Systemická psychoterapie

Věděli jste, že problém můžete ,,rozpustit“ aniž by jste se v terapeutickém dialogu orientovali právě na něj? Lze zaměřit pozornost na pozitivní zdroje tady a teď a byť minimální změny k lepšímu, které jste v životě udělali, ale neuvědomujete si je pro jejich zdánlivou bezvýznamnost v běhu času.  Ve společném dialogu je s terapeutem odkrýváte pomocí užitečných zvídavých otázek. Svými odpověďmi na ně si v podstatě naleznete řešení sami. Terapeut vám jej nepodsouvá, neinterpretuje vaše odpovědi a nestaví se do role experta na váš život. Ale vnímá, co se nyní mezi vámi děje, respektuje o čem chcete hovořit a snaží se všemu porozumět s vámi, pochopit, co se děje, kam směřujete. Nemusíte chodit do minulost, bolestivých traumat. Negativní emoce se v systemické terapii dokáží rozumovým zpracováním situace, změnou jejího vnímání, zvědoměním souvislostí a vykonstruováním nového pojetí příběhu rozpustit.

Vhodně položená otázka vám otevře v mysli obzory, které by bez ní zůstaly neobjeveny. Terapeut vás vede doposud nepoznanými zákoutími vaší duševní krajiny.

Předpokladem dobrých výsledků  je vaše vůle jít do toho a dovednost terapeuta používat takové vhodné otázky, které otevírají obzory našeho vnímání reality, naší duševní krajiny.  Terapeut je vaším partnerem na cestě k řešení zvolené zakázky a na místo mapy se doptává, zjišťuje společně s vámi situaci tady a teď.

Terapeut  se v systemické terapii neohlíží do minulosti, neřeší traumata z dětství. Jeho pozornost je věnována více do současnosti, ale pokud máte pocit, že je to nutné, vydáte se společně i do minulosti, kde hledáte opět zdroje, které vám pomohly situaci zvládnout. Podněcuje vaši schopnost odhalit vlastní zdroje a důvody k pozitivním změnám. Zvídavé konstruktivní otázky nehledají viníky, ale vedou vás k novému způsobu uvažování nad skutečností. Postavíte si ji zkrátka jinak. Nahlédnete na problém z jiného úhlu. Tak se otevírají nové obzory, nápady, slábnou tíživé pocity. V rodinné a párové terapii si všímáme souvislostí a otázky vedou k vyladění vzájemného vnímání, empatie, komunikace a nalezených společných témat i významů na společné cestě.

Individuální terapie

V systemické terapii vcházíte do rovnocenného vztahu dvou partnerů, kteří se společně setkávají nad tématy, které přinesete. Terapeut se snaží porozumět, je zvídavý. Jak to vlastně máte, myslíte a v čem vnímáte drobné posuny. A co vedlo k tomu, že vnímáte situaci méně tíživě. Zda by nešlo něco nějak posunout, udělat trochu jinak.  Svými otázkami vás podněcuje k novým způsobům uvažování a pomáhá si některé věci ujasnit, uvědomit, nahlédnout na nové souvislosti a to díky odpovědím na jeho zvídavé otázky ve vzájemném dialogu tady a teď. Tak Vám pomůže se:

 • zorientovat se a řešit  náročné životní situace
 • ujasnit si myšlenky, priority během důležitého rozhodování
 • řešíte-li partnerské a rodinné problémy
 • trápí vás pocity úzkosti, deprese, vyčerpání
 • řešíte zdravotní potíže partnera, dětí, v rodině
 • hledání vnitřních zdrojů, nových životních cest, životní síly
 • překonat bloky v pracovním nasazení
 • ujasnit si  postoje, zpracovat předsudky
Párová terapie

Do párové terapie přicházejí partneři, jejichž problémy ve vztahu převažují nad individuálními obtížemi každého z nich. V terapii  jsou přítomni oba partneři. Terapeut pracuje s párem jako s celkem. Oba přicházejí s vůlí na vztahu pracovat. Terapeut je nestranný a pomáhá klientům zpracovat konflikty tady a teď a najít pro příště společnou řeč. Cílem terapie je najít nejvhodnější řešení pro oba zároveň.

