Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou nedílnou součástí terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové. Jak doktorka Prekopová říká, polovina případů, které se nepovedlo vyřešit pouze v TPO, dořešila postavením rodinných konstelací. Aby se obnovil tok lásky rodu, bývá někdy zapotřebí dojít ke kořenům současných potíží v minulosti. Narovnáme-li vztahy s předky, jsme volní pro dění tady a teď, pro partnera a děti.

Postavení vlastní dynamiky duševního života

Vnímání vztahů a skutečností tady a teď se může lišit od nevědomých postojů a emocí, které neseme v sobě. Ne zřídka se stává, že jsme vedeni emocí,  kterou si vlastně ani neuvědomujeme. Své činy dokážeme rozumem vysvětlit, vlastně víme, proč děláme to, co nyní děláme. Ale to může být zrovna obrana našeho psyché – racionalizace. Emocionalita je záludná a ráda člověka vede do slepých uliček zejména tehdy, když si její pohnutky neuvědomujeme, nevyznáme se v ní. Někdy však můžeme cítit, že na cestou, na kterou se chceme vědomě dát, nelze vykročit, něco nám brání, ale co? Nevíme. Trápí nás to.  A to je právě příběh, který může dojít k rozuzlení skre postavení v systemických konstelacích. Co mi brání změnit práci, proč mi peníze utíkají mezi prsty, proč nemám stále partnera, děti…

Transgenerační přenos emocí, opakované osudy

Postavením konstelací zvědomíme dynamiku duševních procesů našeho duševního života. Ukáží se nám postoje, tahy a touhy, abychom je mohli uchopit a pracovat s nimi. Nelze pracovat s něčím, co neznáme a o čem nic nevíme. Tak se nám mohou odhalit příčiny našich duševních potíží, deprese, úzkosti. Zda jsou naše a nebo je neseme za své předky, snažíme se tak nevědomě pomoci matce, otci.  Transgenerační přenos emocí je jev, který je již popsán v psychologii a lze ho vysvětlit sociální psychologií, učením, nápodobou. Je to jev často nevědomý. Pokud dáme to, co nám nepatří, tam kam to patří, tomu komu to patří, rodičům, předkům, uleví se nám. Je to správné, protože to patří právě tam a my jsme děti svých rodičů a jsme rodiče svých dětí a pro ně musíme být volní. Láska a pomoc plyne od rodičů k dětem, ne naopak.

Postavení dynamiky rodinných vztahů

Současně v konstelačním postavení zobrazíme tahy členů rodinného systému, jejich postoje, pocity mezi ostatními. Jak jim je v jejich pozici v našem rodinném systému? Chtějí tu být? Jsou tu přítomní a nebo odcházejí pryč. Nejsou tu pro své děti, či zastávají místo někoho jiného, kdo byl prohlášen za tabu?  Odhalíme narušené řády rodinných vztahů, a můžeme je v konstelaci napravit. Každý dostane to místo, které mu náleží. Děti zůstávají vůči rodičům dětmi, prvorozený má své místo hned vedle matky a otce, zemřelý v sourozenecké a rodinné konstelace tam, kam z hlediska časové posloupnosti náleží.

S čím nám mohou konstelace pomoci

Cestou systemických konstelací můžeme zpracovat potlačené a přenesené emoce a narovnat vztahy s rodiči, s partnerem, s dětmi tady a teď. Odhalit, proč se některé tragické osudy opakují generaci co generaci. Jak černá nitka se táhnou podobné osudy z minulosti do současnosti. Vy můžete říci dost, nechci aby se bolest přenesla dále na mé potomky a v konstelaci dát místo pro napravení starých křivd. Přiznat místo těm, kteří byli vyloučeni, rozpustit tabu. Po konstelaci ti co jsou věřící, mohou za své předky dát vést mši a nebo prostě zapálit svíčku, navštívit jejich hrob. Prakticky je přijmout, jako že tu byly a do rodinného systému patří.

