Terapie pevným objetím 

podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

TPO je jednou z forem zpracování emocí, které nelze pojmout slovy. Je rodinou systemickou terapií. Lze s její pomocí narovnat vztahy s vlastními rodiči a posílit se tak v rodičovské roli, vymezit se a být důsledný v tom, co požadujete. Uvolnit se, a stát se volným pro vztah s partnerem a s vlastními dětmi. Být volný od negativních emocí z dětství, které v sobě nosíte, nenaplněných očekávání ve vztahu s vlastními rodiči.  

V roce 2010 jsem dokončila výcvik v Terapii pevným objetím u PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava  Šturmy. Čtyři roky praxe a teorie TPO mě obohatily jak osobně, tak profesně. Naučila jsem se vnímat a ctít rodinné řády. Výcvik podpořil mou schopnost empatie. Vnímat situaci v širším psychosociálním a ekonomickém kontextu. Základem TPO je porozumění, vůle vědomě pěstovat vztahy a rozum.  Rozjitřené emoce mohou bránit schopnosti empatie. Empatie je výsadou rozumu, a spočívá ve schopnosti vnímat emoce jak své, tak svého partnera v komunikaci.

Terapie zaměřená na rodinné vztahy. Je vhodnou cestou pro  seberozvoj a zpracování nevyřešených vnitřních konfliktů a křivd. Skrze procesy usmíření TPO dojdete ke zdrojům vnitřní síly odvalením kamenů emocionální bolesti. Jak na jednom z výcvikových setkání řekl Dr. Šturma ,,Pročišťujeme kanály lásky". 

Ve třetím výcvikovém roce paní doktorka Jiřina Prekopová (obrázek 1, 3) započala preventivně výchovný edukační koncept pro rodiny s dětmi ,,Růst lásky v rodině". Terapeuté TPO se tak mohli stát po ukončení semináře jeho lektory. Široký soubor pravidel pěstování rodinných vztahů tak, aby se konflikty řešili tady a teď, aby mohla v rodině proudit láska. Jak ctít řády rodinných vztahů, pravidla emaptické výchovy a komunikace, aby mezi námi nezůstávali bolavé emoce, které nás od sebe tak rády vzdalují a ženou nás od sebe k těšítkům moderní doby jako je TV, internet, nakupování, alkohol atd.   

 

Pro koho je TPO urečena

TPO  je určena pro lidi, kteří jsou osudem spjati. Jedná se zejména o rodinnou terapii. Mnoho rodičů se chce na TPO objednat, protože jejich dítko potřebuje pevné objetí.  Ale takto terapie nefunguje. 

TPO rodič dítě je posledním krokem v terpapii, kterému předchází terapie rodičů.  Když se narovnají vztahy rodičů s vlstními rodiči, ošetří své duševní rány, staré křivdy a najdou zdroje energie. Pak se chování dítěte samo napraví a již není nutné myslet na terapii pevným objetím rodič dítě.

  TPO není  určena pro rodiče, kteří chtějí napravit dítě, ale pro rodiče, kteří vnímají, že pocit jistoty a klidu potomků mají ve svých rukou právě oni a mohou jim být nápomocni při zpracování emocí

Pevné objetí dětí musí probíhat mezi rodiči a dětmi, protože jeho výsledkem je obnova sepětí, vazby s matku či otcem. Opětné navázání silného pouta, které je pouze mezi dětmi a rodiči.  Není  proto žádoucí, aby se dítě takto napojilo na učitelku, protože s ní kontakt dříve či později bude přerušen a dojde k traumatizaci ze ztráty.

 Ač jsou proti TPO negativní ohlasy hlavně kvůli TPO rodič dítě, pravdou je že dítě přichází do terapie až nakonec, pokud vůbec. Ve chvíli, kdy se posílí máma s tátou, narovnají vztahy se svými rodiči, prarodiči, vyladí vzájemnou  komunikaci, získají potřebnou sílu a sebejistotou v roli rodiče, pak se nežádoucí chování dítěte  srovná tím, že dostává jistější, pevnější a přítomnější rodiče. 

Základem TPO je emocionální konfrontace mezi mužem a ženou, rodičem a dítětem. Dojít k ní však může dojít také v závěru rodinných konstelací.

