Vítejte na webu o výchově, rodičovství a duševním zdraví

Mgr. Kateřina Neubauerová

sociální pedagog, rodinná terapeutka, lektorka

Působím jako psychoterapeutka, ne psycholožka, nemohu Vám poskytnout diagnostiku, žádná razítka. V oblasti duševního zdraví mám bohaté zkušenosti a znalosti  jako terénní zdravotně sociální pracovník a terapeutka.  Pracuji s dospělými klienty,  s  adolescenty a mohu vám poskytnout také rodinnou a párovou terapii. Psychoterapie je umění provázet náročnými životními, sociálními a výchovnými situacemi s respektem k individualitě klienta ve vzájemném partnerském dialogu. 

AKTUÁLNĚ

Pojďte mi , prosím, pomoci s realizací výzkumné práce a současně najít podpůrné zdroje informačního prostředí současného rodičovství i zdroje každého z nás, které nám pomáhají si  zachovat pocit sebejistoty a sebe účinnosti během výchovy. Téma vykrystalizovalo z 12. leté praxe spolupráce s rodiči.  

STANOVENÍ HRANIC VE VÝCHOVĚ A JAJICH VÝZNAM

Přednáška s besedou v RC Dobříšek 17.00. 2022 19.00h