Cesta k pochopení a přijetí

V konstelaci dochází také k pochopení a přijetí situace tak jak byla. V terapii nehledáme viníky, vnímáme kontext situace, která je dílem širších událostí. Vztah dvou ovlivní třetího. Pohledem na to, jaký život předek měl, jaké bolesti nesl, porozumíme, že tu nemohl být plně pro nás. Zástupce za něho nám to může také povědět. Současně lze přijmout vlastní roli dítěte vůči rodičům a s tím spojenými postoji, stylu jednání a očekávání, které vůči nim máme. To bývá těžké, ale je potřeba, abychom také mi přijali řád rodinných vztahů a respektovali ho.

Proč si konstelaci postavit?

Důležitá je zakázka, co bych ráda, aby se konstelací objasnilo, zaléčilo. Lze postavit konstelaci za účelem zjištění, kam mi uniká energie, odkud se bere pocit odcizení, neukotvení v životě, a nebo proč nám v rodě umírají muži, proč mám tolik úrazů, co znamená nemoc v mém životě a jak ji odvrátit. Také se lze podívat na konkrétní situaci tady a teď, proč snacha bere vnouče jako rukojmí, proč je ve vzdoru vůči jeho babičce, co ji ve vztahu s ní nutí jednat proti zájmům dítěte? Rozumem nepochopitelné, ale postavením této situace plně pochopíme dynamiku vztahů mezi zúčastněnými, jejich postoje, emoce, motivy a můžeme tak upravit svou komunikaci, tak abychom došli k lepší domluvě. Co si z postavení odnesete je však již na vás.

Rodinné konstelace vnímám jako zlatou střední cestu mezi ničím, nic neděláním se sebou a procesem usmíření v terapii pevným objetím. Zde totiž v malém konstelačním postavení můžeme zpracovat emoce ve vztahu tady a teď za pomoci emoční konfrontace se zástupcem za ty, kteří nejsou přítomní. Takový okamžik má velkou sílu i když tu ti praví rodiče, partner, dítě právě nestojí. Místo něho stojí zástupce, v individuálních konstelacích pak terapeut.

Práce s emocemi

Dotknete se emocí, poznáte je, porozumíte jim, uchopíte je a zpracujete. Důležité je emoce také projevit, dát je ze sebe ven. A i to lze během konstelace. Je úžasné, jak uvědoměním si drobností ve vztahu s druhými se pociťovaná emoce proměňuje, rozpouští se. Zlost slábne tváří tvář lítosti a přiznání spáchaného utrpení předkem, rodičem. Strach, zlost, opovržení  slábne, když se rodiče stávají přítomnými  po vyřešení svých rodinných zapletenců, když náhle své dítě vidí. Co když člověkem zlost cloumá,  ale rozum říká, proč se zlobím, nemám důvod, ale cítí se ve vleku emocí? Odhalí se přenesené emoce, které vlastně ani protějšku v komunikaci nepatří. Mohou to být vzteky našeho vnitřního dítěte na maminku, na tatínka.

Nemůžeme očekávat, že po postavení rodinné konstelace se rozpustí všechny naše obtíže. Rodinné konstelace nečiní zázraky na počkání, i když mám zkušenost, že s konkrétním jedním problémem, jednou emocí, která mě trápila, mi dokázali okamžitě pomoci a ne jednou. Ale je pravdou, že terapeutická práce skrze konstelace je pomalejší, systematická,  krůček po krůčku se podaří zapracovat právě zpracovatelné. Odvane se vrstvička prachu a pod ní? Pod ní je další a další. Co se má odhalit nyní, odhalí se, na co nejste připraveni, zůstane skryto. Po té, co si člověk nechá postavit pět, šest konstelací klidně i v dlouhém časovém úseku, vnímá, jak jednotlivé příběhy v nich se na sebe napojují, souvisí spolu.

Jak konstelace působí

Konstelace působí ne jen přímo na účastníka, ale také na rodinných systém, do kterého náleží. Ne jednou jsme na seminářích slyšela příběhy, kdy po stavěných konstelacích se ozval příbuzný po mnoha letech odmlky.  Postavená konstelace svou energií vyladí celý rodinný systém. Ale nejcitelněji její vliv cítíte na sobě. A co když si nestavíte konstelaci? I tak si odnášíte spoustu terapeutického uvědomění, drobných posunů z podvědomí do vědomí. Nikdy není náhoda, kdy se na konstelaci ocitnete. Většinou příběhy tam stavěné mají spoustu co dočinění s vaším příběhem. Změníte úhel pohledu, postoj a hned je na světě o něco lépe.

