Vítejte na webu o výchově, rodičovství a duševním zdraví

  Terapeutický vztah pln důvěry a bezpečí je tím, co léčí. Techniky různých terapeutických směrů jsou pak účinnou nadstavbou.  Já používám techniky narativní terapie, rodinné systemické terapie. Ve vzájemném dialogu  s klienty poznáváme zákoutí a trhnliny problému, a přes hodnoty a zdroje se dostáváme k dalším životním příběhům. Přitom se problém tak nějak zmenšuje v širším obzoru zdrojů  duševní krajiny, v jejichž světele se problém zdá menší a menší...   Jak o sobě mluvíme, tak o sobě také myslíme, na podkladě čehož se zvyšuje, anebo zmenšuje intenzita různých pocitů. 

Mgr. Kateřina Neubauerová

sociální pedagog,  psychoterapeutka, lektorka

Poradna

V poradně na Nové Vsi pod Pleší   se objednání na těchto stránkách přes kontakt pod oranžovým tlačítkem.

V poradně  ONLINE přes Skype, Meet. Objednání přes přes kontakt pod oranžovým tlačítkem.

U Petry Smíškové tel: 608 906 559   email: smiskovapetra@dobrisek.cz  pod fialovým tlačítekem proklik na jejich web.

Kalendář akcí 2021  - během Covid krize pouze ONLINE

Semináře a wokshopy o výchově a rodičovství podporují partnerský a respektující přístup na podkladě pedagogických principů s respektem k vývojovým specifikům dítěte a podmínek života v současné  době.  Setkání jsou interaktivní. 

Mapa laskavé a důsledné výchovy
1309

Jak stanovit hranice ve výchově

13.9. 2021 17:30Rodinné centrum Dobříšek Dobříš

 

Novinky na blogu