workshop rodinné komunikace

Párová komunikace

,,Co muž, to slovo. Co žena, to celý slovník"  Jiřina Prekopová 

Jak s nadhledem a trpělivostí převést hádku v opětovný mír

Cíl setkání:

Vyzkoušet si  efektivní komunikaci na úrovni emocí a potřeb na modelových rozhovorech a najít cestu z konfliktů mezi dospělými rodinnými příslušníky. Jak se vymezit vůči prarodičům, jak dostát souladu mezi partnery. Život je o tom, jednou nahoře, jednou dole. Mír a pocit sounáležitosti střídá zlost a hádku. Život plyne v protikladech. Tak že konflikty jsou přirozenou součástí našeho soužití.

Důležité je však to, jak je řešíme. Konflikt převedený ve smír nás posune dál, rozvíjí vztah a prohlubuje ho. Konflikt nevyřešený, potlačený je stále mezi námi a vzdaluje nás od sebe. Pak přicházejí pocity osamocení ve vztahu, zlosti, nejistoty a vyčerpání.

 

povíme si

 • O komunikaci, jaké děláme nejčastěji chyby a jak se jim vyvarovat 
 • Jak na řešit konflikty na základě vzájemného porozumění na úrovni potřeb a emocí
 • bezpodmínečná láska, a jak ji rozvíjet 
 • Pohled z očí do očí a tělesný kontakt, jejich význam v komunikaci
 • Jaký význam má v komunikaci oční a tělesný kontakt
 • Co dělat, když emoce vítězí nad rozumem 
 • Jak posílit vůli pracovat na vztahu, protože když se květina nezalévá, vadne 
 • Základní pravidla řádu rodinných vztahů a o důsledcích jeho porušení 
 • Vztah rodičů jako pilíř rodinné pohody
 • Komunikace s prarodiči, vymezení hranic nové rodiny
 • Sourozenecké konstelace a pozice dítěte v rodinném systému
 • Znázornění rodinného v grafické podobě a sběr důležitých informací

 vyzkoušíte si

 • Správnou emoční komunikaci  v konkrétních situacích tady a teď
 • Zažijeme řád rodinných vztahů a jejich dynamiku v kontextu s danou situací tady a teď

témata vztahů, kterým se budeme věnovat

 • dítě v síti rodičovských konfliktů 
 • sourozenecké vztahy a výchova k minimalizaci sourozenecké rivality 
 • pozice dítěte v rodině 
 • mezigenerační vztahy
 • řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, spojené rodiny po rozvodu
 • otázky, rodinné, výchovné a partnerské s nimiž se budete chtít podělit

zažijete

 • Komunikaci na úrovni potřeb a emocí v konkrétních situacích, které přinesete
 • Řád rodinných vztahů a jejich dynamiku v kontextu s danou situací
 • Poradenské konstelace s efektivní komunikací tady a teď 
 • Vyzkoušíme si cvičení na podporu empatie
 • Zážitkové techniky na podporu porozumění
 • Budeme posilovat rozum informacemi
 • Posilovat schopnost empatie a vůli být spolu v dobrém i zlém
 • Diskuse se spoustou podnětných informací

odnesete si

 • Průvodce empatické výchovy ,,Pravidla správné emoční komunikace a nejčastější komunikační chyby,,

Pojďte hledat cesty ke smíření a lásce ve vztazích s nejbližšími. ůžete sdílet zkušenosti, zažívat, a nebo pouze poslouchat.    Těším se na setkání s Vámi, 

Kateřina Neubauerová