workshop empatické výchovy

Jak řešit efektivně rodinné konflikty

Zážitkovou formou, formou sdílení a diskuse budeme posilovat rozum,

 empatii a vůli být spolu, abychom dokázaly převést hdáku v opětovný smír.

Cíl setkání:
 • cílem setkání je najít cestu z výchovných a konfliktních situací v rodině 
 • porozumět sobě i partnerům v komunikaci, dětem, manželovi, rodičům a podpořit zapojení schopnosti empatie, kterou má každý z nás v sobě, jen ji vědomě trénovat
Obsah setkání:

Odpovědi a řešení Vašich výchovných a rodinných situací, které si přinesete Vy, budeme společně nalézat prostřednictvím:

 •    Modelových rozhovorů
 •    Zážitkových technik na podporu porozumění
 •    Poradenských konstelací 
 •    Diskuse se spoustou podnětných informac
 •    Budeme posilovat rozum, schopnost empatie a vůli být ve výchově důslední.

  Můžete sdílet své zkušenosti, zažívat, a nebo pouze poslouchat. 

   Těším se na setkání s Vámi Katka Neubauerová

 

Na semináři získáte nadhled a trpělivost při řešení výchovných situací a obtížných situací v rodině. 

 Pojďte posílit vůli, pracovat vědomě na vztazích s těmi nejbližššími.

Oni se nezmění, ale Váš postoj, Váš úhel pohledu ano. 

Zážitkový seminář empatické výchovy  

Více zde: http://www.katkaen.cz/products/zazitkovy-seminar-empaticke-vychovy-4-10-ucastniku/

Co znamená láska bez podmínek v praxi 

2.    Boj emocí, rozumu a vůle, a neb, také protivníka  je lepší nejprve pochopit a pak s ním diskutovat

3.    Jak řešit konflikty na úrovni emocí a potřeb, a neb když jsme na úrovni obsahu zahnáni do kouta

4.    Základní pravidla správné emoční konfrontace,  a neb na úhlu pohledu záleží také

5.    Význam tělesného a očního kontaktu a pohledu tváří v tvář v komunikaci

6.    Efektivní řešení konfliktů jako cesta k pěstování lásky bez podmínek  

7.    Na úrovni komunikace jsme partneři, ve vztahu rodič dítě, je rodič silnější svou zkušeností

8.    Představíme si tzv. komunikační brzdy, aneb čím partnera v komunikaci jisto jistě naštveme.

9.    Překážky v komunikaci dvou lidí – předsudky, stereotypy, očekávání, vlastní emoce

10. Vztek jako sekundární emoce, jeho vnímání a zpracování

11. Fyzické tresty a tresty odnětí lásky ve výchově jako výraz bezradnosti a zlosti

12. Správná emoční konfrontace – rozdíl v komunikaci rodič – dospělý, dospělý - dospělý

13. Stupně správné emoční konfrontace

14. Na modelových rozhovorech si zkusíme správnou emoční konfrontaci

 

Beseda

1.    Prakticky si ukážeme, jak na řešení konfliktů na základě vzájemného porozumění na úrovni potřeb a emocí

2.    Vyzkoušíme si empatická a komunikační cvičení a zodpovíce vaše otázky

3.    Na modelových rozhovorech budeme řešit Vaše výchovné a životní situace

4.    Budeme vnímat řád v rodinném systému prostřednictvím mini konstelací

 

Dozvíte se, vyzkoušíte si, 

   Jak řešit konflikty tak, aby z nich vyšli všichni zúčastnění v duševní pohodě?

   Jak motivovat a získat dítě, ke spolupráci?

   Jak porozumět dětskému vzdoru, agresi a neklidu?

   Jak s láskou a porozuměním být ve výchově důsledný? 

