Seminář empatické výchovy

Hranice, řád a motivace 

aneb proč se jim děti často brání

tlak vyvolává protitlak

MC Domeček Praha 11 Háje

 30.4. 10.- 12 hodin

MC Domeček

Praha 11, Háje, U modré školy 1

Cítíte se tváří v tvář dítku občas bezmocní?  Říkáte si, co dělat, aby poslechl? Výhrůžky, vysvětlování, počítání... Nic nepomáhá.  

Ví, co bude následovat, zná pravidla, a přesto si dělá, co chce. Honí se vám hlavou obavy, aby byl potomek dobře vychovaný... Ale ten pocit, že se nedaří ... 

Ubíráte se cestou zákazů a příkazů? A jak jinak, když po dobrém to už nejde?  

Pojďte to zkusit od lesa. Prevence je efektivnější, jak zákazy. Otevírá bránu ke spolupráci a vzájemnému porozumění.

Pojďte společně pátrat po tom, proč děti neposlouchají. Jaké bývají důvody jejich opozice, vzdoru, drzosti či vzteku? O tom, jak je motivovat ke spolupráci a vůbec,  co si představujeme pod pojmem VYCHOVANÉ DÍTĚ?

 

 

Pojďte se podívat na to, jak s porozuměním nastavit pravidla, odměny a tresty tak, aby jste vzájemný vztah s potomkem posílili a motivovali ho ke spolupráci.

 

Cíle setkání

Cílem setkání by mohlo být vyjasnění pojmu HODNÉ DÍTĚ, porozumění, proč se děti tak často brání našim příkazům a zákazům, jak je motivovat a přesto zůstat pro děti autoritou. Zkrátka jak si uchovat autoritu a nebýt za despotu?

Dozvíte se
 • Výchova v kontextu současné postmoderní společnosti
 • Pojem autorita, co pro nás znamená, a jak se upevňuje laskavou důsledností? 
 • Motivace dítěte, vůle, disciplína proti naší důslednosti, sebejistotě a autoritě.
 • Jak emoce podlomí důslednost rodičů a jak vedou dítě k neposlušnosti 
 • Co znamená neposlušnost? Chceme opravdu poslušné děti? 
 • Tresty, jejich pozitiva, ale i úskalí, proč a kdy nejčastěji volíme tresty
 • Odměny, pochvala a ocenění, jak a kdy motivují a kdy jsou navíc.
 • Co děti vede k nespolupráci, ke zlobení a k opozici
 • Jak rodiče mohou snížit ochotu dítěte se domluvit, spolupracovat, poslechnout
 • Rodiče vedou, děti následují, jak je učit se rozhodnout, vnímat důsledky svého jednání
 • Neklid, agrese, nejistota jako důsledek absence řádu

 

Jak stanovit  řád a pravidla, aby byl opravdu pevný,  aby ho rodiče udrželi a děti respektovaly.

Povíme si

 • Jak posilovat pocit zodpovědnosti a motivaci 
 • Jak nepřestat rozvíjet lásku bez podmínek, i když dítko právě zlobí
 • Jak se vyhnout autoritativnímu NE.
 • Kdy děti nejčastěji přestávají spolupracovat.

povíme si, jak vychovat dítko v malou myslící bytost, která má svůj názor,

respektuje pravidla a přijímá autoritu rodičů