Individuální, rodinná a párová psychoterapie

Pokud chceme vyladit vztahy s okolím, posílit se pro roli rodiče, zvládat konflikty a životní krize, je dobré poznat sám sebe a posílit se na úrovni emocí, potřeb a očekávání. Zpracovat emoce, naučit se efektivně řešit konflikty, přerámovat příběh svého života, aby se z depresivního ladění proměnil v poklidný běh událostí. Pojďte se inspirovat, jak na to.

17.3. 2019

Systemická psychoterapie

Věděli jste, že problém můžete ,,rozpustit“ aniž by jste se v terapeutickém dialogu orientovali právě na něj? Lze zaměřit pozornost na pozitivní zdroje tady a teď a byť minimální změny k lepšímu, které jste v životě udělali, ale neuvědomujete si je pro jejich zdánlivou bezvýznamnost v běhu času. ...

20.1. 2019

Terapie pevným objetím

Terapie pevným objetím TPO podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové je jednou z forem zpracování emocí, které nelze pojmout slovy. Je rodinou systemickou terapií. Lze s její pomocí narovnat vztahy s vlastními rodiči a posílit se tak v rodičovské roli, vymezit se a být důsledný v tom, co...

20.1. 2019

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace Rodinné konstelace jsou nedílnou součástí terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové. Jak doktorka Prekopová říká, polovina případů, které se nepovedlo vyřešit pouze v TPO, dořešila postavením rodinných konstelací. Aby se obnovil tok lásky rodu, bývá někdy zapotřebí dojít...

9.11. 2017

Individuální práce psychiatrické sestry s pacientem na oddělení

1. Charakter oddělení a práce sestry Na otevřeném psychiatrickém oddělení následné péče prvého stupně v psychiatrické léčebně v Praze Bohnice je hospitalizováno celkem osmnáct pacientů mužů a žen. Nejčastěji sem přicházejí pacienti s duševními onemocněními: poruchy osobnosti, schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha a mánie. Oddělení je otevřené, což...

9.11. 2017

Ošetřovatelský proces u pacienta s poruchou osobnosti

Každá porucha osobnosti je svou psychopatologií jedinečná. Avšak nejvíce mi v mysli utkvěly pacienti s histrionskou poruchou osobnosti, a proto tuto seminární práci věnuji právě této poruše osobnosti. Na otevřeném koedukovaném oddělení v psychiatrické léčebně Bohnice jsem pracovala jako zdravotní sestra. Na tomto oddělení se nacházeli velice...

9.11. 2017

Edukace pacienta v rámci ošetřovatelské péče

Osnova: 1.   Charakter práce zdravotní sestry na otevřeném psychiatrickém oddělení 2.   Vztah sestra – pacient 3.    Diagnózy nemocných 4.    Anamnestický rozhovor a pozorování pacienta v rámci ošetřovatelského procesu 5.    Péče o pacienta se schizofrenním onemocněním 6.    Péče o pacienta s depresí 7.    Péče o úzkostného nemocného 8.    Péče o pacienta s poruchou osobnosti...