   Jak reagovat při neposlušnosti a vzdoru dítka

   Jaké všechny okolnosti v životě mají vliv na naší dovednost ,,být dobrým rodičem“

 

Odpovědi a řešení Vašich otázek budeme společně nalézat prostřednictvím 
 •    Modelových rozhovorů
 •    Zážitkových technik na podporu porozumění
 •    Minikonstelací
 •    Diskuse se spoustou podnětných informací

 

Pásmo interaktivních seminářů o výchově a rodičovství 2020

Indviduální poradenství rodinného a výchovného poradenství, terapie,  přes RC Dobříšek je zdarma, pouze však přes Skype či jiné médium

registrace na konzultaci přes RC Dobříšek   - info@dobrisek.cz 

Připravuji ve spolupráci s RC Dobříšek  

Každá situace je jedinečná, každý její aktér je jedinečný, proto jedině v zážitku, v osobní zkušeností získáte informace, které potřebujete. Významy slov a činů se nám objasňují tady a teď ve společném dialogu člověka s člověkem. Během vzájemného sdílení. Odložte příručky, manulály a přijďte se svými ,,komplikovanými situacemi“ hledat cesty ke vzájemné domluvě s pocitem klidu, sounáležitosti a lásky. Nemusíme se domluvit, ale pokud se jako lidé v obtížné situaci přiblížíme jeden k druhému, náš vztah roste a my sním.  

Semináře se konají v uvedené pondělky od 17. 30 hodin  

Vstupné na semináře 200Kč po registraci předem. Na místě pak zaplatíte 250 Kč.

 Podpora kojení

prevence je lepší, než-li již řešit nastalé potíže, stavte se...

Cílem společného setkání je seznámení s fyziologií kojení, vyvrátit mnohé mýty o kojení, které ve společnosti, mezi zdravotníky, rodiči stále převládají  a často působí předčasné ukončení kojení nerespektováním fyziologie tvorby mléka. Posílit sebejistotu rodičů  v přístupu ke kojení informacemi z moderních výzkumů o kojení, podpořit správnou interpretaci chování dítěte u prsu.  

Obsah setkání:

 • fyziologie kojení
 • podpora tvorby mléka - nabídka je rovna poptávce
 • nejčastější mýty o kojení a jejich vysvětlení
 • když se miminko u prsa zlobí, usíná, přerušuje sání
 • správná technika přiložení a polohy miminka u prsu
 • trhlinky na prsu, když kojení bolí, retence mléka, záněty prsu, a jiné potíže s kojením
 • ploché a vpáčené bradavky, prevence, jak přesto kojit
 • kloboučky, dudlík, lahvičky, jak to snimi opravdu je ANO a nebo NE.

zážitkový workshop:  názorně si ukážeme, jak držet miminko při kojení, jaj jej správně přiloži k prsu, aby byla technika sání efektivní

  Puberta, jak se navzájem neztratit 

,,Puberťáka již  nevychováváme ..." Jiřina Prekopová

Cílem společného setkání je podpora  porozumění potřebám a hodnotám adolescenta, a přijmout ho takového, jaký je, s udržením určitých pravidel ve vzájemném soužití a komunikaci. Posílení trpělivost a nadhledu rodičů najít cestu, jak dát adolescentovi důvěru, svobodu a současně se nezbláznit  strachy o jeho budoucnost. Lze podpořit jeho schopnosti, respektovat vlastní pohled na situaci a současně mít pocit, že stále své dospívající ,,dítě" vedeme tou správnou cestou ke zdařilé budoucnosti,  i když tato cesta není přesně ta, kterou jsme měli na mysli my.  Současně prožijeme, zkusíme si empatickou, nenásilnou komunikaci, kterou lze najít společnou řeč, i když názory se značně liší. Zažijeme si, jak zpracovat se zjitřenou emocionalitu adolescenta, ale i tu naší právě ve vypjatých ,,výchovný situací", v situaci, kdy nás obavy a strach ovládají natolik, že vstupují do vztahu mezi nás a adolescenta.  Chce to odstup, ale jak ho získat, o tom bude naše setkání především.