 • zpracování konfliktů, hádek, které nikam nevedou
 • podpora komunikace a vzájemného porozumění
 • hledání nových cest, obzorů a zdrojů pro společný život
 • vyjasnění výchovných postupů
 • najít opět společnou cestu životem
 • když se nelze na něčem domluvit
 • civilizovaně se rozejít a být dětem nadále rodiči
Rodinná terapie

Pomáhá rodině, jako uzavřenému celku, překonat obtíže, nastolit opět rovnováhu v rodinném systému. Nehledáme viníka, všímáme si vzájemných interakcích jednotlivých členů. vztah dvou ovlivňuje třetího. v rodinné terapii si můžete řešit:

 • tělesné onemocnění jednoho z členů rodiny
 • duševní onemocnění a život s ním a nebo vedle něho
 • poruchy chování u dětí
 • odcizení ve vztazích
 • napjaté mezigenerační vztahy
 • vyladění komunikace ku vzájemnému porozumění a zpracování nežádoucích emocí
Reflektující tým

V systemické terapii máte možnost využít reflektující tým, přítomnosti dalších 2-4 terapeutů.   Během terapie je využit, ve chvílích, kdy máme pocit, že se nehýbeme z místa, a nebo že bychom potřebovali vzájemnou práci oživit dalšími nápady a pohledy na věc. Přítomnost reflektujícího týmu je pouze s vaším souhlasem.  Cena konzultace se přítomností týmu nemění.

Terapeutický efekt přítomnosti 2-4 terapeutů na sezení
 • Vezměte si, že ve vzájemném dialogu přicházíme na spoustu nových souvislostí, klient i terapeut určitým způsobem vnímají obsah dialogu a vyvozují z něho závěry, konstrukty. Napadají je otázky a východiska.
 • Ale jak se říká, víc hlav víc ví. V systemické terapii která je terapií zaměřená primárně na rozum, je reflexní tým bonusem navíc, protože nám může nabídnout úplně nový pohled na situaci,  nové otázky.
 • Reflektující tým podněcuje, dává ocenění a posouvá naši vzájemnou spolupráci. Reflexe můžete a nemusíte přijmout.
 • Reflektující tým nabízí ocenění, možnosti experimentu, různé alternativy, nové pohledy na to, o čem se na konzultaci hovoří, příběhy z vlastní zkušenosti
 • Členové reflexního týmu hovoří pouze mezi sebou, ne s klientem, ne s terapeutem
Jak konzultace probíhá
 • Konzultace trvají hodinu. Ať je individuální, párová a nebo rodinná, cena je vždy stejná.
 • Na prvním setkání se seznámíme, povíme si, jak se budeme oslovovat, povíme si jak budou setkání probíhat.
 • Během společného rozhovoru si vzájemně ujasníme, co od terapie očekáváte, co by jste si chtěli  konkrétně vyřešit. Zformulujete si svou zakázku, na níž budeme společně pracovat.
 • Systemická terapie je terapie orientovaná na řešení. Proto se  budeme snažit dojít k jejímu cíli přednostně.
 • Formou dialogu, prostřednictvím konstruktivních otázek získáte nový úhel pohledu, nová uvědomění.  Otevřou se nové obzory, otázky. Jiné otázky ztratí význam a přestanou odčerpávat vaši pozornost.
 • Ač se může zdát, že je systemická terapie zaměřená hlavně na rozum, cestou k cíli zpracujeme také emoce, které mohou oslabit vůli i rozum. Silné emoce často mění směr naší cesty, aniž bychom si to uvědomovali a proto jim také budeme věnovat pozornost ve chvílích, když se přihlásí ke slovu.
Komentáře