v šátku jakou součást primární prevence sociálně palotogických jevů. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 261 - 266

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Pevné objetí jako životní forma. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 267 - 274

Aktivní účast na konferenci

15.11 - 17.11. 2018 - 35. Konference socialní psychiatrie ,,Zotavení – rehabilitace, psychoterapie a klinická praxe“ Loučná nad Desnou, akce garantovaná Českou asociací sester (ČAS/651/2018) aktivní účast, spoluautor s kolegou sociálním pracovníkem  Bc. Liborem Hejlem, DiS. ,,Zotavení klienta v domácím prostředí za podpory multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví klinky ESET“

 Sebezkušenostní semináře s osvědčením

23. 11. 2014 - Jdeme společně ll. - trénink a prohloubení komunikačních dovedností, Vzdělávací program akreditován MŠMT (11564/2014-1-352) a MPSV (2014/0602-PC/SP/PP) v rámci dalšího vzdělávání pracovníků. Pod vedením lektorky MUDr. T. Horké, Ing. Z. Šmerklové, Mgr. B. Dobešové, Ph.D. 

2011   seminář pro lektory  ,,Školy lásky v rodině" dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové, na němž jsem získala certifikát k oprávnění lektorské činnosti ,,Školy lásky v rodině" výchovy láskou a k lásce.

 23. 5. 2017 -  Školení nošení v šátku Kříž s kapsou uvnitř"  Die Trageschule, Síť pro poradenství nošení

5 - 14.5 2015 - Lektorský kurz laktačního poradce- zdravotníka v Praze, LAKTAČNÍ LIGA , přednášející MUDr. Anna Mydlilová

 

Semináře a kurzy

13.11 – 14.11. 2018 Emoční CRP – Connectiong, mePowering, Revitalizin, registrovaná akce ČAS pod číslem ČAS/690/2018, délka akce 13 hodin, lekor, školitel – Daniele B. Fischer, MB,.Ph.D

14. 2. 2018 - Global Assessement of functioning (GAF) - Seminář Centra pro rozvoj duševního zdraví z.s, lektor Mgr. Pavel Říčan. 

25.11 - Integrovaný psychoterapeutický program  pro pacienty se schizofrenií II. Eset, psychoterapeutiká a psychosomatická klinika, lektor Mudr. Ondřej Pěč a Bc. Adéla Hrubcová.

 2. 2014  - SCIO - Jak rozvíjet emoční inteligenci dětí- dvoudenní zážitkový seminář vedl Mgr. Lukáš Šlehofer.

 2013/ 11  - Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ -  přednášel PaedDr. Zdeněk Martínek , organizoval CEVAP Praha. Vzdělávací program byl akreditován MSMT - 49 806/2012-201-912

11.10 - 12.10 . 2013 Supervize certifikovaných  lektorů ,,Obonvy lásky v rodině" v Brně s PhDr. Jiřinou Prekopovou a MuDr. Táničkovu Horkou

 2011/ 9 - Kurz ,,Respektovat a být respektován" - 1 část. pořádaného v Mníšku pod Brdy. Akreditace MŠMT č. 21 577/2009-25-521, Bc. Hana Čechová, PhDr. Dobromila Nevolová a PhDr. Jana Nováčková

2010 listopad - lektorský kurz  PRÁCE SE SNOUBENCI-  Rodinné centrum Praha, MUDr. Halka Korcová  2010, květen - dvoudenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové ,,Obnova lásky v rodině, výchova láskou." 