Obsah setkání:

 • význam puberty pro život člověka
 • už ne dítě, ještě ne dospělý
 • potřeby, hodnoty a očekávání adolescentů
 • konflitky tohoto vývojového období a jejich dopad na zvtahy a jednání
 • význam laskavé autority a vzorů

zážitkový workshop: na konkrétních situacích si ukážeme, jak s puberťákem komunikovat, co potřebuje on a co vy. Jak být spolu v lásce i přes velkou snahu adolescenta se vymezit, protože on Vás stále potřebuje. Již nepotřebuje vedení, ale vaši důvěru, oporu a doprovázení na cestě do dospělosti. Máte výchovné situace se svým náctiletým, které vám leží v žaludku. Jak je dořešit..? Jak ho přesvědřit...? A mám tak tlačit...? Tyto a mnoho dalších vašich otázek zde dostane své místo.

  Nosíme miminko v šátku zdravě a s jistotou

nosíme zdravě, nosíme s jistotou

Cílem společného setkání je  se seznámit s nošením miminka v šátku, s jeho úskalími v kontextu psychomotorického vývoje miminka. Seznámení se základními úvazy a podpořit sebejistotu rodičů při používání tohoto  již celkem běžného způsobu přeprvy novorozenců a kojenců.   

Obsah setkání:

 • základní úvazy pro novorozence a kojence
 • fyziologický vývoj novorozence a kojence v kontextu s šátkováním
 • jak dlouho a jak často lze nosit miminko v šátku
 • jak obléknout miminko do šátku 
 • co když miminko při vázání do šátku pláče
 • jak si najít vhodný šátek, kvalitou, délkou, způsob tkaní, příměsy
 • od kdy a do kdy lze nosit miminko v šátku 
 • prostor pro vaše otázky, náměty, postřehy

zážitkový workshop:  praktická ukázka a možnost si zkusit uvázat miminko, panenku do šátku (šátek, miminko a nebo panenku s sebou)

 Zase zlobí, je neklidné! Co s tím?

na úrovní komunikace jsme partneři, ale v kontextu životních rolí rodiče vedou a dítě následuje

Cílem našeho společného setkání: Neposlušnost, agrese, neklid a vzdor  jsou přirozenou součástí projevu našich dětí. Pojďme jim porozumět, přijmout je a začít s nimi efektivně pracovat, což svým vzorem naučime i naše děti.  Lepší je kultivované vyjádření negativních emoce, než-li jejich polykání a nebo zběsilé chrlení na nejbližšší. Neposlušnost, agrese a neklid i vzdor jsou sekundárními projevy primárních emocí, které jsou hybately našeho jednání. Pojďme je poznávat a porozumět jim. 

Obsah setkání:

 • období vzdoru, proč jím lidé prochází, vnitřní konflikty batolat, jejich potřeby a jak je podpořit  
 • pojďme ke kořenům agrese a neklidu - lepší prevence, než-li restrikce   
 • proč emoce tak často vítězí nad rozumem a vůlí 
 • emoce ukrývající se pod agresí a neklidem a jejich zaléčení
 • jak předcházet agresi a neklidu, jak je minimalizovat tady a teď
 • základní pravidla empatické komunikace a neb jak se domluvit bez poražených
 • důslednost, disciplína a rodičovská sebejistota, proč jsou důležité a jak je posílit 
 • jak zacházet s vlastním vztekem,  jak náš postoj k emocím vstupuje do výchovy

 zážitkový workshop: Na modelových situacích si ukážeme, zažijeme, jak lze v komunikaci s pocitem sounáležitosti a porozumění brousit hrany konfliktu a dojít ke vzájemné domluvě na úrovni vztahové i když se na obsahu ne vždy shodneme.  Jak kultivovat agresivitu našich dětí, jak je naučit s ní pracovat si zažijeme na konkrétních modelových situacích. Máte své nevyřešené situace stále v hlavě? Pojďte s nimi na naše společné setkání a jejich síla bude slábnout.

na své dítě jste největší odborník vy

Cílem setkání je poznat a vyznat se v nabídce různých výchovných konceptů, které jsou v nabídce na trhu.  Seznámíme se základy z vývojové psychologie dítěte v kontextu s výchovným působením a představíme si výchovné styly dostupné v médiích. Vyzdvihneme jejich praktické přednosti, co lze si lze vyzobat, ale také upozorníme na jejich možná úskalí vzhledem k vývojovým specifikům a potřebám dítěte.

