Vítejte na webu o výchově, rodičovství a duševním zdraví

sociální pedagog, rodinná terapeutka, lektorka

Mgr. Kateřina Neubauerová

AKTUÁLNĚ - SEMINÁŘE S BESEDOU 

PRAVIDELNÉ ONLINE SEMINÁŘE

 
 
 

  ONLINE Besedy o výchově a rodičovství v duchu empatickoho rodičovství, které propojuje důslednou výchovu podporující pocit jistoty a bezpečí dítěte z jasného a čitelného vedení a laskavý, empatický přístup ve výchově, při čemž přihlíží k širšímu sociálnímu, rodinnému i osobnímu kontextu výchovných situací s respektem k vývojovému období dítěte.  

VYPLŇTE, PROSÍM DOTAZNÍK K VÝZKUMU PRO RODIČE DĚTÍ 2 - 6 let,

 JAK  INFORMAČNÍ ZDROJE O VÝCOVĚ PŮSOBÍ NA ROZHODOVÁNÍ RODIČŮ VE VÝCHOVNÉ SITUACI  

 
 
 

 Prosím Vás o pomoc při realizaci výzkumného šetření k disertační práci, která se věnuje informačním zdrojům o výchově. Jak, kdy nejčastěji  hledáte informace o výchově a v jakých situacích. Podělte se, prosím se svými zkušenostmi a pomozte minalézt odpovědi na otázky, jak informační zdroje působí na pocit sebejistoty ve výcovhě, na pocit sebeúčinnosti a na výchovné postoje. Děkuji moc za Váš čas a informace,  Katka Neubauerová

 

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY NA BLOGU