Workshop o výchově a rodičovství s rodinnými konstelacemi

Rodinné konstelace doplněné modelovými rozhovory empatické komunikace 

Rodinné konstelace jsou úžasnou metodou, která nám dokáže odhalit dynamiku vztahů v rodině, nevědomé emoce a touhy, které vedou naše jednání a jednání našich nejbližších. My je však použijeme pouze na situace tady a teď, říká se, jako náhledové konstelace či poradenské,  a spolu s akcentem na komunikaci na základě vzájemného porozumění si  výchovné a konfliktní situace  ,,zahrajeme" tak jak probíhají v přítomnosti a převedeme je v opětovný smír,  pocit sounáležitosti a vzájemné lásky. 

Odnesete si:

 • Zážitek efektivní empatické komunikace na úrovni potřeb a emocí
 • Podpora porozumění v kontextu situace
 • Zážitek řádu rodinných vztahů a jejich dynamiky v situaci tady a teď
 • Nastavení výchovy v souladu s řádem rodinných vztahů 
 • Získáte nový úhel pohledu, nadhled a odstup

Pojďme prožívat moudrost řádu rodinných vztahů.

 Vyzkoušíme, jak vykomunikovat spor, aby po jeho ukončení bylo VŠEM zúčastněným opět dobře. Zažijeme, vyzkoušíme si a pocítíme, jak  naše partnerské vztahy, vztahy s prarodiči, ovlivňují komunikaci s dětmi a s partnerem.

 • dítě v síti konflikních vztahů dospělých
 • sourozenecké vztahy a  sourozenecká rivalita 
 • pozice dítěte v rodině 
 • mezigenerační vztahy
 • řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, spojené rodiny po  rozvodu
 • otázky, rodinné, výchovné a partnerské s nimiž se budete chtít podělit
 • opakují se v rodině z generace  tragické osudy
 • narovnání vztahu s rodiči, s dětmi, s partnerem, co stojí mezi vámi, že láska neproudí, jak by měla

     4 hodinové setkání v soulasu s řádem rodinných vztahů a empatické, nenásilné komunikace

maximální počet 6 účatníků cena setkání 1000Kč 

Pojďte na příbězích ze života vnímat dynamiku rodinných vztahů.  Porozumíte doposud nepochopenému  jednání svých nejbližších, ale i svému, získáte nadhled, odstup a trpělivost v konfliktních situacích.