Obsah setkání: 

 • jaké máme jednotlivé výchovné koncepty na trhu 
 • základy vývojové psychologie pro rodiče, a neb, co je dobré vědět
 • výchova v podmínkách současné společnosti, proč je těžší než-li v dobách minulých?
 • jak se nenechat ovlivnit médii více, než je dobré, najít svůj postoj
 • jak najít výchovný styl, který vám bude sedět

Zážitkový workshop: Také hledáte ten správný výchovný styl? Občas tápete. Domlouvat, vysvětlovat, tresty bitím, vyhazov za dveře, nechat dítku svobodnou vůli, vydírat,  být pevní a důslední, emoční či bez emocí?  Nechat dítě vztekat? Nebo ne? Říkat, co si myslí a nebo má prostě poslouchat? Na modelových situacích si zažijeme, zkusíme, co vlastně naše dítě od nás potřebuje, co očekává. 

článek k tématu ,,Jak se neztratit  v nabídce výchovných stylů"

Jak najít společnou řeč při výchově?

když jsou táta s mámou  příkladem a táhnou za jeden provat, pak se výchova daří lépe

Cílem setkání je porozumět dynamice rodinné komunikace muže a ženy, jaké všechny faktory do ní vstupují a jak ji ovivňují. Muž a žena, jsou zástupci rozdílných rodinných tradic a rituálů v péči o děti, které převzali ze svých rodin. A nyní je na nich, aby tyto často velmi rozdílné přístupy sladili. Konec konců, to že jste se našli právě vy dva není náhoda. Naše vnitřní dítě a vnitřní dospělý, jak jednoho opečovat, druhého posílit, abchom se dokázali domluvit během výchovných rozepří ale také po rozvodu, jak nadále společně děti vychovávat, když už nejsme manželé.

Obsah setkání:

 • Vzor, jednotný přístup a důslednost, jak se sladit a nepopřít vlastní postoje
 • Odraz respektování řádu rodinných vztahů ve výchově     
 • Jeden rodič sráží druhého a důsledky tohto jednání, dítě chodí se svými požadavky za jedním z rodičů
 • Rozvodem přestáváme být manželé, rodiče společných dětí jsme stále, jak se tedy domluvit?
 • Výchova v tvz. Patchworkové rodině, jak dalece zasahovat do výchovy nevlastního dítěte
 • projdeme si jednotlivé výchovné styly ( Respektovat a být respektován, kontaktní rodičovství, empatická výchova, efektivní rodičovství, výchova nevýchovou, aha rodičovství, líný rodič...)

Zážitkový workshop: během modelových rozhovorů a hraní rolí si vyzkoušíme, jak manželské konflikty ve výchově  lze  řešit s láskou a porozuměním ku spokojenosti všech zúčastněných.   Jeden by křičel, bil a druhý vysvětloval. Štvete se navzájem? Jeden nepodrží druhého? Partner jde proti vám?  Co s tím? Pojďte hledat společnou cestu výchovy mámy a táty, aby děti měli jasno, proč a kam má s nimi mířit. 

14. 9. 2020 Sourozenecké vztahy, jak předcházet žárlivosti

Cílem setkání je porozumět dynamice sourozenckých vztahů, sourozenecká konstelace a její odraz v přístupu k životu, profesním uplatnění, a životní spokojenosti. Řešit konflitky sourozenců bez šablony viník – oběť, prevence sourozenecké žárlivosti a šárvátek.

