„Komunikace je nejsilnějším faktorem 

ovlivňujícím zdraví člověka 

a jeho vztah k ostatním lidem.“

  V. Satirová

Semináře empatické výchovy Jaro 2019

MC Domeček Praha 11 Háje, U modré školy 1 MC Domeček Praha 11 Háje

Nová trojka, Praha 3

Kovářská 4, Praha 9 

 Průvodce empatické výchovy ke stažení

 

Zážitková setkání empatického rodičovství 

 

kurz efektivní rodinné komunikace

Za jakých podmínek se daří rozvoji bezpodmínečné lásky? Jak pěstovat vztahy založené na porozumění,   posílené rozumem a s vůlí být spolu. Pojďte vnímat, co ovlivňuje naši komunikaci s partnerem, dětmi a prarodiči. Vztah je jako květina, když se nezalévá, vadne. 

  1. Rozvíjení lásky bez podmínek, komunikace
  2. Řád v rodinném systému, rodinné konstelace

Témata besed empatické výchovy

  „Lepší zapálit svíčku, než-li lamentovat nad tmou.“  

Jiřina Prekopová

Mapa laskavé a důsledné výchovy

Projdeme se projít po mapě důsledné, avšak laskavé výchovy. Budeme hledat cesty, jak  ve výchově nepovolit, a přesto si udržet autoritu dětí.  Pojďte propojit důslednost s laskavostí a s respektem k dětským potřebám lásky, pocitu sounáležitosti ale i řádu a pevné opory. 

Děti se proti pravidlům bouří, vypadá to, že je nerespektují, ale přesto vedení potřebují. Jak se postavit k výchově  s respektem a láskou cestou ocenění, motivace bez trestů z afektu a planého vyhrožování, a přesto být dětem pevnou autoritou.

 Pojďte se seznámit s rodinnými konstelacemi, jak vypadá řád v rodinném systému. Jak působí dynamika vztahů v rodině, pokud se lásce nedaří. Jaká je pozice dítěte? A jak se řád rodinných vztahů odráží v komunikaci.

 Semináře o výchově jsou fajn, ale vždy s rodiči sklouzneme k jedinému tématu - jak se domluvit s partnerem, s rodiči klidu a s nadhledem . Konflikty jsou běžnou součástí našeho života. Skrze ty vyřešené vzájemný vztah vzkvétá. 

Vzdor, vztek, křik...  Jak výbuchům předcházet?  Nevíte, proč se vzteká, máte pocit, že se vzteká naschvál? Seznámíte se s tím, jak batole vnímá svět, vztahy, co potřebuje. Jak potřeby batolete naplnit a nerozmazlit. 

Již 14 let se věnuji nošení miminka v šátku. Během kurzu šátkování je prostor a čas pro vás i pro potřeby miminka. Detailně se věnujeme technice vázání. Naučíte se ji nejprve na panence.  Získáte jistotu správného vázání miminka v šátku. 

Výchova je o vztahu, ne o poslušnosti

Tápete nad spoustou výchovný přístupů? Jak si z každého vyzobat to nejlepší, uchovat si jistotu při výchově a současně jednat v souladu s potřebami dítěte jistoty a bezpečí plynoucí z řádu a laskavé autority rodičů. 

Vzteká se, mlátí věcmi?  Snaží se uhodit i vás? Pojďte odhalit příčiny vzteku dětí, jak mu předcházet a jak ho nepotlačovat ale naopak uvolnit a kultivovat, protože spolykaná zlost trápí tělíčko a nezkrocené emoce zase vztahy.

Podpora a poradenství v péči o miminka

 Málo mléka, bolesti při kojení, usínající miminko. Komplexně vás seznámím s fyziologií kojení, aby jste správně interpretovala chování miminka u prsu, proč se zlobí, proč se odtahuje. Vyladíme techniku přiložení a efektivitu sání. 

Novinky na blogu průvodce rodičovstvím