workshop rodinné komunikace

Jak se vyznat v nabídce výchovných stylů

RC Dobříšek Dobříš -  17. 12. 2020  PO 17.30 hodin Jak se vyznat v nabídce výchovných stylů

Také hledáte ten správný výchovný styl? Občas tápete. Domlouvat, vysvětlovat, tresty bitím, vyhazov za dveře, nechat dítku svobodnou vůli, vydírat,  být pevní a důslední, emoční či bez emocí?  Nechat dítě vztekat? Nebo ne? Říkat, co si myslí a nebo má prostě poslouchat. Povíme si základy z vývojové psychologie dítěte v kontextu s výchovným působením a představíme si výchovné styly dostupné v médiích. Vyzdvihneme jejich praktické přednosti, co lze si lze vyzobat, ale také upozorníme na jejich možná úskalí vzhledem k vývojovým specifikům a potřebám dítěte.
 
Mluvit budeme o tom: 
 1. Co děti potřebují především,  aneb základy z psychosociálního vývoje  
 2. Výchova v kontextu současné postmoderní společnosti a neb proč tolik nejistoty
 3. Jak se nenechat ovlivnit médii více, než je dobré, co sledovat abychom nenalítli
 4. Jak najít výchovný styl, který vám bude sedět
 
 • Respektovat a být respektován
 • Kontaktní rodičovství
 • Empatická výchova
 • Efektivní rodičovství 
 • Výchova nevýchovou
 • Aha rodičovství 
 • Alfa rodičovství
 • Líný rodič

5. a jiné... které budete znát vy, a já na ně ještě nenarazila a které mi můžete napsat do anketky níž

 

VÝZKUM K TÉMATU INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SOUČASNÉHO RODIČOVSTVÍ

Dobrý den, vážené maminky, vážení tatínkové,

Dobrý den, jmenuji se Kateřina Neubauerová a jsem studentkou doktorského studia pedagogiky FF Univerzity Karlovy. Touto cestou jsem si Vás dovolila oslovit s prosbou o pomoc při realizaci výzkumu k disertační práci ,,Informační zdroje současného rodičovství a jejich vliv na utváření výchovné strategie."

V současné době se ocitáme uprostřed informačního prostředí, ze kterého na nás doléhá mnoho informací jak z médií, od přátel, známých i odborníků v osobním kontaktu anebo na internetu. Oblast výchovy není výjimkou. Informace, které se k nám dostanou, ač chceme či nikoliv, ovlivňují naše výchovné postoje. Jindy informace vyhledáváme aktivně a nacházíme spoustu protichůdných rad a doporučení, jak k potomkovi přistupovat a jak řešit konkrétní výchovné situace. Jedni radí domlouvat, vysvětlovat druzí trestat, jedni vyzdvihují svobodnou vůli jiní naopak důslednost a řád.

Na každého z nás informace z okolí působí jinak.  Což vnímám během rodinného a výchovného poradenství, kdy potkávám rodiče jisté, kteří přesně ví, co od výchovy očekávají a pak naopak rodiče plné nejistot a obav. Přitom na všechny doléhá podobné informační prostředí ČR. Výzkum má za cíl zjistit: 

 • Jaké faktory informačních zdrojů podporují rodičovskou sebejistotu a sebeúčinnost? 
 • Jak se rodičům daří přijímat pouze užitečné informační zdroje? 
 • Které informační zdroje vnímají rodiče jako užitečné a proč? 
 • A jaké vnitřní zdroje rodičovství a podmínky výchovy podporují, že člověk v přetlaku protichůdných informací neztrácí svůj výchovný směr a intuici. 

Tyto otázky se staly motivací k realizaci disertační práce, na které pracuji již 3 roky. Dotazník je obsáhlejší, aby dokázal zodpovědět základní cíl výzkumu, jak se rodiče orientují v nábídce informačních zdrojů o výchově. Vychází z 12ctileté praxe rodinného a výchovného poradenství, z rozsáhlé rešerše informačních zdrojů  současného rodičovství a prostudování dostupné literatury o výchově a rodičovství. Rešerše vyjde v recenzovaném časopise Pedagogika (přidám odkaz, až bude). 

 Dotazník  je určen pro rodiče dětí ve věku 2-6 let.

 • Má 31 otázek s vícero položkami škál, je celkem rozsáhlý a intuitivní. 
 • Jeho vyplnění zabere 20 - 30 minut, pohodlnější je vyplňování na mobilu.
 • Informace, které mi poskytnete, budou použity pouze pro účely tohoto výzkumu. 
 • Dotazník neobsahuje otázky na citlivé údaje a je anonymní.     

Dotazník je určen pro maminky i pro tatínky, kteří jsou v současné době více než kdy jindy vtaženi do výchovy a je důležité znát také jejich názor na dostupné informace o výchově.      

Druhá část výzkumu je formou krátkého rozhovoru  online či osobně. Pokud se rozhodnete k účasti na této části, napište v položce 31 svůj email, abych Vás mohla kontaktovat.

Po krátkém rozhovoru nad otázkami dotazníku na oplátku zodpovím já Vám otázky ohledně výchovy a rodičovství.

Děkuji  Katka Neubauerová