 2010, duben - dvoudenní seminář ,,Síla rodových kořenů,,, který vedl rodinný terapeut Gerhard Streiche

 2002 - Rogerovská psychoterapie a poradenství - 60ti hodinový kurz pro konzultanty Linky bezpečí - lektor PhDr. G.Langošová         

2002 - Neverbální psychoterapeutické techniky v rozsahu 40ti hodin -   PhDr. Hana Junová

2002 - Neverbální psychoterapeutické techniky v rozsahu 40ti hodin -   PhDr. Hana Junová

2001 - Seminář Relaxační techniky a jejich využití v praxi. V délce 17cti .hodin - vedla PhDr. G.Langošová

2003 - Asertivita - seminář pořádaný Eset o.s. - Help, Eset, Psychoterapeutickou a psychosociální klinikou s.r.o. Lektoři Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. MuDr. Ondřej Pěč za Eset Help.

 

Odborná praxe podpůrně terapeutická a psychoterapeutická

 2017 - ..... terénní psychiatrická sestra v centru duševního zdraví – CDZ na psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset – Praha 10, Strašnice 

2014-2019 Laktační poradkyně – zdravotník Rodinné centrum Dobříšek,  externí rodinný a výchovný poradce, lektorka seminářů pro rodiče

2013 -... externí rodinný  výchovný poradce rodinného centra Dobříšek a  lektorka seminářů empatického rodičovství, odborný garant a utorka textů žádosti o grant na MPSV  pro rodinné centrum Dobříšek

2005 - 2019 kurzy šátkování a šátkové poradenství v domácím prostředí

2014 -  2016 vedoucí lektorka na DPP adaptačního prográmku miniškolička v RC Dobříšek Hrajeme si bez maminky, v duchu empatického rodičovství.

2015 - 2019 tvořivé dílničky pro děti prvního stupně ZŠ na Nové Vsi pod Pleší - DPP

2012 -2013 Pracovní pozice terénní psychiatrické sestry na Krizovém oddělení DPS Ondřejov, kde jsem aplikovala rodinné a psychosociální poradenství rodinám a pacientům v aktutním psychotickém stavu s aplykací asertivní terénní péče.

2010 - 2016 Kurzy šátkování v RC Dobříšek na Dobříši o rok později zde také vedu kroužek pro děti  od 4 let v doprovodu rodičů - Dílnička domácího tvoření   - DPP

2010 - lektorka seinářů o pevném objetí jako životním stylu a rodinné a výchovné poradenství - ŽL

2004 – 2012 mateřská dovolená,  dobrovolnická činnost v MC a RC. Kroužky tvoření pro rodiče a děti

1996 - 2003 - Práce diplomované psychiatrické sestry na otevřeném koedukovaném oddělení v PL Bohnice

2000 - 2002 - Praxe samostatného externího konzultanta 2. kategorie.  Linky Bezpečí, Praha Bohnice  

 18. 5. 2015 V pořadu sama doma jsem povídala o empatické výchově.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/215562220600072/

 215562220600072_01 (1)

V pořadu Sama doma jsme se synem vyráběli herbář

     http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/2145622
20600097/

214562220600097_04

Nerecenzované příspěvky v odborných časopisech

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Lékař léčí lidi, ne orgány. Zdravotnické noviny, Praha: Mladá fronta, 2007. r. 56. č. 12. str. 20-21

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Jak se osvědčily šátky. Děti a my, Praha: Portál, 2007. r. XXXVII. Č. 1. ISSN: 0323 - 1879 str. 12-13

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. O krok blíže k potřebám novorozence a kojence. Sestra, Praha: Mladá fronta, 2006. r.XVI. č. 7-8. ISSN: 1210 - 0404 str. 32

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Ad. Návrat k indiánským babičkám. Děti a my, Praha: Portál, 2005. r. XXXV. č.5 ISSN:0323 - 1879 str. 60

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Psychodiagnostika u pacienta s poruchou osobnosti - Kauzuistika. Sestra, Praha:Sanoma Magazines, 2004 r. XIV. č.10. ISSN: 1210 - 0404 str. 29-30

 ČÍŽKOVÁ, Kateřina. Empatie - Křehká vlastnost zdravotníků. Sestra, Praha: Strategie s.r.o., 1999. r.IX. č.6. ISSN: 1210 - 0404 str. 27