Obsah setkání:

 • specifika prvorozeného, druhého, třetího... - sourozenecké konstelace
 • minimalizace sourozenecké žárlivosti - rivalita je přirozenou součástí, jak ji využít pozitivně
 • jak řešit konflikty mezi sourozenci bez označení oběti a viníka
 • jak můžete jako rodič podpořit přátelství mezi sourozenci a kdy do výchovy vstupují emoce našeho vnitřního dítěte

Zážitkový workshop: Na konkrétních výchovných situacích si zkusíme, jak se jednotliví aktéři cítí, co by v danou chvíli raději slyšli, co potřebují. Kdy se děti cítí ukřivdění, proč po narození sourozence začali být na matku vzteklí. Budeme řešit situace srdcem, nikov rozumem. I když rozum posílíme také, aby byla vůle setrvat, nekřičet, nesoudit, abychom mohli spravedlivě a efektivně řešit vypjaté emoce během sourozenckých šarvátek a zdárně je ukončili bez pocitů odstrčení, ponížení, osamocení kohokoliv z účastněných.

21.9. 2020 Jak se domluvit s partnerem na společném vedení domácnosti

dějiny rodiny a rodičovství jsou přehlídkou boje muže a ženy o místo na výsluní prestiže a důležitosti vlastní role matky, otce,                  my bojovat nebudeme, ale  ukažeme si, jak se sladit, domluvit se v zájmu všech zůčastněných.  

Cílem je: Stabilita rodičovkého páru je základem rodinné pohody. Pojďme tedy řešit konflikty s nadhledem a vůlí se usmířit. Jak na to? Budeme vnímat situaci v širším kontextu, a povíme si důležité informace pro vzájemné pochopení. Co potřebuje, jaká má očekávání v rodině muž, partner, tatínek a jaká má žena, partnerka, manželka, matka? Kde jsou kořeny nejčastějších konfliktů a jak pracujeme s emocemi.  Jak posílit vůli být spolu i přes konfklikt a vyřešit ho ve smír.   Každý vyřešený konflikt prohlubuje vztah. Překonáme ho, porozumíme-li si, budeme si navzájem blíže.

Obsah setkání:

 • Muž a žena dvě části jednoho celku
 • Jak sladit potřeby a očekávání v kontextu rodinného hospodářství 
 • Potřeby muže a ženy, potřeby manžela, manželky v kontextu rodinných vztahů
 • Nejčastější komunikační bariéry
 • Základní pravidla efektivní emoční komunikace
 • Potřeby muže a ženy, potřeby manžela a manželky
 • Něco málo o slaďování rodiny a domácnosti  

 
Zážitkový workshop: Budeme vnímat dynamiku konfliktu v širším kontextu situace. Zažijeme emoce aktérů konkrétních partnerských situací, které si na setkání přinesete během modelových rozhovorů a hraní rolí. Budeme vnímat sitaci těch, kteří se uprostřed sporu nacházejí i těch, kteří jsou potichu opodál.

7. 12. 2020  Diplomacie ve výchově  

Cílem je: V naší rodině to máme jina než u sousedů, u příbuzných, v institucích.  Jak se domluvit. Častými dotazy rodičů je, co mám dělat když mé dítě přebírá sprostá slova od dětí, když rodiče na písku nechají svého potomka ubližovat ostatním dětem, když mají prarodiče odlišné postoje a názory na výchovu, jak mezigeneračně vykomunikovat vzájemná očekávání a potřeby 

Obsah setkání:

 • vaše rodinná identita, hodnoty a životní styl
 • co pro dítě znamená primární rodina a rodinné prostředí
 • jak se sladit a domluvit s prarodiči na výchovném působoní 
 • když někdo nepředloženě zasahuje do naší výchovy, usměrňuje dítě za vás

zážitkový workshop: Opět si na modelových situacích  vyzkoušíme situace z vašeho života.  V modelových rozhovorech zjistíme, co znamná pro dítě rodina a její hodnoty v porovnání s hodnotami druhých rodin, učitelek, učitelů, organizací. Kdy a jak  stát za svým dítětem a nechat ho situaci řešit samotné a kdy je třeba se do situace aktivně vmísit. Co když