Jak mohou konstelace probíhat?

Klasické vedení konstelací je za účasti mnoha lidí, kteří stojí za jednotlivé členy rodinných systémů klientů. A kdy i pouhá účast na semináři, postavení se do role v cizím rodinném systému nám může dopomoci k uvědomění si souvislostí ve svém vlastním rodinném či životním příběhu. Není náhoda, za koho v dané konstelaci stojíme, často se nám tak zrcadlí naše vlastní problémy, které řešíme. A není náhoda, na které konstelace se dostaneme. Témata řešená tam se  často nápadně podobají těm vaším. Osobně konstelace zatím nevedu, ale znám lidi, kteří to umí moc dobře a k těm vás mohu doporučit. Mou parketou jsou konstelace individuální.

Individuální konstelace  na lístečkách, kterou aplikuji hlavně během individuálních konzultací rodinného a výchovného poradenství probíhá tak, že dáme na zem lístečky se jmény zúčastněných členů systému, tak jak je rozvrhne klient a terapeut si na ně stoupá, cítí emoce jednotlivých členů rodiny a lze dojít k narovnání rodinných zapletenců a  lze nahlédnout na dynamiku vztahů vašeho rodinného systému i vaší mysli.  Klient si pak stoupá do své role na konci konstelace, kde je možnost se konfrontovat se svou matkou, otcem a přijmout svou pozici dítěte v původní rodině ale také svou pozici dospělého rodiče, partnera v rodině současné . Lze však také pocítit sílu rodové posloupnosti v linii žen či mužů.

Podobně probíhá také konstelace s kameny, předměty. Ta může být pouze poradenská, náhled, vizualizace toho, kde se který člen rodu nachází, jak je velký vůči ostatním. Pomocí povídání si tak lze ujasnit vztahy, aniž bychom se na kameny nacítili a vnímali skrytou dynamiku vztahů a mysli. Tak jak si povídáme, stavíme za jednotlivé členy našeho příběhu kameny a vizuálně tak můžeme vidět, uvědomit si některé souvislosti ve vztazích, které by nám bez této metody unikly.

Druhů konstelací je spousta, zde uvádím jen některé z nich
  • rodinné konstelace – konstelace rodinného systému
  • firemní konstelace – necítíte se v týmu dobře, jsou v něm časté rozbroje, nevládne tu týmový duch? ze se podívat na dynamiku vztahů jeho členů v kontextu firemní politiky a pracovních podmínek.
  • finanční konstelace – pro se k nám peníze zrovna nehrnou? Proč máme dluhy, nedaří se nám v práci? Jaký význam má chudoba, majetek a blahobyt pro náš život a pro život našeho rodu?
  • zdravotní konstelace – jaký význam má nemoc pro náš život, jak ovlivňuje dynamiku vztahů s nejbližšími členy rodiny?
  • konstelace vnitřních postojů a psychických procesů jako jejich externizace

Do konstelace se dá postavit cokoliv dům, nemoc, pocit. Avšak konstelace se nesmí stavět za někoho, vždy je zakázkou věc, problém, která se týká vás a nebo vaší rodiny, ne rodiny sourozence, kamaráda atd.  Jak vy můžete situaci ovlivnit, jak můžete pomoci synovi, rodičům, jak vyladit vztahy, být s blíž. Vždy je tam to, co můžete vy. Nestavíme si konstelaci, proto, aby se něco pohnulo u sourozence v rodině, protože u toho by musel být přítomen právě on. Konstelace je práce s energií rodu a k té je nutné mít úctu. Proto ten kdo staví konstelace, staví je s pokorou s respektem k osudu členů rodiny, ale také s úctou k těm, kteří si za ně stoupají.

Zaujala vás metoda rodinných konstelací a práce s nimi? Přijďte na zážitkový workshop:

efektivní komunikace s rodinnými konstelacemi tady a teď

Komentáře