JAKÝ VLIV MAJÍ DOSTUPNÉ INFORMACE O VÝCHOVĚ NA ROZHODVÁNÍ RODIČŮ VE VÝCHOVNÉ SITUACI

Dobrý den, vážené maminky, vážení tatínkové,

Dobrý den,  kromě toho, že nabízím rodinné a výchovné poradenství, terapii, jsem  jsem studentkou doktorského studia pedagogiky FF Univerzity Karlovy. Touto cestou jsem si Vás dovolila oslovit s prosbou o pomoc při realizaci mého výzkumu k disertační práci ,,Informační zdroje současného rodičovství a jejich vliv na utváření výchovné strategie."

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku k výzkumu, který hledá odpovědi na otázky, jak dostupné informace ovlivňují naši spokojenost s rodičovstvím, naše výchovné postoje a vnímání obtížnosti výchovné situace? Mnoho často protichůdných informací z médií, od přátel, odborníků v osobním kontaktu i na internetu k nám doléhají, anebo si je vyhledáváme aktivně.  Výzkum má za cíl zjistit jaké typy informačních zdrojů jsou nevyužívanější a které jsou vnímány jako užitečné a jaký vliv mají na výchovné postoje a spokojenost rodičů s řešením výchovných situací v kontextu  současné informační společnosti.  Tyto otázky se staly motivací k realizaci výzkumu:

  • Jaké faktory informačních zdrojů podporují rodičovskou sebejistotu a sebeúčinnost? 
  • Jak se rodičům daří se vyznat v nabídce dostupných informačních zdrojů? 
  • Které informační zdroje vnímají rodiče jako užitečné a proč? 
  • A jaké vnitřní zdroje rodičovství a podmínky výchovy podporují, že člověk v přetlaku protichůdných informací neztrácí svůj výchovný směr a intuici? 

Dotazník je obsáhlejší, aby dokázal zodpovědět základní cíl výzkumu, jak se rodiče orientují v nábídce informačních zdrojů o výchově. Vychází z 12ctileté praxe rodinného a výchovného poradenství, z rozsáhlé rešerše informačních zdrojů  současného rodičovství a prostudování dostupné literatury o výchově a rodičovství.  

 Dotazník  je určen pro rodiče dětí ve věku 2-6 let.

  • Informace, které mi poskytnete, budou použity pouze pro účely tohoto výzkumu. 
  • Dotazník neobsahuje otázky na citlivé údaje a je anonymní.     

Dotazník je určen pro maminky i pro tatínky, kteří jsou v současné době více než kdy jindy vtaženi do výchovy a je důležité znát také jejich názor na dostupné informace o výchově.      

Druhá část výzkumu je formou krátkého rozhovoru  online či osobně. Pokud se rozhodnete k účasti na této části, napište v položce 31 svůj email, abych Vás mohla pozdějikontaktovat.

Po krátkém rozhovoru nad otázkami dotazníku na oplátku zodpovím já Vám otázky ohledně výchovy a rodičovství.

Vážím si každé vaší odpovědi, a děkuji za ně, 

Katka Neubauerová