„Komunikace je nejsilnějším faktorem 

ovlivňujícím zdraví člověka 

a jeho vztah k ostatním lidem.“

  V. Satirová

 

AKTUÁLNÍ semináře empatické výchovy zima 2019

Zážitková setkání empatického rodičovství 

 

4 hodinový seminář empatické výchovy

Za jakých podmínek se daří rozvoji bezpodmínečné lásky? Jak pěstovat vztahy založené na porozumění,   posílené rozumem a s vůlí být spolu. Pojďte vnímat, co ovlivňuje naši komunikaci s partnerem, dětmi a prarodiči. Vztah je jako květina, když se nezalévá, vadne. 

  1. Rozvíjení lásky bez podmínek, komunikace
  2. Řád v rodinném systému, rodinné konstelace

praktický kurz emoční rodinné komunikace

Dvě hodinky nad vašimi výchovnými a rodinnými situacemi. Skrze uvědomění si širšího kontextu situace v podmínkách života vaší rodiny s skrze modelové rozhovory si zkusíte empatickou komunikaci, řešení konfliktů, vyjádření požadavku tak, aby jste odcházely z konfliktu s pocitem smíření a bez nutnosti se stáhnout a polykat emoce a nebo si jimi poškodit vztahy s nejbližšími.  

Témata besed empatické výchovy

  „Lepší zapálit svíčku, než-li lamentovat nad tmou.“  

Jiřina Prekopová

Mapa laskavé a důsledné výchovy

Projdeme se projít po mapě důsledné, avšak laskavé výchovy. Budeme hledat cesty, jak  ve výchově nepovolit, a přesto si udržet autoritu dětí.  Pojďte propojit důslednost s laskavostí a s respektem k dětským potřebám lásky, pocitu sounáležitosti ale i řádu a pevné opory. 

Děti se proti pravidlům bouří, vypadá to, že je nerespektují, ale přesto vedení potřebují. Jak se postavit k výchově  s respektem a láskou cestou ocenění, motivace bez trestů z afektu a planého vyhrožování, a přesto být dětem pevnou autoritou.

 Semináře o výchově jsou fajn, ale vždy s rodiči sklouzneme k jedinému tématu - jak se domluvit s partnerem, s rodiči klidu a s nadhledem . Konflikty jsou běžnou součástí našeho života. Skrze ty vyřešené vzájemný vztah vzkvétá. 

Vzdor, vztek, křik...  Jak výbuchům předcházet?  Nevíte, proč se vzteká, máte pocit, že se vzteká naschvál? Seznámíte se s tím, jak batole vnímá svět, vztahy, co potřebuje. Jak potřeby batolete naplnit a nerozmazlit. 

Výchova je o vztahu, ne o poslušnosti

Tápete nad spoustou výchovný přístupů? Jak si z každého vyzobat to nejlepší, uchovat si jistotu při výchově a současně jednat v souladu s potřebami dítěte jistoty a bezpečí plynoucí z řádu a laskavé autority rodičů. 

Vzteká se, mlátí věcmi?  Snaží se uhodit i vás? Pojďte odhalit příčiny vzteku dětí, jak mu předcházet a jak ho nepotlačovat ale naopak uvolnit a kultivovat, protože spolykaná zlost trápí tělíčko a nezkrocené emoce zase vztahy.

Novinky na blogu průvodce rodičovstvím

Empatická komunikace ve výchově

Empatická výchova - ,,Růst lásky v rodině"

,,Růst lásky v rodině" prevence vztahové terapie Pevné objetí jako životní forma, čili obnova lásky v rodině…

Celý článek

Profese sociálního pedagoga

Sociálního pedagog pomáhá sladit potřeby jedince s potřebami společnosti Na úvodní stránce si přečtete, že jsem sociální…

Celý článek
Výchova je o vztahu, ne o poslušnosti

Jak nezabloudit v nabídce výchovných stylů

Miminko roste. Měsíc střídá měsíc. Pomalu ale jistě se vkrádají otázky výchovy. Váš potomek začíná projevovat svůj…

Celý článek