Jak terapeutické procesy v TPO pomáhají:

 • zpracovat negativní zážitky a emoce z dětství 
 • lépe se dokážete vymezit, vnímáte osud svých blízkých jako jejich osud, za nějž nejste zodpovědni vy.  
 • narovnat vztah s vlastními rodiči 
 • získáte schopnost se vymezit v komunikaci vůči manipulaci, nejistotě a jste ve výchově ale i při stanovení svých požadavků důslední a pevní a zároveň ematičtí
 • získat sebejistotu v dodržení hranic a řádu, které předkládáte dětem
 • emoce, které jsou ve vztahu přenesené z rodičů na potomky, manžela se vyčistí, najednou nemáte vztek na protějšek, na děti a vlastně nevíte proč vás tak zlobil, vztekal. Emoce nepatřili jemu ale jednomu z rodičů. 
 • zpracováním vlastních emocí se emoce ostatních stávají čitelnější, jste více nad věcí, máte odstup, spíše dětem, partnerovi, rodičům porozumíte. Emoce přestanou vyhrávat nad vůlí a rozumem. 
 • získáte větší klid, sebejistotu a uklidní se také děti, komunikace s manželem se pročistí, najedou jako by jste k sobě našli opět cestu. Ne nadarmo se smíření mezi manželi nazývá ,,obnovení svatebního slibu". 
 • Pokud objímáte dítě, jste k pevnému objetí připravení věříte, že je to správné, dítě má možnost dát své matce, otci najevo emoce, vztek, zlost, bolest a současně pocítit porozumění, i když vyjadřuje svůj nesouhlas. Vzájemný vztah rodič dítě se pročistí a opět mohou být  ve vzájemném sepětí.  Již není mezi nimi vztek, hostilita, z níž pramení větší neposlušnost a vzdor. Dítě je pak volné ke hře a poznávání světa kolem sebe.

Procesy v terapii pevným objetím

 • Dosycení
 • Oplakání zemřelého
 • Usmíření s rodiči pod vizualizací
 • Manželské usmíření pod vizualizací 
 • Pevné objetí rodič - malé dítě
 • Rehabilitace poporodních zážitků

Jak terapie probíhá

Pod vizualizací bez přítomnosti rodiče, partnera

Na živo s přítomným rodičem, partnerem, rodičem

 

Kontraindikace 

 • úmysl použít TPO jako výchovný prostředek  
 • ambivalentní vztah k terapii pevným objetím. Nevíte zda ,, ano či ne"? Prostě jí nevěříte.
 • je-li jeden z rodičů proti, při čemž mají oba opatrovnická práva 
 • pokud objímající rodič odmítá pořádek v rodinném systému
 • psychózy a hraniční poruchy osobnosti
 • v případě sexuálního zneužití či trestání bytím ze strany objímajícího rodiče 
 • pokud nesnesete tělesný kontakt, je Vám nepříjemný
 • když je člověku bytostně nepříjemný tělesný kontakt

Stupně pevného objetí

 1. stupeň pohled z očí do očí, je dobré, když se držíte alespoň za ruce. Tím se otevírá další cesta komunikace skrze tělesný kontakt. Konfrontace emaptickou komunikací, s porozuměním, soustředěnou pozorností a vnímáním situace v širším kontextu.
 2. stupeň je držení za ramena, v těsném kontaktu ale ne v pevném objetí, není mezi vámi, dítkem, manželem, útěková tendence. Vůlí spolu dokážete setrvat i přes konflikt mezi vámi. 
 3. stupeň je pevné objetí, které je silní, tak jak je silná útěková tendence. Komunikační cesta skrze tělesný kontakt Vám dává možnost se více vzájemně se vcítit jeden do druhého. Pokud je tendence utéct, emoce vzteku nás vede k útku, ne vůle či rozum. Když vidíme rudě a děláme rozhodnutí pod vlivem emocí, často jich posléze litujeme. TPO je cesta, kdy se můžeme vzájemně domluvit, že si toto nedovolíme a když jednoho z nás opanují krokodýli, emoce vzteku, a touhy utéct, druhý ho obejme a zůstanou spolu, dokud se nesmíří. To je pevné objetí jako životní styl bez přítomnosti terapeuta.