Seminář o výchově a rodičovství s rodinnými konstelacemi

Pojďme prožívat moudrost řádu rodinných vztahů.

Náhledové rodinné konstelace doplněné modelovými rozhovory empatické komunikace 

Rodičovství a partnerství se odehrává ve spleti širších rodinných vztahů, kdy vztah dvou ovlivňuje třetího a ty další, jako když hodíte na hladinu kamínek, kruhy se šíří dál a dál... Pojďme porozumět dynamice rodinných vztahů, poodhalit jejich sílu na prožívání jejich kvality tady a teď, jež se odráží na míře spokojenosti všech zúčastněných. Porozumění dynamice rodinných vztahů nám pomůže porozumět emocím, očekávání a pozici každého členů rodinného systému. Ukážeme si na pohádkách o Popelce a o Sněhurce, co může nepořádek v řádu rodinných vztahů v životě jednotlivců způsobit.  Přes vzájemné porozumění se pak můžeme lépe domluvit a vyladit komunikaci tak, aby členům rodiny bylo doma pospolu dobře.

Rodinné konstelace jsou úžasnou metodou, která nám dokáže odhalit dynamiku vztahů v rodině, nevědomé emoce a touhy, které vedou naše jednání a jednání našich nejbližších. My je však použijeme pouze na situace tady a teď, říká se, jako náhledové konstelace či poradenské,  a spolu s akcentem na komunikaci na základě vzájemného porozumění si  výchovné a rodinné situace  ,,zahrajeme" tak jak probíhají v přítomnosti a ukážeme si, jak konflikt lze převést ve smír s porozuměním vnitřní dynamiky rodinných vztahů. 

Odnesete si:

 • Zážitek efektivní empatické komunikace na úrovni potřeb a emocí
 • Podpora porozumění v kontextu situace
 • Zážitek řádu rodinných vztahů a jejich dynamiky v situaci tady a teď
 • Nastavení výchovy v souladu s řádem rodinných vztahů 
 • Získáte nový úhel pohledu, nadhled a odstup

 Zažijeme, vyzkoušíme si a pocítíme, jak  naše partnerské vztahy, vztahy s prarodiči, ovlivňují komunikaci s dětmi a s partnerem.

 • dítě v síti konflikních vztahů dospělých
 • sourozenecké vztahy a  sourozenecká rivalita 
 • pozice dítěte v rodině 
 • mezigenerační vztahy
 • řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, spojené rodiny po  rozvodu
 • otázky, rodinné, výchovné a partnerské s nimiž se budete chtít podělit
 • opakují se v rodině z generace  tragické osudy
 • narovnání vztahu s rodiči, s dětmi, s partnerem, co stojí mezi vámi, že láska neproudí, jak by měla

Pojďte na příbězích ze života vnímat dynamiku rodinných vztahů.  Porozumíte doposud nepochopenému  jednání svých nejbližších, ale i svému, získáte nadhled, odstup a trpělivost v konfliktních situacích.  

Na setkání s Vámi se těší Katka Neubauerová